Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustaw o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne (Dz. U. 2005 Nr 64 poz. 565 ze zmianami) oraz Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie warunk闚 organizacyjno-technicznych dor璚zenia dokument闚 elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005 Nr 200 poz. 1651) pragniemy poinformowa, 瞠 Urz康 Miasta W這c豉wek uruchomi Elektroniczn Skrzynk Podawcz, dzia豉j帷 w ramach opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewn皻rznych i Administracji Platformy Us逝g Administracji Publicznej (ePUAP).

Aby skorzysta z us逝gi, trzeba dokona rejestracji i logowania do systemu pod adresem: www.epuap.gov.pl

W celu z這瞠nia dokumentu elektronicznego nale篡 wype軟i formularz i opatrzy go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawc.

Ponadto zanim rozpoczniecie Pa雟two elektroniczne realizowanie spraw, prosimy o zapoznanie si z procedurami za豉twiania spraw (Karty Us逝g) przedstawionymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urz璠u Miasta W這c豉wek – www.bip.um.wlocl.pl/index.php?sit=291

Metody dostarczania dokument闚 elektronicznych do Urz璠u Miasta W這c豉wek:


 1. Dokumenty mo積a przekazywa poprzez wype軟ienie formularza b康 do陰czenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urz璠u Podawczego.
 2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc kwalifikowanego certyfikatu poprzez poczt elektroniczn na adres: poczta@um.wlocl.pl
  Jednocze郾ie informujemy, 瞠 wys豉nie dokument闚 t drog nie zapewnia uzyskania urz璠owego po鈍iadczenia odbioru. Takie po鈍iadczenie mo積a uzyska przekazuj帷 dokument drog wymienion w punkcie 1.
 3. Dostarczenie dokument闚 w godzinach pracy Urz璠u Miasta W這c豉wek do Biura Obs逝gi Mieszka鎍闚, znajduj帷ego si na Zielony Rynku 11/13 na nast瘼uj帷ych no郾ikach danych:

  • Dyskietka 1,44 MB
  • Pami耩 masowa USB 1.1 lub 2.0
  • P造ta CD-RWWymienione no郾iki musz mie mo磧iwo嗆 zapisu Urz璠owego Po鈍iadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokument闚 elektronicznych dostarczanych do Urz璠u:


 • dokumenty elektroniczne musz by podpisane wa積ym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 • akceptowalne formaty za陰cznik闚 to:

  • txt, rtf, pdf, doc, odt
  • jpg, gif, tif, png, svg
  • zip, rar

 • wielko嗆 wszystkich za陰cznik闚 do陰czonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie mo瞠 przekroczy 3MB
 • dokumenty lub no郾iki zawieraj帷e oprogramowanie z這郵iwe b璠 automatycznie odrzucane i nie zostan rozpatrzone


Data wprowadzenia: 2008-04-25 10:07Autor informacji:
Artyku by czytany: 8892 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
 © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki