Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Wykaz Jednostek Miejskich
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTO WΜCxWEK
stan na dzie 01 kwietnia 2011 r.

Lp. Nazwa lub firma i regon jednostki organizacyjnej Oznaczenie formy prawnej Data rozpocz璚ia dzia豉lno軼i w obecnej formie organizacyjno-prawnej Adres Wydzia nadzoruj帷y
1 O鈔odek Sportu i Rekreacji
Regon
000329964
jednostka bud瞠towa 01.01.2000 ul. Chopina 8 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
2 Galeria Sztuki Wsp馧czesnej
Regon
000677381
instytucja kultury 0120.01.1997 ul. Miedziana 2/4 Wydzia Kultury
3 Teatr Impresaryjny
Regon
910511466
instytucja kultury 20.01.1997 ul. Woj. Polskiego 13 Wydzia Kultury
4 W這c豉wskie Centrum Kultury
Regon
001021961
instytucja kultury 11.08.1982 ul. Toru雟ka 87 Wydzia Kultury
5 Miejska Biblioteka Publiczna
Regon
000280927
instytucja kultury 29.11.2000 ul. Warszawska 11/13 Wydzia Kultury
6 W這c豉wski O鈔odek Edukacji i Promocji Kultury
Regon
000282783
instytucja kultury 04.12.2000 ul. Woj. Polskiego 13 Wydzia Kultury
7 Miejski O鈔odek Pomocy Rodzinie
Regon
005871024
jednostka bud瞠towa 27.04.1990 ul. Ko軼iuszki 26 Wydzia Promocji Zdrowia i Polityki Spo貫cznej
8 Miejski Zesp馧 秦obk闚
Regon
910160564
jednostka bud瞠towa 01.01.2000 ul. Wieniecka 34 Wydzia Promocji Zdrowia i Polityki Spo貫cznej
9 Miejska Izba Wytrze德ie
Regon
000822423
jednostka bud瞠towa 01.01.2000 ul. Szpitalna 33 Wydzia Promocji Zdrowia i Polityki Spo貫cznej
10 Dom Pomocy Spo貫cznej
Regon
001059410
jednostka bud瞠towa 01.01.1999 ul. Dobrzy雟ka 102 Wydzia Promocji Zdrowia i Polityki Spo貫cznej
11 Dom Pomocy Spo貫cznej
Regon
005886445
jednostka bud瞠towa 01.01.1999 ul. Nowomiejska 19 Wydzia Promocji Zdrowia i Polityki Spo貫cznej
12 Miejski Zarz康 Dr鏬
Regon
910153015
jednostka bud瞠towa 01.01.1994 ul. Zielna 13/21 Wydzia Gospodarki Komunalnej
13 Schronisko dla Zwierz徠
Regon
910847901
jednostka bud瞠towa 01.01.2000 ul. Przemys這wa 16 Wydzia Gospodarki Komunalnej
14 Miejski Zesp馧 Us逝g Komunalnych
Regon
340391000
jednostka bud瞠towa 01.01.2008 ul. Zielna 13/21 Wydzia Gospodarki Komunalnej
15 Przedszkole Publiczne Nr 4
Regon
910506360
jednostka bud瞠towa 01.09.1990 ul. Kraszewskiego 34 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
16 Przedszkole Publiczne Nr 6
Regon
910506353
jednostka bud瞠towa 01.09.1990 ul. Ga販zy雟kiego 9 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
17 Przedszkole Publiczne Nr 8
Regon
910506330
jednostka bud瞠towa 01.09.1990 ul. Targowa 3 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
18 Przedszkole Publiczne Nr 9
Regon
910506367
jednostka bud瞠towa 01.09.1990 ul. ζnowa 3 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
19 Przedszkole Publiczne Nr 12
Regon
910506367
jednostka bud瞠towa 01.09.1990 ul. Bukowa 37/39 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
20 Przedszkole Publiczne Nr 13
Regon
910506413
jednostka bud瞠towa 01.09.1990 ul. Brdowska 2 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
21 Przedszkole Publiczne Nr 14
Regon
910506420
jednostka bud瞠towa 01.09.1990 ul. Hutnicza 3a Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
22 Przedszkole Publiczne Nr 16
Regon
910506436
jednostka bud瞠towa 01.09.1990 ul. Budowlanych 6a Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
23 Przedszkole Publiczne Nr 17
Regon
910506442
jednostka bud瞠towa 01.09.1990 ul. Wronia 9a Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
24 Przedszkole Publiczne Nr 19
Regon
910506450
jednostka bud瞠towa 01.09.1990 ul. Urocza 1 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
25 Przedszkole Publiczne Nr 22
Regon
910506571
jednostka bud瞠towa 01.09.1990 ul. 眨irowa 101 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
26 Przedszkole Publiczne Nr 25
Regon
910506488
jednostka bud瞠towa 01.09.1990 ul. Rajska 1 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
27 Przedszkole Publiczne Nr 26
Regon
910506494
jednostka bud瞠towa 01.09.1990 ul. Radosna 3 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
28 Przedszkole Publiczne Nr 27
Regon
910506502
jednostka bud瞠towa 01.09.1990 ul. Cienista 20 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
29 Przedszkole Publiczne Nr 29
Regon
910506749
jednostka bud瞠towa 01.09.1990 ul. Dygasi雟kiego 10 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
30 Przedszkole Publiczne Nr 30
Regon
910506519
jednostka bud瞠towa 01.09.1990 ul. Kaliska 85 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
31 Przedszkole Publiczne Nr 32
Regon
910506525
jednostka bud瞠towa 01.09.1990 ul. Kaliska 108 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
32 Przedszkole Publiczne Nr 35
Regon
910506548
jednostka bud瞠towa 01.09.1990 ul. 14 Pu趾u Piechoty 5 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
33 Przedszkole Publiczne Nr 36
Regon
910506554
jednostka bud瞠towa 01.09.1990 ul. Wyspia雟kiego 3 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
34 Szko豉 Podstawowa Nr 2
Regon
000211079
jednostka bud瞠towa 01.09.1991 ul. 砰tnia 47 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
35 Szko豉 Podstawowa Nr 3
Regon
000205860
jednostka bud瞠towa 01.09.1991 ul. Cyganka 6/10 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
36 Szko豉 Podstawowa Nr 10
Regon
000210275
jednostka bud瞠towa 01.09.1991 ul. Starod瑿ska 21 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
37 Szko豉 Podstawowa Nr 12
Regon
000211079
jednostka bud瞠towa 01.09.1991 ul. Wiejska 27 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
38 Szko豉 Podstawowa Nr 14
Regon
000211754
jednostka bud瞠towa 01.09.1991 ul. Bukowa 9 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
39 Szko豉 Podstawowa Nr 18
Regon
000212593
jednostka bud瞠towa 01.09.1991 ul. Hutnicza 5/7 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
40 Szko豉 Podstawowa Nr 19
Regon
000861558
jednostka bud瞠towa 01.09.1991 ul. Szkolna 13 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
41 Szko豉 Podstawowa Nr 20
Regon
000989413
jednostka bud瞠towa 01.09.1991 ul. Ga販zy雟kiego 9 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
42 Szko豉 Podstawowa Nr 23
Regon
0013933415
jednostka bud瞠towa 01.09.1991 ul. Wyspia雟kiego 3 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
43 Gimnazjum Nr 2
Regon
910919776
jednostka bud瞠towa 01.01.1999 ul. 砰tnia 47 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
44 Gimnazjum Nr 4
Regon
910919411
jednostka bud瞠towa 01.01.1999 ul. Wyspia雟kiego 3 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
45 Gimnazjum Nr 6
Regon
910918742
jednostka bud瞠towa 01.01.1999 ul. Staszica 1 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
46 Gimnazjum Nr 9
Regon
910919530
jednostka bud瞠towa 01.01.1999 ul. Woj. Polskiego 27 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
47 Gimnazjum Nr 12
Regon
910919517
jednostka bud瞠towa 01.01.1999 ul. Szkolna 13 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
48 Gimnazjum Nr 14
Regon
910919552
jednostka bud瞠towa 01.01.1999 ul. Le郾a 27 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
49 Zesp馧 Szk馧 Integracyjnych Nr 1
Regon
910958026
jednostka bud瞠towa 01.09.2001 ul. Wieniecka 46 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
50 Zesp馧 Szk馧 Nr 3
Regon
910949168
jednostka bud瞠towa 01.01.1996 ul. Nowomiejska 21 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
51 Zesp馧 Szk馧 Nr 4
Regon
910920130
jednostka bud瞠towa 01.01.1999 ul. Kaliska 108 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
52 Zesp馧 Szk馧 Nr 5
Regon
000189486
jednostka bud瞠towa 01.09.2002 ul. Toru雟ka 77/81 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
53 Zesp馧 Szk馧 Nr 7
Regon
jednostka bud瞠towa 01.09.2009 ul. Gniazdowskiego 7 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
54 Zesp馧 Szk馧 Nr 8
Regon
911303014
jednostka bud瞠towa 01.09.2002 ul. Willowa 8 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
55 Zesp馧 Szk馧 Nr 9
Regon
911354543
jednostka bud瞠towa 01.09.2004 ul. Promienna 15 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
56 Zesp馧 Szk馧 Nr 11
Regon
911361649
jednostka bud瞠towa 01.01.2005 ul. Papie磬a 89 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
57 Zesp馧 Szk馧 Muzycznych
Regon
000277138
jednostka bud瞠towa 01.09.1996 ul. Wiejska 29 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
58 Zesp馧 Szk馧 Budowlanych
Regon
000190242
jednostka bud瞠towa 01.01.1996 ul. Nowomiejska 25 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
59 Zesp馧 Szk馧 Chemicznych
Regon
000188771
jednostka bud瞠towa 01.01.1996 ul. Bulwary 4 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
60 Zesp馧 Szk馧 Ekonomicznych
Regon
000181295
jednostka bud瞠towa 01.01.1996 ul. Bukowa 38/40 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
61 Zesp馧 Szk馧 Elektrycznych
Regon
000196530
jednostka bud瞠towa 01.01.1996 ul. Toru雟ka 77/83 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
62 Zesp馧 Szk馧 Samochodowych
Regon
000635112
jednostka bud瞠towa 01.01.1996 ul. Le郾a 1a Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
63 Zesp馧 Plac闚ek Nr 1
Regon
911341960
jednostka bud瞠towa 01.01.2004 ul. Mechanik闚 1 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
64 Zesp馧 Szk馧 Technicznych
Regon
000189049
jednostka bud瞠towa 01.01.1996 ul. Ogniowa 2 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
65 I Liceum Og鏊nokszta販帷e im. Ziemi Kujawskiej
Regon
000212972
jednostka bud瞠towa 01.01.1996 ul. Mickiewicza 6 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
66 II Liceum Og鏊nokszta販帷e im. Miko豉ja Kopernika
Regon
000213262
jednostka bud瞠towa 01.01.1996 ul. Urocza 3 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
67 III Liceum Og鏊nokszta販帷e im. Marii Konopnickiej
Regon
00213492
jednostka bud瞠towa 01.01.1996 ul. Bechiego 1 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
68 M這dzie穎wy O鈔odek Wychowawczy
Regon
000198752
jednostka bud瞠towa 01.01.1999 ul. Le郾a 24 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
69 O鈔odek Adopcyjno - Opieku鎍zy
Regon
910172337
jednostka bud瞠towa 01.01.1999 ul. Sielska 3 Wydzia Promocji Zdrowia i Polityki Spo貫cznej
70 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Regon
001388963
jednostka bud瞠towa 01.01.1996 ul. Ogniowa 8/10 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
71 Miejska Jad這dajnia "U 安. Antoniego"
Regon
340833633
jednostka bud瞠towa 01.01.2011 ul. 安. Antoniego 11 Wydzia Promocji Zdrowia i Polityki Spo貫cznej
72 W這c豉wska Informacja Turystyczna
Regon
340610761
jednostka bud瞠towa 01.07.2009 ul. Warszawska 11/13 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
73 Centrum Kszta販enia Ustawicznego
Regon
000214592
jednostka bud瞠towa 01.01.1996 ul. Nowomiejska 25 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
74 Centrum Doskonalenia i Edukacji
Regon
911304918
jednostka bud瞠towa 01.09.2002 ul. Nowomiejska 25 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
75 Miejski Zesp馧 Obs逝gi Szk馧 i Przedszkoli
Regon
910001245
jednostka bud瞠towa 01.01.1994 Zielony Rynek 11/13 Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki
76 Wielofunkcyjna Plac闚ka Opieku鎍zo-Wychowawcza
Regon
000218816
jednostka bud瞠towa 01.01.1999 ul. 砰tnia 55 Wydzia Promocji Zdrowia i Polityki Spo貫cznej
77 Plac闚ka Opieku鎍zo-Wychowawcza "Maluch"
Regon
910180495
jednostka bud瞠towa 01.01.1999 ul. Sielska 3 Wydzia Promocji Zdrowia i Polityki Spo貫cznej
78 Stra Miejska
Regon
911246173
jednostka bud瞠towa 14.01.2002 ul. Boja鎍zyka 11/13 Prezydent Miasta W這c豉wek
79 Administracja Zasob闚 Mieszkaniowych
Regon
340888485
jednostka bud瞠towa 01.04.2011 ul. Ostrowska 30 Wydzia Gospodarki Lokalowej
80 "Baza"
Regon
005889231
sp馧ka prawa handlowego z ograniczon odpowiedzialno軼i 23.01.1991 ul. Boja鎍zyka 7 Wydzia Gospodarki Komunalnej, Wydzia Organizacyjno-Prawny i Kadr
81 Miejskie Przedsi瑿iorstwo Wodoci庵闚 i Kanalizacji
Regon
910510751
sp馧ka prawa handlowego z ograniczona odpowiedzialno軼i 27.04.1992 ul. Toru雟ka 146 Wydzia Gospodarki Komunalnej,
Wydzia Organizacyjno-Prawny i Kadr
82 Miejskie Przedsi瑿iorstwo Energetyki Cieplnej
Regon
910513420
sp馧ka prawa handlowego z ograniczona odpowiedzialno軼i 29.05.1992 ul. P這cka 30/32 Wydzia Gospodarki Komunalnej,
Wydzia Organizacyjno-Prawny i Kadr
83 Miejskie Przedsi瑿iorstwo Komunikacyjne
Regon
910226702
sp馧ka prawa handlowego z ograniczona odpowiedzialno軼i 21.12.1995 ul. Rysia 3 Wydzia Gospodarki Komunalnej,
Wydzia Organizacyjno-Prawny i Kadr
84 Miejski Zesp馧 Opieki Zdrowotnej
Regon
911340328
sp馧ka prawa handlowego z ograniczona odpowiedzialno軼i 21.11.2003 ul. Kili雟kiego 16 Wydzia Promocji Zdrowia i Polityki Spo貫cznej,
Wydzia Organizacyjno-Prawny i Kadr
85 Przedsi瑿iorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko"
Regon
910041776
sp馧ka prawa handlowego z ograniczona odpowiedzialno軼i 08.01.1993 ul. Komunalna 4 Wydzia Gospodarki Komunalnej,
Wydzia Organizacyjno-Prawny i Kadr
86 Kujawskie Por璚zenia Kredytowe
Regon
340543510
sp馧ka prawa handlowego z ograniczona odpowiedzialno軼i 23.01.2009
od 16.10.2009 r. wi瘯szo軼iowy udzia miasta
ul. 畝bia 6 Wydzia Przedsi瑿iorczo軼i i Promocji Gospodarczej,
Wydzia Organizacyjno-Prawny i Kadr


Data wprowadzenia: 2008-03-14 12:47Autor informacji:
Artyku by czytany: 11007 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
 © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki