Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Zesp馧 redakcyjny

Redakcja BIP

Urz康 Miasta W這c豉wek
Zielony Rynek 11/13
87-800 W這c豉wek


Administrator BIP


Jakub Sosi雟ki
Biuro Rzecznika Prasowego
Urz康 Miasta W這c豉wek
tel. +48 54 414-45-05
e-mail: jsosinski@um.wloclawek.pl


Koordynatorzy wydzia這wi BIP


Aleksandra Bartoszewska
Biuro Rzecznika Prasowego
Urz康 Miasta W這c豉wek
tel. +48 54 414-43-17
e-mail: prasa@um.wloclawek.pl

Marianna Sprawka
Henryk Ciesielski

Wydzia Zarz康zania Kryzysowego, Ochrony Ludno軼i i Spraw Obronnych
Urz康 Miasta W這c豉wek
tel. +48 54 411-28-18
e-mail: kryzys@um.wloclawek.pl

Katarzyna Wilk
Wydzia Geodezji i Kartografii
Urz康 Miasta W這c豉wek
tel. +48 54 414-44-07
e-mail: geodezja@um.wloclawek.pl

Zbigniew Kazimierczyk
Dorota Spytkowska
Agnieszka Szurpita
Rafa Michalak
Izabela Ksi篹ak
Anna Pasik

Wydzia Urbanistyki i Architektury
Urz康 Miasta W這c豉wek
tel +48 54 414-43-10
e-mail: architektura@um.wloclawek.pl

Alina Ansilewska
Agnieszka Klimczak

Wydzia Kultury
Urz康 Miasta W這c豉wek
tel. +48 54 414-44-11
e-mail: kultura@um.wloclawek.pl

Pawe Gmys
Angelika Skrzyniarz

Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
Urz康 Miasta W這c豉wek
tel. +48 54 414-42-86
e-mail: edukacja@um.wloclawek.pl

Aleksandra Wi皻czak
Katarzyna Kuli雟ka
Magda Uzarska

Wydzia Rozwoju i Projekt闚 Europejskich
Urz康 Miasta W這c豉wek
tel. +48 54 414-40-45
e-mail: rozwoj@um.wloclawek.pl

Jaros豉w Kwiatkowski
Agnieszka Sierakowska-Wojciechowska

Wydzia Inwestycji i Zam闚ie Publicznych
Urz康 Miasta W這c豉wek
tel. +48 54 414-43-80
e-mail: inwestycje@um.wloclawek.pl

Stefania Sobiecka
Izabela Nowakowska

Wydzia Przedsi瑿iorczo軼i i Promocji Gospodarczej
Urz康 Miasta W這c豉wek
tel. +48 54 414-42-30
e-mail: przedsiebiorczosc@um.wloclawek.pl

Robert Pod逝cki
Joanna Bendarska

Wydzia Gospodarki Nieruchomo軼iami
Urz康 Miasta W這c豉wek
tel. +48 54 414-41-22
e-mail: nieruchomosci@um.wloclawek.pl

Bartosz G鏎ny
Jaros豉w Zdanowski

Wydzia Gospodarki Lokalowej
Urz康 Miasta W這c豉wek
tel. +48 54 414-41-58
e-mail: lokalowka@um.wloclawek.pl

Genowefa Kowalewska
Ma貪orzata Bobrowska

Wydzia Spraw Obywatelskich
Urz康 Miasta W這c豉wek
tel. +48 54 414-42-64
e-mail: pesel@um.wloclawek.pl

Ma貪orzata Pastucha
Jolanta Wrze郾iewska

Wydzia Gospodarki Komunalnej
Urz康 Miasta W這c豉wek
tel. +48 54 414-41-01
e-mail: gospodarka@um.wloclawek.pl

Ma貪orzata Feliniak
Radzis豉w Sadowski
Marzena Marciniak
Krystyna Jukowska
Jolanta Sk豉danowska
Ewelina Bagi雟ka

Biuro Rady Miasta
Urz康 Miasta W這c豉wek
tel. +48 54 414-43-51
e-mail: rada@um.wloclawek.pl

Renata Gajowiak
Aleksandra Polatowska
Maja Skibi雟ka
Iwona Walicka
Jadwiga Wo幡iak
Ma貪orzata Malinowska
Urszula Kubiak
Wanda Wi郾iewska

Wydzia 字odowiska i Rolnictwa
Urz康 Miasta W這c豉wek
tel. +48 54 414-42-92
e-mail: srodowisko@um.wloclawek.pl

Joanna Kowalewska
Wydzia Promocji Zdrowia i Polityki Spo貫cznej
Urz康 Miasta W這c豉wek
tel. +48 54 414-49-59
e-mail: zdrowie@um.wloclawek.pl

Anna Adamczyk
Agnieszka Adamska

Wydzia Finans闚
Urz康 Miasta W這c豉wek
tel. +48 54 414-42-14
e-mail: finanse@um.wloclawek.pl

Maria Koprowska
Anna Majchrowicz
Agnieszka Mazierska
Gra篡na Wasilewska
Krystyna Sosnowska
Joanna Sochacka
Marcin Szarpak

Wydzia Organizacyjno - Prawny i Kadr
Urz康 Miasta W這c豉wek
tel. +48 54 414-42-78
tel. +48 54 414-47-03
e-mail: poczta@um.wloclawek.pl

Renata Maik
Adam Turek

Urz康 Stanu Cywilnego
Urz康 Miasta W這c豉wek
tel. +48 54 414-43-45
e-mail: usc@um.wloclawek.pl

Halina Paradowska
Audytor Wewn皻rzny
Urz康 Miasta W這c豉wek
tel. +48 54 414-44-92
e-mail: hparadowska@um.wloclawek.pl

Justyna Klonowska
Wydzia Windykacji i Egzekucji
Urz康 Miasta W這c豉wek
tel. +48 54 414-42-04

Daniel Wo幡iak
Pe軟omocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Urz康 Miasta W這c豉wek
tel. +48 54 414-42-69

Waldemar ζzarski
Wydzia Komunikacji
Urz康 Miasta W這c豉wek
tel. +48 54 414-49-12
e-mail: komunikacja@um.wloclawek.pl

Data wprowadzenia: 2003-06-30 16:23Autor informacji: Administrator
Artyku by czytany: 26510 razyWprowadzi do BIP: Maciej Kowalczyk
Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
 © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki