Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Konsultacje spo貫czne


W dniach od 3 marca do 15 kwietnia 2008 r. projekt Strategii Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i Miasta W這c豉wka zostaje udost瘼niony do konsultacji spo貫cznych. Celem opracowania Strategii Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i jest dynamizacja wzrostu gospodarczego miasta, kt鏎a spowoduje popraw bytu jego mieszka鎍闚.

Strategia zawiera:

 • diagnostyk stanu obecnego ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem gospodarki, rynku pracy i infrastruktury

 • identyfikacj problem闚

 • wizj rozwoju oraz cele wytyczaj帷e kierunki na kt鏎ych powinny by skoncentrowane dzia豉nia

 • harmonogram dzia豉

 • karty projekt闚


 • Uwagi, opinie i wnioski nale篡 przesy豉 na adres:

  Urz康 Miasta W這c豉wek
  Wydzia Rozwoju i Projekt闚 Europejskich
  87-800 W這c豉wek, ul. Zielony Rynek 11/13
  lub drog elektroniczn na adres:
  strategia@um.wloclawek.pl

  --------------------------------------------------------------------------------


  W listopadzie 2007 roku w ramach prac prowadzonych przez Wydzia Rozwoju i Projekt闚 Europejskich wsp鏊nie z Wydzia貫m Przedsi瑿iorczo軼i i Promocji Gospodarczej w zakresie planowania strategicznego przyst徙iono do sporz康zania Strategii Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i Miasta W這c豉wek jako dokumentu 鈔edniookresowego do 2015 roku. Sporz康zenie dokumentu wynika z potrzeby uszczeg馧owienia strategicznego dla Miasta obszaru jakim okaza si „Przemys” w aktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta W這c豉wek.

  Projekt Strategii Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i sporz康zany jest metod aktywnego planowania strategii tj. przy udziale przedstawicieli spo貫czno軼i miasta, w tym: przedsi瑿iorc闚, organizacji oko這biznesowych, wy窺zych uczelni, instytucji szkoleniowych itp.

  W ramach prowadzonych prac nad budowaniem Strategii w dniach 15-16 listopada 2007r. odby這 si spotkanie warsztatowe w kt鏎ym uczestniczy這 oko這 30 os鏏.

  Warsztaty prowadzi豉 Toru雟ka Agencja Rozwoju Regionalnego. W trakcie pracy zosta造 sformu這wane s豉be i mocne strony miasta w zakresie przedsi瑿iorczo軼i oraz szanse i zagro瞠nia, na podstawie kt鏎ych wypracowano problemy i cele rozwoju.

  W dniu 28 listopada 2007 odby這 si nast瘼ne spotkanie warsztatowe dla wypracowania planowanych projekt闚 dzia豉 w latach 2008 - 2015. Efektem wsp鏊nej pracy przedstawicieli spo貫czno軼i miasta, pracownik闚 urz璠u pod kierunkiem ekspert闚 z Toru雟kiej Agencji Rozwoju Regionalnego jest opracowany projekt strategii. Przewiduje si , 瞠 w I kwartale 2008 roku dokument udost瘼niony zostanie do konsultacji spo貫cznej.

  Do pobrania:

  Projekt Strategii Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i Miasta W這c豉wek
  Kwestionariusz konsultacyjny
  Materia造 wypracowane w trakcie warsztat闚 w dniach 15 - 16 listopada 2007 roku

  Data wprowadzenia: 2008-10-02 13:18Autor informacji:
  Artyku by czytany: 2963 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
  Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni:
   © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki