"; print "
 Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Stan sprawy
Szanowni Pa雟two

Dzi瘯i wdro穎nemu Elektronicznego Systemu Obiegu Dokument闚 (ESOD) w Urz璠zie Miasta W這c豉wek maj Pa雟two mo磧iwo嗆 sprawdzenia statusu pisma za pomoc strony internetowej.

Wpisuj帷 numer danej sprawy otrzymuj Pa雟two nast瘼uj帷e informacje:

  • Status pisma
  • Lokalizacja
  • Data wp造ni璚ia pisma do kancelarii og鏊nej

INSTRUKCJA:

W pole znajduj帷e si poni瞠j prosz wpisa numer kancelaryjny pisma znajduj帷y si na karcie informacyjnej, kt鏎e otrzymali Pa雟two przy sk豉daniu pisma oraz wybra rok jego z這瞠nia. Po wybraniu funkcji "sprawd" pojawi si informacje dotycz帷e dokumentu o podanym identyfikatorze.

"; print "
Dane pisma

"; print "Numer:    "; print "Rok:    "; print ""; print ""; print ""; print "

"; print "
"; if(($number != "")&&(ctype_digit($number))&&($year != "")&&(ctype_digit($year))) { $request = ""; $request .= " getDocumentShortInfo"; $request .= " "; $request .= " $year"; $request .= " $number"; $request .= " null"; $request .= " null"; $request .= " null"; $request .= " "; $request .= ""; $url = "http://192.168.0.200:8080/docman/servlet/httprouter"; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 5); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $request); $response = curl_exec($ch); if(trim($response)=="") $err = 1; $response = substr($response, strpos($response, "")); $response = str_replace("&", "^", $response); // Ta linijka musi byc bo parser XML gubi polskie znaki w unicode. $parser = xml_parser_create(); xml_parse_into_struct($parser, $response, &$vals, &$index); xml_parser_free($parser); switch ($err) { case 1: print "
Awaria serwera
"; break; default: if(array_key_exists("STATUS", $index)) { if (getenv('HTTP_CLIENT_IP')) $ip = getenv('HTTP_CLIENT_IP'); else if (getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR')) $ip = getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR'); else if (getenv('HTTP_X_FORWARDED')) $ip = getenv('HTTP_X_FORWARDED'); else if (getenv('HTTP_FORWARDED_FOR')) $ip = getenv('HTTP_FORWARDED_FOR'); else if (getenv('HTTP_FORWARDED')) $ip = getenv('HTTP_FORWARDED'); else $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $baza = mysql_connect("localhost", "strona", "pener"); mysql_select_db("sprawy"); mysql_query("INSERT INTO sprawy (ip, numer) VALUES ('$ip', '$number')"); $baza = mysql_connect($dbhost, $dbuname, $dbpass); // powracamy do bazy glownej, zeby skrypt glowny wygenerowal reszte strony mysql_select_db($dbname); print "
Informacja o statusie pisma numer $number z roku $year

"; print ""; print ""; $n = count($index["STATUS"]); for($i = 0; $i < $n; $i++) { $status = str_replace("^", "&", $vals[$index["STATUS"][$i]]["value"]); // Zamiana na Unicode $entryDate = substr($vals[$index["ENTRYDATE"][$i]]["value"], 0, 10); $localisation = str_replace("^", "&", $vals[$index["LOCALISATIONDESCRIPTION"][$i]]["value"]); // Zamiana na Unicode print ""; } print "
LpLokalizacjaData wplywuStatus
".($i+1)."$localisation$entryDate$status
"; } else print "
Pismo o podanym numerze nie istnieje.
"; } } else if($init!="") print "
Prosze poprawnie wypelnic formularz.
"; ?>
W pozycji "Status pisma" wyszczeg鏊niono nast瘼uj帷e dost瘼ne opcje:


Z systemu obiegu dokument闚 wy陰czone s:


W przypadku uwag lub propozycji dotycz帷ych przedstawionego rozwi您ania prosimy o kontakt za pomoc poczty elektronicznej na adres: webmaster@um.wloclawek.pl.

Data wprowadzenia: 2005-07-29 10:43Autor informacji:
Artyku by czytany: 48565 razyWprowadzi do BIP: Maciej Kowalczyk
Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
 © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki