Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Karty us逝g - OS
O01 - Wydawanie decyzji wyra瘸j帷ej zgod na zamkni璚ie sk豉dowiska odpad闚 lub jego wydzielonej cz窷ci.

O02 - Wydawanie decyzji zatwierdzaj帷ej instrukcj eksploatacji sk豉dowiska.

O03 - Wydawanie zezwolenia na prowadzenie dzia豉lno軼i w zakresie zbierania odpad闚.

O04 - Wydawanie zezwolenia na prowadzenie dzia豉lno軼i w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpad闚.

O05 - Wydawanie decyzji zatwierdzaj帷ej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla wytw鏎cy odpad闚 wytwarzaj帷ego powy瞠j 0,1 Mg odpad闚 niebezpiecznych rocznie - prowadz帷ego dzia豉lno嗆 w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpad闚.

O06 - Decyzja zatwierdzaj帷a program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla wytw鏎cy odpad闚 wytwarzaj帷ego powy瞠j 0,1 Mg odpad闚 niebezpiecznych rocznie.

O07 - Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami od wytw鏎cy odpad闚, je瞠li wytwarza odpady niebezpieczne w ilo軼i do 0,1 Mg rocznie albo powy瞠j 5 Mg rocznie odpad闚 innych ni niebezpieczne.

O08 - Pozwolenie na wytwarzanie odpad闚, je瞠li wytw鏎ca odpad闚 wytwarza w zwi您ku z eksploatacj instalacji powy瞠j 1 Mg odpad闚 niebezpiecznych rocznie lub powy瞠j 5 tysi璚y Mg odpad闚 innych ni niebezpieczne rocznie i prowadzi dzia豉lno嗆 w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpad闚.

O09 - Pozwolenia na wytwarzanie odpad闚, je瞠li wytw鏎ca odpad闚 wytwarza w zwi您ku z eksploatacj instalacji powy瞠j 1 Mg odpad闚 niebezpiecznych rocznie lub powy瞠j 5 tysi璚y Mg odpad闚 innych ni niebezpieczne rocznie.

O10 - Wydanie decyzji o 鈔odowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsi瞝zi璚ia.
Za陰czniki:
 • Wniosek o wydanie decyzji o 鈔odowiskowych uwarunkowaniach na realizacj przedsi瞝zi璚ia mog帷ego zawsze znacz帷o oddzia造wa na 鈔odowisko.

 • Wniosek o ustalenie zakresu raportu o oddzia造waniu przedsi瞝zi璚ia na 鈔odowisko i wydanie decyzji o 鈔odowiskowych uwarunkowaniach na realizacj przedsi瞝zi璚ia mog帷ego zawsze znacz帷o oddzia造wa na 鈔odowisko.

 • Wniosek o wydanie decyzji o 鈔odowiskowych uwarunkowaniach na realizacj przedsi瞝zi璚ia mog帷ego potencjalnie znacz帷o oddzia造wa na 鈔odowisko.


 • O11 - Pozwolenie na wprowadzanie zanieczyszcze do powietrza atmosferycznego.

  O12 - Zg這szenie eksploatacji instalacji mog帷ej negatywnie oddzia造wa na 鈔odowisko, z kt鏎ej emisja na wprowadzanie gaz闚 i py堯w do powietrza nie wymaga pozwolenia.

  O13 - Pozwolenia na emitowanie ha豉su do 鈔odowiska.

  O14 - Pozwolenia zintegrowane.

  O15 - Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urz康ze wodnych.

  O16 - Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urz康ze kanalizacyjnych 軼iek闚 przemys這wych zawieraj帷ych substancje szczeg鏊nie szkodliwe dla 鈔odowiska wodnego.

  O17 - Pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie 軼iek闚 do w鏚 i do ziemi.

  O18 - Pozwolenie wodnoprawne na pi皻rzenie w鏚 powierzchniowych lub na zale積e od siebie korzystanie z w鏚 przez kilka zak豉d闚.

  O19 - Pozwolenie wodnoprawne na pob鏎 w鏚 podziemnych lub odwodnienie obiektu budowlanego.

  O20 - Ustalenie linii brzegowej dla ciek闚 naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiornik闚 wodnych.

  O21 - Zezwolenie na usuni璚ie drzew i krzew闚.
  Za陰czniki:
 • Wniosek o wydanie decyzji na usuni璚ie drzew i krzew闚


 • O22 - Rejestracja sprz皻u p造waj帷ego s逝膨cego do amatorskiego po這wu ryb i rybactwa.
  Za陰czniki:
 • Wniosek o rejestracj sprz皻u p造waj帷ego s逝膨cego do po這wu ryb i wydania za鈍iadczenia o jego zarejestrowaniu


 • O23 - Wydawanie kart w璠karskich i 這wiectwa podwodnego.
  Za陰czniki:
 • Wniosek o o wydanie karty w璠karskiej


 • O24 - Zg這szenie zwierz璚ia do rejestru.
  Za陰czniki:
 • Wniosek o zg這szenie zwierz璚ia do rejestru


 • O25 - Po鈍iadczenie o鈍iadcze dotycz帷ych pracy w gospodarstwie rolnym.
  Za陰czniki:
 • O鈍iadczenie


 • O28 - Zatwierdzenie projektu prac geologicznych.

  O29 - Przyj璚ie dokumentacji geologicznej i geologiczno-in篡nierskiej, hydrogeologicznej.

  O30 - Zg這szenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni 軼iek闚 o przepustowo軼i do 5 m3/d na potrzeby w豉snego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwyk貫go korzystania z w鏚.
  Za陰czniki:
 • Zg這szenia zamiaru przyst徙ienia do eksploatacji przydomowej oczyszczalni 軼iek闚 o przepustowo軼i do 5 m3/d na potrzeby w豉snego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwyk貫go korzystania


 • O31 - Dofinansowanie wyjazdu dzieci/m這dzie篡 do zielonych szk馧.
  Za陰czniki:
 • Wniosek o przyznanie dofinansowania wyjazdu dzieci /m這dzie篡 do zielonych szk馧

 • Zasady okre郵aj帷e przydzia 鈔odk闚

 • Wykaz akceptowanych o鈔odk闚 organizuj帷ych Zielone Szko造

 • Informacja o wykorzystaniu 鈔odk闚 finansowych


 • O32 - Dofinansowanie usuwania azbestu.
  Za陰czniki:
 • Wniosek O obj璚ie „Regulaminem dofinansowania osobom fizycznym do koszt闚 usuwania wyrob闚 zawieraj帷ych azbest w zakresie obj皻ym „Programem inwentaryzacji i usuwania wyrob闚 zawieraj帷ych azbest dla miasta W這c豉wek na lata 2010-2032”


 • Data wprowadzenia: 2006-11-08 09:57Autor informacji:
  Artyku by czytany: 6848 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
  Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
   © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki