Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i

ZAWIADOMIENIE


Prezydent Miasta W這c豉wek dzia豉j帷 stosownie do przepis闚 art. 136 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U z 2010.155.1043 ze zm.) uprzejmie zawiadamia, 瞠 ponownie powzi皻y zosta zamiar u篡cia nieruchomo軼i:

1) po這穎nej we W這c豉wku przy ul. ㄆbinowej 3, oznaczonej w ewidencji grunt闚 jako dzia趾a nr 5/4, o pow. 0,0737 ha /KM 16 Michelin/ nabytej na rzecz Skarbu Pa雟twa aktem notarialnym z dnia 3 czerwca 1985 r. Rep. A nr 1219/85 od J霩efa i Genowefy ma鹵. Lewandowskich,

Wy瞠j wymieniona nieruchomo嗆 zosta豉 nabyta na w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa pod budow Wojew鏚zkiego Szpitala we W這c豉wku Obecnie przedmiotowa nieruchomo嗆 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyj皻ego Uchwa陰 nr 3/XLIV/2006 Rady Miasta W這c豉wek z dn, 30 stycznia 2006 r„ znajduj si w obszarze o funkcji podstawowej us逝gi zdrowia z us逝gami centrotw鏎czymi i zieleni towarzysz帷. Jako funkcje uzupe軟iaj帷e ustala si:

 • us逝gi nieuci捫liwe lub o ewentualnej uci捫liwo軼i nie wykraczaj帷ej poza granice
  dzia趾i,

 • zabudow u篡teczno軼i publicznej,

 • budynki zamieszkania zbiorowego,

 • us逝gi komercyjne,

 • obiekty i urz康zenia sportowe, w tym boiska,

 • urz康zenia rekreacji terenowej,

 • ziele towarzysz帷,

 • maksimum 1 mieszkanie na 100 m2 pow u篡tkowej dla ka盥ej wydzielonej dzia趾i
  budowlanej.


 • W zwi您ku z powy窺zym, dzia豉j帷 w oparciu o art, 136 ust. 2 i 5 w/w ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami, Prezydent Miasta W這c豉wek informuje spadkobierc闚 by造ch w豉軼icieli o mo磧iwo軼i z這瞠nia do Prezydenta Miasta W這c豉wek wniosku o zwrot w/w nieruchomo軼i w nieprzekraczalnym terminie 3 miesi璚y liczonego od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia przez wszystkie osoby uprawnione.

  Wniosek o zwrot nieruchomo軼i winien pochodzi od wszystkich spadkobierc闚 J霩efa i Genowefy ma鹵 Lewandowskich.

  Brak wniosku w wyznaczonym terminie potraktowane zostanie jako rezygnacja z przys逝guj帷ego prawa do zwrotu nieruchomo軼i, co w konsekwencji spowoduje wyga郾i璚ie roszczenia i zagospodarowanie nieruchomo軼i przez Skarb Pa雟twa na inny cel ni okre郵ony w akcie notarialnym.

  Jednocze郾ie Prezydent Miasta W這c豉wek informuje, 瞠 zgodnie z art 140 ust 1, 2 wy瞠j powo豉nej wy瞠j ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami w razie zwrotu przedmiotowej nieruchomo軼i na rzecz by造ch w豉軼icieli ( ewentualnie ich spadkobierc闚), b璠 oni zobowi您ani zwr鏂i Skarbowi Pa雟twa wyp豉con cen sprzeda篡 ustalon w akcie notarialnym. Przedmiotowa kwota podlega b璠zie waloryzacji, z tym, 瞠 jej warto嗆 po waloryzacji nie mo瞠 by wi瘯sza ni warto嗆 nieruchomo軼i w dniu jej zwrotu.

  Zgodnie z art., 217 ust, 2 ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami osoby, kt鏎e zosta造 pozbawione w豉sno軼i nieruchomo軼i w wyniku wykupu pod gro嬌 wyw豉szczenia dokonanego przed dniem 5 grudnia 1990 r, w razie zwrotu tej nieruchomo軼i zwracaj odszkodowanie zwaloryzowane w wysoko軼i nie wi瘯szej ni 50% aktualnej warto軼i tej nieruchomo軼i.


  -----------------------------------------------------------------

  ZAWIADOMIENIE


  Prezydent Miasta W這c豉wek dzia豉j帷 stosownie do przepis闚 art. 136 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 ze zm.) uprzejmie zawiadamia, 瞠 powzi皻y zosta zamiar u篡cia nieruchomo軼i, nabytych na rzecz Skarbu Pa雟twa wskazanymi aktami notarialnymi na inny cel ni by okre郵ony w tych aktach.

  Zawiadomienie dotyczy nieruchomo軼i:

  1. nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Ustronnej, oznaczonej w ewidencji grunt闚 jako dzia趾a nr 29, o pow. 0,3868 ha /KM 16 Michelin/ nabytej na rzecz Skarbu Pa雟twa aktem notarialnym z dnia 2 grudnia 1986r. Rep. A nr 2681/86 od Teodora i Heleny ma鹵. Tumiel
  2. nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Ustronnej, oznaczonej w ewidencji grunt闚 jako dzia趾a nr 19, o pow. 0,1674 ha /KM 16 Michelin/ nabytej na rzecz Skarbu Pa雟twa aktem notarialnym z dnia 2 grudnia 1986r. Rep. A nr 2680/86 od Zygmunta i Zofii ma鹵. Skrzypi雟kich, Ryszarda i Cecylii ma鹵. Becker, Teodora i Heleny ma鹵. Tumiel i Zofii Skrzypi雟kiej
  3. nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Ustronnej 1-5, oznaczonej w ewidencji grunt闚 jako dzia趾a nr 18 o pow. 0,1410 ha /KM 16 Michelin/ nabyta na rzecz Skarbu Pa雟twa aktem notarialnym z dnia 2 grudnia 1986 r. Rep. A nr 2680/86 od Zygmunta i Zofii ma鹵. Skrzypi雟kich, Ryszarda i Cecylii ma鹵. Becker, Teodora i Heleny ma鹵. Tumiel i Zofii Skrzypi雟kiej.
  4. nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Ustronnej, oznaczonej w ewidencji grunt闚 jako dzia趾a nr 28, o pow. 0,4242 ha /KM 16 Michelin/, nabytej na rzecz Skarbu Pa雟twa aktem notarialnym z dnia 2 grudnia 1986 r. Rep. A nr 2686/86 od Zofii Skrzypi雟kiej
  5. nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Ustronnej 1, oznaczonej w ewidencji grunt闚 jako dzia趾a nr 14, o pow. 0,2735 ha /KM 16 Michelin/, nabytej na rzecz Skarbu Pa雟twa aktem notarialnym z dnia 2 grudnia 1986 r. Rep. A nr 2682/86 od Zofii Skrzypi雟kiej
  6. nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Paprociej 3, oznaczonej w ewidencji grunt闚 jako dzia趾a nr 12 o pow. 0,2465 ha /KM 18 Michelin/, nabytej na rzecz Skarbu Pa雟twa aktem notarialnym z dnia 02 wrze郾ia 1987 r. Rep. A nr 2288/87 od Pana Micha豉 J霩efa Saneckiego
  7. nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Paprociej 7, oznaczonej w ewidencji grunt闚 jako dzia趾a nr 23, o pow. 0,2371 ha /KM 18 Michelin/ nabytej na rzecz Skarbu Pa雟twa aktem notarialnym z dnia 14 pa寮ziernika 1987 r. Rep. A nr 2708/87 od Mariana, Zbigniewa, Stanis豉wa i Eugeniusza Ertman闚
  8. nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Paprociej 1, oznaczonej w ewidencji grunt闚 jako dzia趾a nr 5 o pow. 0,3535 ha nabytej na rzecz Skarbu Pa雟twa aktem notarialnym z dnia 15 czerwca 1988r. Rep. A nr 1953/88 (KM 18 – Michelin) od Danieli Urba雟kiej
  9. nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Paprociej 5, oznaczonej w ewidencji grunt闚 jako dzia趾a nr 18 /KM 18- Michelin/, o pow. 0,2783 ha nabytej na rzecz Skarbu Pa雟twa aktem notarialnym z dnia 29 czerwca 1988 r. Rep. A nr 2136/88 od Tadeusza Boles豉wa Zamiatowskiego.

  Wy瞠j wymienione nieruchomo軼i zosta造 nabyte na w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa pod budow Wojew鏚zkiego Szpitala we W這c豉wku. Obecnie przedmiotowe nieruchomo軼i zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyj皻ego Uchwa陰 nr 3/XLIV/2006 Rady Miasta W這c豉wek z dn. 30 stycznia 2006 r. znajduj si w obszarze o funkcji podstawowej us逝gi zdrowia z us逝gami centrotw鏎czymi i zieleni towarzysz帷.

  Jako funkcje uzupe軟iaj帷e ustala si:

  • us逝gi nieuci捫liwe lub o ewentualnej uci捫liwo軼i nie wykraczaj帷ej poza granice dzia趾i,
  • zabudow u篡teczno軼i publicznej,
  • budynki zamieszkania zbiorowego,
  • us逝gi komercyjne,
  • obiekty i urz康zenia sportowe, w tym boiska,
  • urz康zenia rekreacji terenowej,
  • ziele towarzysz帷,
  • maksimum 1 mieszkanie na 100 m2 pow. u篡tkowej dla ka盥ej wydzielonej dzia趾i budowlanej

  W zwi您ku z powy窺zym, dzia豉j帷 w oparciu o art. 136 ust. 2 i 5 w/w ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami, Prezydent Miasta W這c豉wek informuje wszystkich by造ch w豉軼icieli przedmiotowych nieruchomo軼i ( ewentualnie ich spadkobierc闚) o mo磧iwo軼i z這瞠nia do Prezydenta Miasta W這c豉wek wniosku o zwrot w/w nieruchomo軼i w nieprzekraczalnym terminie 3 miesi璚y liczonego od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia na tablicy og這sze Urz璠u Miasta W這c豉wek, tj. do dnia 8 marca 2009 r.
  Wniosek o zwrot nieruchomo軼i winien pochodzi od wszystkich by造ch w豉軼icieli (ewentualnie ich spadkobierc闚).

  Brak wniosku w wyznaczonym terminie potraktowane zostanie jako rezygnacja z przys逝guj帷ego prawa do zwrotu nieruchomo軼i, co w konsekwencji spowoduje wyga郾i璚ie roszczenia i zagospodarowanie nieruchomo軼i przez Skarb Pa雟twa na inny cel ni okre郵ony w akcie notarialnym.

  Jednocze郾ie Prezydent Miasta W這c豉wek informuje, 瞠 zgodnie z art. 140 ust. 1, 2 wy瞠j powo豉nej wy瞠j ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami w razie zwrotu przedmiotowej nieruchomo軼i na rzecz by造ch w豉軼icieli ( ewentualnie ich spadkobierc闚), b璠 oni zobowi您ani zwr鏂i Skarbowi Pa雟twa wyp豉con cen sprzeda篡 ustalon w akcie notarialnym. Przedmiotowa kwota podlega b璠zie waloryzacji, z tym, 瞠 jej warto嗆 po waloryzacji nie mo瞠 by wi瘯sza ni warto嗆 nieruchomo軼i w dniu jej zwrotu.
  Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami osoby, kt鏎e zosta造 pozbawione w豉sno軼i nieruchomo軼i w wyniku wykupu pod gro嬌a wyw豉szczenia dokonanego przed dniem 5 grudnia 1990 r. w razie zwrotu tej nieruchomo軼i zwracaj odszkodowanie zwaloryzowane w wysoko軼i nie wi瘯szej ni 50% aktualnej warto軼i tej nieruchomo軼i.

  Powy窺ze zawiadomienie podaje si do publicznej wiadomo軼i poprzez og這szenie w lokalnej prasie oraz spos鏏 zwyczajowo przyj皻y w danej miejscowo軼i tj. wywieszenie na tablicy og這sze Urz璠u Miasta W這c豉wek oraz poprzez og這szenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urz璠u Miasta we W這c豉wku.


  -----------------------------------------------------------------

  ZAWIADOMIENIE


  Prezydent Miasta W這c豉wek dzia豉j帷 stosownie do przepis闚 art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo軼iami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uprzejmie zawiadamia, 瞠 powzi皻y zosta zamiar u篡cia cz窷ci wyw豉szczonej nieruchomo軼i, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. ㄆbinowej 3, oznaczonej wg ewidencji grunt闚 jako dzia趾a nr 5/4 o pow. 0.0737 ha /KM Michelin 16/ (w chwili wyw豉szczenia dzia趾a nr 5 o pow. 0.1275 ha /KM 16 Michelin/ po這穎na przy ul. ㄆbinowej 3), nabytej na rzecz Skarbu Pa雟twa aktem notarialnym Rep. A Nr 1219/85 z dnia 3 czerwca 1985 r. na podstawie art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wyw豉szczania nieruchomo軼i ( Dz. U. z 1974 Nr 10 poz. 64) od Pana J霩efa Lewandowskiego oraz Pani Genowefy Lewandowskiej, na inny cel ni by okre郵ony w w/w akcie notarialnym.

  W zwi您ku z powy窺zym, dzia豉j帷 w oparciu o art. 136 ust. 2 i 5 w/w ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami, Prezydent Miasta W這c豉wek informuje spadkobierc闚 Pana J霩efa Lewandowskiego oraz Pani Genowefy Lewandowskiej (by造ch w豉軼icieli w/w nieruchomo軼i) o mo磧iwo軼i z這瞠nia do Prezydenta Miasta W這c豉wek wniosku o zwrot przedmiotowej nieruchomo軼i w nieprzekraczalnym terminie 3 miesi璚y od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia na tablicy og這sze Urz璠u Miasta W這c豉wek tj. do dnia 22 lipca 2008 r.

  Wniosek o zwrot nieruchomo軼i winien pochodzi od wszystkich spadkobierc闚.

  Nie z這瞠nie wniosku w wyznaczonym terminie potraktowane zostanie jako rezygnacja z przys逝guj帷ego spadkobiercom prawa do zwrotu nieruchomo軼i, co w konsekwencji spowoduje wyga郾i璚ie roszczenia i zagospodarowanie nieruchomo軼i przez Skarb Pa雟twa na inny cel ni okre郵ony w akcie notarialnym.

  Jednocze郾ie Prezydent Miasta W這c豉wek informuje, 瞠 zgodnie z art. 140 ust. 1, 2 wy瞠j powo豉nej ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami w razie zwrotu wy瞠j opisanej nieruchomo軼i na rzecz spadkobierc闚 by造ch w豉軼icieli, b璠 oni zobowi您ani zwr鏂i Skarbowi Pa雟twa wyp豉con cen sprzeda篡 ustalon w akcie notarialnym. Przedmiotowa kwota podlega b璠zie waloryzacji, z tym, 瞠 jej warto嗆 po waloryzacji nie mo瞠 by wi瘯sza ni warto嗆 nieruchomo軼i w dniu jej zwrotu.

  Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami osoby, kt鏎e zosta造 pozbawione w豉sno軼i nieruchomo軼i w wyniku wykupu pod gro嬌 wyw豉szczenia dokonanego przed dniem 5 grudnia 1990 r. w razie zwrotu tej nieruchomo軼i zwracaj odszkodowanie zwaloryzowane w wysoko軼i nie wi瘯szej ni 50% aktualnej warto軼i tej nieruchomo軼i.

  Powy窺ze zawiadomienie podaje si do publicznej wiadomo軼i poprzez og這szenie w lokalnej prasie oraz spos鏏 zwyczajowo przyj皻y w danej miejscowo軼i tj. wywieszenie na tablicy og這sze Urz璠u Miasta W這c豉wek oraz na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl

  Data wprowadzenia: 2008-10-02 10:49Autor informacji:
  Artyku by czytany: 5038 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
  Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
   © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki