Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Uchwa豉 Nr 71/2011 Sk豉du Orzekaj帷ego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 01 marca 2011 r.
w sprawie opinii o mo磧iwo軼i sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale bud瞠towej Miasta W這c豉wek na 2011 rok.

Uchwa豉 Nr 213/2010 Sk豉du Orzekaj帷ego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 06 grudnia 2010 r.
w sprawie opinii o mo磧iwo軼i sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwa造 bud瞠towej Miasta W這c豉wek na 2011 rok.

Uchwa豉 Nr 202/2010 Sk豉du Orzekaj帷ego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 06 grudnia 2010 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwa造 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta W這c豉wek na lata 2011 - 2025.

Uchwa豉 Nr 189/2010 Sk豉du Orzekaj帷ego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 06 grudnia 2010 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwa造 bud瞠towej Miasta W這c豉wek na 2011 rok.

Uchwa豉 Nr 177/2010 Sk豉du Orzekaj帷ego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 wrze郾ia 2010 r.
w sprawie wyra瞠nia opinii o przed這穎nej przez Prezydenta Miasta W這c豉wek informacji o przebiegu wykonania bud瞠tu miasta W這c豉wek za pierwsze p馧rocze 2010 roku.

Uchwa豉 Nr 117/2010 Sk豉du Orzekaj帷ego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie opinii o mo磧iwo軼i sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale bud瞠towej miasta W這c豉wek na 2010 rok.

Uchwa豉 Nr 68/2010 Sk豉du Orzekaj帷ego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyra瞠nia opinii o przed這穎nym przez Prezydenta Miasta W這c豉wek sprawozdaniu z wykonania bud瞠tu miasta W這c豉wek na prawach powiatu za 2009 rok.

Uchwa豉 Nr 190/2009 Sk豉du Orzekaj帷ego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 09 grudnia 2009 r.
w sprawie opinii o mo磧iwo軼i sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwa造 bud瞠towej Miasta W這c豉wek na 2010 rok oraz o za陰czonej do projektu uchwa造 bud瞠towej prognozie kwot d逝gu.

Uchwa豉 Nr 189/2009 Sk豉du Orzekaj帷ego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 09 grudnia 2009 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwa造 bud瞠towej Miasta W這c豉wek na 2010 rok.

Uchwa豉 Nr 83/2009 Sk豉du Orzekaj帷ego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 09 kwietnia 2009 r.
w sprawie wyra瞠nia opinii o przed這穎nym przez Prezydenta Miasta W這c豉wek sprawozdaniu z wykonania bud瞠tu miasta za 2008 rok.

Uchwa豉 Nr 216/2008 Sk豉du Orzekaj帷ego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie wydania opinii o mo磧iwo軼i sfinansowania deficytu bud瞠towego przedstawionego przez Prezydenta Miasta W這c豉wek w projekcie uchwa造 bud瞠towej na 2009 rok oraz prawid這wo軼i za陰czonej do projektu bud瞠tu prognozy kwoty d逝gu

Uchwa豉 Nr 215/2008 Sk豉du Orzekaj帷ego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie wyra瞠nia opinii o projekcie uchwa造 bud瞠towej Miasta W這c豉wek na 2009 rok wraz z obja郾ieniami, prognozie kwoty d逝gu oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Uchwa豉 Nr 80/2008 Sk豉du Orzekaj帷ego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 07 kwietnia 2008 r.
w sprawie wyra瞠nia opinii o przed這穎nym przez Prezydenta Miasta W這c豉wek na prawach powiatu sprawozdaniu z wykonania bud瞠tu miasta za 2007 rok.

Uchwa豉 Nr 297/2007 Sk豉du Orzekaj帷ego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, z dnia 06 grudnia 2007 r.
w sprawie: wydania opinii o mo磧iwo軼i sfinansowania deficytu bud瞠towego przedstawionego przez Prezydenta Miasta W這c豉wka w projekcie uchwa造 bud瞠towej miasta na 2008 rok oraz o prawid這wo軼i za陰czonej prognozy kwoty d逝gu.

Uchwa豉 Nr 296/2007 Sk豉du Orzekaj帷ego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 06 grudnia 2007 r.
w sprawie wyra瞠nia opinii o projekcie uchwa造 bud瞠towej Miasta W這c豉wek na prawach powiatu na 2008 rok wraz z obja郾ieniami, prognozie kwoty d逝gu oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Uchwa豉 Nr 55/2007 Sk豉du Orzekaj帷ego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 marca 2007 r.
w sprawie wydania opinii o mo磧iwo軼i sfinansowania deficytu bud瞠towego przedstawionego przez Rad Miasta W這c豉wka w uchwale bud瞠towej na rok 2007 oraz prawid這wo軼i za陰czonej prognozy kwoty d逝gu.

Data wprowadzenia: 2008-10-03 06:45Autor informacji:
Artyku by czytany: 3796 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
 © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki