Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Wykaz Kontakt闚

PZP - Wydzia Polityki Spo貫cznej i Zdrowia Publicznego
 wr鵵

PZP - Wydzia Polityki Spo貫cznej i Zdrowia Publicznego
ul. Ko軼iuszki 12, e-mail: zdrowie@um.wloclawek.pl

Imi i Nazwisko: El瘺ieta Dynarska
Stanowisko: Dyrektor Wydzia逝
Pok鎩: 20-21
Telefon wew: 4387
Telefon zew: 54 4144387
Imi i Nazwisko:  
Stanowisko: ds. administracyjno-organizacyjnych
Pok鎩: 20/21
Telefon wew: 4387
Telefon zew: 54 4144387
Imi i Nazwisko: Dominika Dynaburska
Stanowisko: ds. spo貫czno-administracyjnych
Pok鎩: 19
Telefon wew: 4465
Telefon zew: 54 4144465
Imi i Nazwisko: Marta Molewska
Stanowisko: ds.profilaktyki uzale積ie i promocji zdrowia
Pok鎩: 19
Telefon wew: 4461
Telefon zew: 54 4144461
Imi i Nazwisko: Katarzyna Wawrzonkowska
Stanowisko: ds. os鏏 niepe軟osprawnych i senior闚
Pok鎩: 19
Telefon wew: 4905
Telefon zew: 54 4144905
Imi i Nazwisko: Barbara Karwowska
Stanowisko: ds. organizacyjno - finansowych
Pok鎩: 22
Telefon wew: 4966
Telefon zew: 54 4144966
Imi i Nazwisko: Joanna Kowalewska
Stanowisko: G堯wny Specjalista ds. bud瞠tu wydzia逝 oraz promocji i ochrony zdrowia
Pok鎩: 22
Telefon wew: 4959
Telefon zew: 54 4144959
Imi i Nazwisko: Alina Ansilewska
Stanowisko: ds. profilaktyki uzale積ie i przeciwdzia豉nia alkoholizmowi
Pok鎩: 23
Telefon wew: 4353
Telefon zew: 54 4144353
Imi i Nazwisko: Agnieszka Chmielewska
Stanowisko: ds. zapewnienia dost瘼no軼i osobom ze szczeg鏊nymi potrzebami
Pok鎩: 23
Telefon wew: 4928
Telefon zew: 54 4144928
Imi i Nazwisko: Agnieszka Antosik
Stanowisko: ds. wspierania rodziny i wsp馧pracy z organizacjami pozarz康owymi
Pok鎩: 24
Telefon wew: 4911
Telefon zew: 54 4144911
Imi i Nazwisko: Natalia Bielicka
Stanowisko: ds. rozwi您ywania problem闚 spo貫cznych
Pok鎩: 24
Telefon wew: 4909
Telefon zew: 54 4144909
Imi i Nazwisko: Marta Karbowska
Stanowisko: ds. wsp馧pracy z organizacjami pozarz康owymi
Pok鎩: 24
Telefon wew: 4949
Telefon zew: 54 4144949
Imi i Nazwisko: Dominika  Kurtys
Stanowisko: ds. spo貫cznych i wspierania rodziny
Pok鎩: 24
Telefon wew: 4994
Telefon zew: 54 4144994
Imi i Nazwisko: Ewelina Brodzi雟ka
Stanowisko: 
Pok鎩: 
Telefon wew: 
Telefon zew: 
Data wprowadzenia: 2003-06-30 12:59Autor informacji: WOPiK
Artyku by czytany: 3092233 razyWprowadzi do BIP: Maciej Kowalczyk
Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
 © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki