Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Strategia Rozwoju Miasta
Strategia Rozwoju Miasta W這c豉wek obok Studium uwarunkowa i kierunk闚 zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek jest podstawowym dokumentem samorz康u kreuj帷ym polityk miasta. W 鈍ietle przepis闚 Unii Europejskiej dzia豉nia samorz康u wsp馧finansowane ze 鈔odk闚 unijnych musz wynika z planu strategicznego jednostki samorz康owej.

Gmina miasto W這c豉wek przyj窸a „Strategi – Lokalny Program Rozwoju Miasta W這c豉wek na lata do 2013 roku” uchwalon Uchwa陰 Nr 78/LI/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r.

Z uwagi na priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz dokument闚 krajowych w odniesieniu do strategicznych zada inwestycyjnych stoj帷ych przed miastem podj皻e zosta造 prace nad aktualizacj obecnie obowi您uj帷ej Strategii.

Harmonogram prac nad aktualizacj Strategii:


Wyszczeg鏊nienie Termin
Przygotowanie projektu Strategii 15.11.2007 r.
Konsultacje wewn皻rzne na poziomie Urz璠u Miasta 19-23.11.2007 r.
Przygotowanie projektu po konsultacjach wewn皻rznych 7.12.2007 r.
Konsultacje spo貫czne 10.12.2007 r. – 25.01.2008 r.
Raport z konsultacji i przygotowanie projektu po konsultacjach 15.02.2008 r.
Przedstawienie projektu Komisjom Rady Miasta wg harmonogramu prac komisji od 18.02.2008 r.


Konsultacje spo貫czne


W dniu 8 stycznia 2008 r. Prezydent Miasta W這c豉wek, rozpoczyna konsultacje spo貫czne projektu „Strategii rozwoju miasta W這c豉wek do 2015 roku”

Sporz康zony dokument jest aktualizacj Strategii Rozwoju W這c豉wka uchwalonej 28 sierpnia 2006 r. W kwietniu 2007 r. Rada Miasta podpisa豉 uchwa喚 o przyst徙ieniu do aktualizacji dokumentu w zwi您ku z planowaniem przez miasto zada inwestycyjnych realizowanych przy wsparciu 鈔odk闚 unijnych.

Przed這穎ny do konsultacji projekt jest sp鎩ny z dokumentami strategicznymi i programowymi wojew鏚ztwa kujawsko-pomorskiego, kraju i Unii Europejskiej.

Strategia wskazuje strategiczne obszary rozwojowe W這c豉wka, cele i przedsi瞝zi璚ia dla ich realizacji.

Strategia jest wytyczn do dzia豉, nadaje g堯wne kierunki rozwojowe i wskazuje na konieczno嗆 programowania operacyjnego. Tak przygotowany dokument zapewni sp鎩no嗆 z zamierzeniami miasta wsp馧finansowanymi 鈔odkami unijnymi.

Przekazuj帷 projekt dokumentu do konsultacji liczymy na merytoryczne uwagi i wnioski .

Termin zako鎍zenia konsultacji 8 luty 2008 r.

Wype軟iony Kwestionariusz konsultacyjny prosimy przysy豉 na adres: strategia@um.wloclawek.pl

Pliki do pobrania:

Uchwa豉 Nr 78/LI/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 roku
Za陰cznik Nr 1
Za陰cznik Nr 2
Uchwa豉 Nr 34/VII/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 roku
Projekt „Strategii rozwoju miasta W這c豉wek do 2015 roku”
Kwestionariusz konsultacyjny


Data wprowadzenia: 2008-10-02 11:07Autor informacji:
Artyku by czytany: 3986 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
 © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki