Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Program Rewitalizacji Miasta W這c豉wek
Rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, spo貫cznych i ekonomicznych w zdegradowanych obszarach zurbanizowanych, proces wieloletni, kompleksowy, skoordynowany. Celem rewitalizacji jest wyprowadzenie obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej jako軼i funkcjonalnej, w tym poprawa jako軼i 篡cia mieszka鎍闚, przywr鏂enie 豉du przestrzennego, o篡wienie gospodarcze obszaru oraz odbudowa wi瞛i spo貫cznych.

Aktualnie obowi您uj帷ym dokumentem jest „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta W這c豉wka na lata 2005-2006 i lata nast瘼ne” uchwalony Uchwa陰 Nr 39/XXXII/2005 z dna 21.03.2005r.

Zadania inwestycyjne z zakresu rewitalizacji wsp馧finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 realizowane b璠 na terenach okre郵onych w Lokalnych Programach Rewitalizacji obejmuj帷ych co najmniej okres planowania 2007-2013. Wyznaczenie obszar闚 i zaplanowanie dzia豉 rewitalizacyjnych dokonane zostanie w oparciu o wytyczne dotycz帷e przygotowania LPR okre郵one przez Instytucj Zarz康zaj帷 RPO.

W zwi您ku z powy窺zym Gmina Miasto W這c豉wek przyst徙i豉 do sporz康zenia dokumentu w kwietniu 2007 r.

W ramach prac wybrany zosta obszar obj皻y rewitalizacj wed逝g wska幡ik闚:

 • wska幡ik pomocy spo貫cznej;

 • wska幡ik ub鏀twa;

 • wska幡ik bezrobocia;

 • wska幡ik bezrobocia d逝gotrwa貫go;

 • liczba przest瘼stw;

 • wska幡ik przedsi瑿iorczo軼i

 • dla ustalenia obszaru obj皻ego rewitalizacj.


 • W dniach: 9 sierpnia, 13 wrze郾ia i 3 pa寮ziernika 2007 roku odby造 si spotkania warsztatowe w kt鏎ych udzia wzi瘭i: pracownicy wydzia堯w Urz璠u Miasta, przedstawiciele Powiatowego Urz璠u Pracy, Miejskiego O鈔odka Pomocy Rodzinie a prowadzone przez przedstawicieli Sp馧ki Doradztwa Gospodarczego DGA z Poznania kt鏎ych celem by這 przedstawienie:

 • delimitacji obszar闚 do rewitalizacji;

 • analizy statystycznej na podstawie kt鏎ej wybrany zosta obszar do rewitalizacji;

 • 廝鏚豉 finansowania projekt闚 do rewitalizacji w tym z:

 • - Regionalnego Programu Operacyjnego;
  - Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.

  W zwi您ku z ukazaniem si Wytycznych dotycz帷ych przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojew鏚ztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 (projekt Instytucji Zarz康zaj帷ej z dnia 18.01.2008 r.) przy za這瞠niu, 瞠 nie ulegn one wi瘯szym zmianom Wydzia Rozwoju i Projekt闚 Europejskich informuj, 瞠 wznawia prace w zakresie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2007 - 2013. Prace wywo豉ne zosta造 Uchwa陰 Nr 35/VII/2007 Rady Miasta W這c豉wka z dnia 13 kwietnia 2007 r. W celu zapewnienia w豉軼iwego przygotowania programu Zarz康zeniem Nr 3/2008 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 01.02.2008 r. powo豉ny zosta Zesp馧 Zadaniowy ds. Rewitalizacji Miasta. Pierwsze posiedzenie Zespo逝 odb璠zie si dnia 30 stycznia 2008 r.

  Do pobrania:

  Uchwa豉 Nr 39/XXXII/2005 z dna 21.03.2005 roku
  Uchwa豉 Nr 35/VII/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 roku
  Za陰cznik Nr 1
  Za陰cznik Nr 2
  Zarz康zenie wewn皻rzne Nr 3/2008 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 01 lutego 2008 r.

  Data wprowadzenia: 2008-10-02 13:07Autor informacji:
  Artyku by czytany: 1610 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
  Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
   © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki