Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Og這szenia przetargowe
 • Zakup materia堯w eksploatacyjnych do drukarek - zapytanie o cen - wyniki


 • Zwalczanie plagi meszek i komar闚 na terenie miasta W這c豉wka w 2011 r.


 • Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 36 wraz zagospodarowaniem terenu - ETAP II


 • Modernizacja budynku 興obka przy ul. 砰tniej 80 - program energooszcz璠ny - ETAP II


 • Rozbudowa obiekt闚 O鈔odka Sportu i Rekreacji


 • Centrum Kultury Browar B – adaptacja do nowych funkcji spo貫czno – gospodarczych obszar闚 poprzemys這wych we W這c豉wku ul. Bechiego – 璕ska


 • Przebudowa budynku Urz璠u Miasta, Zielony Rynek 11/13, 87-800 W這c豉wek


 • Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w celu za這瞠nia - uzupe軟ienia szczeg馧owej osnowy wysoko軼iowej III klasy, dla miasta W這c豉wek - miasta na prawach powiatu


 • Turystyczne zagospodarowanie Zalewu W這c豉wskiego- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z zakresu dzia豉nia 6.2 Rozw鎩 us逝g turystycznych i uzdrowiskowych - roboty dodatkowe


 • Budowa przystani wodnej na rzece Wi郵e


 • Dni W這c豉wka


 • Utrzymanie i konserwacja wa逝 przeciwpowodziowego oraz 3 zasuw przepustowych


 • Przebudowa systemu ogrzewania Przedszkola nr 27 w ramach zadania pn. Program energooszcz璠ny w Przedszkolach Publicznych nr 22 i 27


 • Wykonywanie wycen nieruchomo軼i zabudowanych i niezabudowanych oraz podzia堯w geodezyjnych dzia貫k


 • Przeprowadzenie zaj耩 edukacyjnych w ramach projektu pn. Pracownik XXI wieku w roku szkolnym 2010/2011, Priorytet IX. Rozw鎩 wykszta販enia i kompetencji w regionach Dzia豉nie 9.2 Podniesienie atrakcyjno軼i i jako軼i szkolnictwa zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki


 • Pe軟ienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalno軼i drogowej w ramach zadania pn.: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta W這c豉wek - Rewitalizacja Starego Miasta we W這c豉wku Ku Wi郵e


 • Przew霩 dzieci do obiekt闚 O鈔odka Sportu i Rekreacji we W這c豉wku w roku 2011


 • Moje Boisko Orlik 2012. Budowa zespo堯w boisk przy Zespole Szk馧 nr 11 we W這c豉wku przy ul. Papie磬a oraz Zespole Szk馧 Budowlanych we W這c豉wku przy ul. Nowomiejskiej


 • Przebudowa budynku dla potrzeb W這c豉wskiego Centrum Organizacji Pozarz康owych i Wolontariatu przy ul. 畝biej 12A we W這c豉wku


 • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta W這c豉wek – Rewitalizacja Starego Miasta we W這c豉wku „Ku Wi郵e”


 • Rozbudowa obiekt闚 O鈔odka Sportu i Rekreacji
 • --------------------------------------------------------------------------------

  Archiwum og這sze przetargowych


  Data wprowadzenia: 2008-07-23 10:04Autor informacji:
  Artyku by czytany: 196973 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
  Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
   © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki