Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Zarz康zenie nr 23/2011 Prezydenta Miasta W這c豉wek

ZARZ.ZENIE NR 23/2011
PREZYDENTA MIASTA WΜCxWEK
z dnia 21 lutego 2011r.


w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul.Kaliskiej 91 d, oznaczonej jako dz.nr 10/35 KM 74/2 o pow. 99 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz康zie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.13 ust.1 oraz 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo軼iami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.)

zarz康za si, co nast瘼uje:

1

Przeznacza si do wydzier瘸wienia w drodze bezprzetargowej nieruchomo嗆 wymienion w wykazie, stanowi帷ym za陰cznik nr 1 do niniejszego Zarz康zenia.

2

Wykaz, o kt鏎ym mowa w 1 podlega wywieszeniu na tablicy og這sze Urz璠u Miasta W這c豉wek w budynkach przy Zielonym Rynku 11/13 i przy ul.3 Maja 22, na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomo軼i poprzez og這szenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.wloclawek.pl

3

Wykonanie Zarz康zenia powierza si Naczelnikowi Wydzia逝 Gospodarki Nieruchomo軼iami.

4

Zarz康zenie wchodzi w 篡cie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomo軼i poprzez og這szenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urz璠u Miasta W這c豉wek.


----------------------------------
Do pobrania:

  • Wykaz 23/2011


  • Data wprowadzenia: 2011-03-01 07:16Autor informacji:
    Artyku by czytany: 779 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
    Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni:
     © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki