Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Karty us逝g - UA
UA01 - Wypis i/lub wyrys ze „Studium uwarunkowa i kierunk闚 zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wka”
Za陰czniki:
 • Wniosek o wypis/wyrys


 • UA02 - Za鈍iadczenie o zgodno軼i inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Za陰czniki:
 • Wniosek o wydanie za鈍iadczenia o zgodno軼i inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego


 • UA03 - Wypis i/lub wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Za陰czniki:
 • Wniosek o wypis/wyrys


 • UA04 - Z這瞠nie wniosku o sporz康zenie lub zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  UA05 - Za鈍iadczenie o przeznaczeniu terenu
  Za陰czniki:
 • Wniosek o wydanie za鈍iadczenia


 • UA06 - Za鈍iadczenie o zgodno軼i lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinia odno郾ie mo磧iwo軼i prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi
  Za陰czniki:
 • Wniosek o wydanie za鈍iadczenia o zgodno軼i inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego


 • UA07 - Post瘼owanie w sprawie o ustalenie warunk闚 zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Za陰czniki:
 • Wniosek o o ustalenie warunk闚 zabudowy/o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


 • UA08 - Post瘼owanie w sprawie o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
  Za陰czniki:
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

 • O鈍iadczenie (strona, na rzecz kt鏎ej zosta豉 wydana decyzja o warunkach zabudowy)


 • UA09 - Post瘼owanie w sprawie wniosku o pozwolenie na budow
  Za陰czniki:
 • Wniosek o pozwolenie na budow/rozbi鏎k

 • O鈍iadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo軼i na cele budowlane


 • UA10 - Post瘼owanie w sprawie wniosku o pozwolenie na rozbi鏎k
  Za陰czniki:
 • Wniosek o pozwolenie na budow/rozbi鏎k


 • UA11 - Post瘼owanie w sprawie wniosku o zmian sposobu u篡tkowania obiektu budowlanego lub jego cz窷ci
  Za陰czniki:
 • Wniosek o pozwolenie na budow/rozbi鏎k zmiane sposobu u篡tkowania

 • O鈍iadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo軼i na cele budowlane


 • UA12 - Post瘼owanie w sprawie zg這szenia zmiany sposobu u篡tkowania obiektu budowlanego lub jego cz窷ci
  Za陰czniki:
 • Zg這szenie zmiany sposobu u篡tkowania obiektu budowlanego lub jego cz窷ci

 • O鈍iadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo軼i na cele budowlane


 • UA13 - Post瘼owanie w sprawie zg這szenia zamiaru wykonania rob鏒 budowlanych
  Za陰czniki:
 • Zg這szenie zamiaru wykoanania rob鏒 budowlanych

 • O鈍iadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo軼i na cele budowlane


 • UA14 - Post瘼owanie w sprawie wydania za鈍iadczenia o samodzielno軼i lokali

  UA15 - Post瘼owanie w sprawie wydania dziennika budowy

  UA16 - Post瘼owanie w sprawie o przeniesienia decyzji pozwolenia na budow na rzecz innego podmiotu /osoby/
  Za陰czniki:
 • Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budow

 • O鈍iadczenie (podmiot, na rzecz kt鏎ego wydane zosta這 pozwolenie na budow)


 • UA17 - Post瘼owanie w sprawie zmiany decyzji pozwolenia na budow
  Za陰czniki:
 • Wniosek o zmian decyzji o pozwoleniu na budow

 • O鈍iadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo軼i na cele budowlane


 • UA18 - Post瘼owanie w sprawie odst瘼stwa od przepis闚 techniczno-budowlanych

  Data wprowadzenia: 2006-11-08 10:38Autor informacji:
  Artyku by czytany: 13945 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
  Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
   © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki