Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Wykaz Kontakt闚Lista telefon闚 i adres闚 email do pracownik闚 samodzielnych kom鏎ek.

W przypadku jakichkolwiek uwag zwi您anych z funkcjonowaniem strony www.wloclawek.pl prosimy o kontakt poczt elektroniczn z pracownikami:
Szukaj:   
Prezydent Miasta - dr Marek Wojtkowski 
Zast瘼ca Prezydenta Miasta - Krzysztof Kukucki 
Zast瘼ca Prezydenta Miasta - Domicela Kopaczewska 
Zast瘼ca Prezydenta Miasta - Monika Jab這雟ka  
Sekretarz Miasta 
SK - Skarbnik Miasta  
KSP - Wydzia Kultury, Promocji i Komunikacji Spo貫cznej  
Przewodnicz帷y Rady Miasta 
BRM - Biuro Rady Miasta 
FN - Wydzia Finans闚  
WE - Wydzia Windykacji i Egzekucji 
OPIK - Wydzia Organizacyjno - Prawny i Kadr  
AK- Wydzia Audytu i Kontroli   
NKI - Wydzia Nadzoru W豉軼icielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji  
MRZK - Biuro Miejskiego Rzecznika Konsument闚 
BOD- Biuro Ochrony Danych i Informacji Niejawnych  
ZKB - Wydzia Zarz康zania Kryzysowego i Bezpiecze雟twa 
RM - Wydzia Rozwoju Miasta  
COI - Centrum Obs逝gi Inwestora 
REW - Wydzia Rewitalizacji  
I - Wydzia Inwestycji   
BZP - Biuro Zam闚ie Publicznych 
UA - Wydzia Urbanistyki i Architektury  
G - Wydzia Geodezji i Kartografii  
USC - Urz康 Stanu Cywilnego 
SO - Wydzia Spraw Obywatelskich 
E - Wydzia Edukacji  
PZP - Wydzia Polityki Spo貫cznej i Zdrowia Publicznego 
ST - Wydzia Sportu i Turystyki 
S - Wydzia 字odowiska 
DT - Wydzia Dr鏬, Transportu Zbiorowego i Energii  
GMK - Wydzia Gospodarowania Mieniem Komunalnym   
KM - Wydzia Komunikacji 
BHP - S逝瘺a bhp 
MZON - Miejski Zesp馧 ds. Orzekania o Niepe軟osprawno軼i we W這c豉wku 
Data wprowadzenia: 2003-06-30 12:59Autor informacji: WOPiK
Artyku by czytany: 3092233 razyWprowadzi do BIP: Maciej Kowalczyk
Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
 © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki