Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna


Zarz康zenie Nr 41/2011 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 03 marca 2011 r.
w sprawie og這szenia konkursu ofert na udzielenie mieszka鎍om W這c豉wka 鈍iadcze zdrowotnych wykraczaj帷ych poza zakres podstawowy oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu profilaktyki, terapii uzale積ienia i wsp馧uzale積ienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

>> pobierz <<

>> Formularz ofertowy <<

Zarz康zenie Nr 56/2011 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie rozstrzygni璚ia konkursu ofert na udzielanie mieszka鎍om W這c豉wka 鈍iadcze zdrowotnych z zakresu profilaktyki, terapii uzale積ienia i wsp馧uzale積ienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

>> pobierz <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------Zarz康zenie Nr 35/2011 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 02 marca 2011 r.
w sprawie og這szenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zada publicznych zwi您anych z realizacj zada samorz康u gminy w roku 2011 w zakresie profilaktyki uzale積ie i przeciwdzia豉nia patologiom spo貫cznym.

>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 48/2011 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 17 marca 2011 r.
w sprawie powo豉nia Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert z這穎nych w otwartym konkursie ofert na realizacj zada publicznych zwi您anych z realizacj zada samorz康u gminy w roku 2011 w zakresie profilaktyki uzale積ie i przeciwdzia豉nia patologiom spo貫cznym.

>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 78/2011 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 04 maja 2011 r.
zmieniaj帷e Zarz康zenie Prezydenta Miasta W這c豉wek w sprawie og這szenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zada publicznych zwi您anych z realizacj zada samorz康u gminy w 2011 roku w zakresie profilaktyki uzale積ie i przeciwdzia豉nia patologiom spo貫cznym.

>> pobierz <<

Og這szenie o brakach formalnych

>> pobierz <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------Zarz康zenie Nr 02/2011 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 5 stycznia 2011 r.
w sprawie og這szenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zada publicznych zwi您anych z realizacj zada samorz康u gminy w roku 2011 w zakresie ochrony zdrowia, w tym dzia豉 na rzecz os鏏 niepe軟osprawnych.

>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 06/2011 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie powo豉nia Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert z這穎nych w otwartym konkursie ofert na realizacj zada publicznych zwi您anych z realizacj zada samorz康u gminy w roku 2011 w zakresie ochrony zdrowia, w tym dzia豉 na rzecz os鏏 niepe軟osprawnych.

>> pobierz <<

Og這szenie Komisji Opiniuj帷ej wraz z wykazem ofert zawieraj帷ych braki formalne
>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 30/2011 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert sk豉danych przez podmioty uprawnione w otwartym konkursie ofert na realizacj zada publicznych zwi您anych z realizacj zada samorz康u gminy w roku 2011 w zakresie ochrony zdrowia, w tym dzia豉 na rzecz os鏏 niepe軟osprawnych.
>> pobierz <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------Zarz康zenie Nr 266/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 26 listopada 2010 r.
w sprawie og這szenia konkursu ofert na realizacj programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci i m這dzie篡 szkolnej na terenie miasta W這c豉wka oraz powo豉nia Komisji Konkursowej do przeprowadzenia post瘼owania w przedmiotowym zakresie.

>> pobierz <<

>> Formularz ofertowy <<

Zarz康zenie Nr 03/2011 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 5 stycznia 2011 r.
w sprawie wyboru realizatora programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci i m這dzie篡 szkolnej na terenie miasta W這c豉wka.

>> pobierz <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------Zarz康zenie Nr 262/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 23 listopada 2010 r.
w sprawie og這szenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zada publicznych zwi您anych z realizacj zadania gminy polegaj帷ego na organizowaniu i 鈍iadczeniu us逝g opieku鎍zych dla os鏏 potrzebuj帷ych w miejscu zamieszkania, na terenie W這c豉wka, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. przez organizacje pozarz康owe i podmioty uprawnione prowadz帷e dzia豉lno嗆 w zakresie pomocy spo貫cznej.

>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 276/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 07 grudnia 2010 r.
w sprawie powo豉nia Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert z這穎nych w otwartym konkursie ofert na realizacj zadania publicznego z zakresu pomocy spo貫cznej - organizowanie i 鈍iadczenie us逝g opieku鎍zych dla os鏏 potrzebuj帷ych w miejscu zamieszkania, na terenie W這c豉wka, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.

>> pobierz <<

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacj zadania z zakresu zada publicznych zwi您anych z realizacj zadania gminy polegaj帷ego na organizowaniu i 鈍iadczeniu us逝g opieku鎍zych

>> pobierz <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------Zarz康zenie Nr 261/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 22 listopada 2010 r.
w sprawie og這szenia otwartego konkursu ofert na realizacj zadania gminy polegaj帷ego na prowadzeniu plac闚ek opieku鎍zo - wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i m這dzie篡 w roku 2011, przez organizacje pozarz康owe i podmioty uprawnione prowadz帷e dzia豉lno嗆 w zakresie pomocy spo貫cznej.

>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 263/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 26 listopada 2010 r.
w sprawie powo豉nia Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert z這穎nych w otwartym konkursie ofert na realizacj zadania gminy polegaj帷ego na prowadzeniu plac闚ek opieku鎍zo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i m這dzie篡 w roku 2011, przez organizacje pozarz康owe i podmioty uprawnione prowadz帷e dzia豉lno嗆 w zakresie pomocy spo貫cznej.

>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 265/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 26 listopada 2010 r.
zmieniaj帷e Zarz康zenie Prezydenta Miasta W這c豉wek w sprawie og這szenia otwartego konkursu ofert na realizacj zadania gminy polegaj帷ego na prowadzeniu plac闚ek opieku鎍zo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i m這dzie篡 w roku 2011, przez organizacje pozarz康owe i podmioty uprawnione prowadz帷e dzia豉lno嗆 w zakresie pomocy spo貫cznej.

>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 05/2011 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 17 stycznia 2011 r.
w sprawie wyboru ofert sk豉danych przez podmioty uprawnione w konkursie na realizacj zada z zakresu pomocy spo貫cznej - prowadzenia plac闚ek opieku鎍zo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i m這dzie篡 z terenu miasta W這c豉wka w roku 2011.

>> pobierz <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarz康zenie Nr 239/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 27 pa寮ziernika 2010 r.
w sprawie og這szenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zada publicznych zwi您anych z realizacj zadania gminy polegaj帷ego na organizowaniu i 鈍iadczeniu us逝g opieku鎍zych dla os鏏 potrzebuj帷ych w miejscu zamieszkania, w rejonie Osiedlowej Sekcji Pomocy Spo貫cznej Nr 4 „Po逝dnie" (w tym Michelin), w okresie od 1 do 31 grudnia 2010 r. przez organizacje pozarz康owe i podmioty uprawnione prowadz帷e dzia豉lno嗆 w zakresie pomocy spo貫cznej.

>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 254/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 09 listopada 2010 r.
w sprawie powo豉nia Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert z這穎nych w otwartym konkursie ofert na realizacj zadania publicznego z zakresu pomocy spo貫cznej - organizowanie i 鈍iadczenie us逝g opieku鎍zych dla os鏏 potrzebuj帷ych w miejscu zamieszkania, w rejonie Osiedlowej Sekcji Pomocy Spo貫cznej Nr 4 "Po逝dnie" (w tym Michelin), w okresie od 1 do 31 grudnia 2010 r.

>> pobierz <<

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacj zadania z zakresu pomocy spo貫cznej

>> pobierz <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Zarz康zenie Nr 193/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 29 lipca 2010 r.
w sprawie og這szenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zada publicznych zwi您anych z realizacj zadania gminy polegaj帷ego na organizowaniu i 鈍iadczeniu us逝g opieku鎍zych dla os鏏 potrzebuj帷ych w miejscu zamieszkania, w rejonie Osiedlowej Sekcji Pomocy Spo貫cznej Nr 4 „Po逝dnie" (Kokoszka), w okresie od 1 wrze郾ia do 31 grudnia 2010 r. przez organizacje pozarz康owe i podmioty uprawnione prowadz帷e dzia豉lno嗆 w zakresie pomocy spo貫cznej.

>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 206/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty z這穎nej przez podmioty uprawnione w otwartym konkursie ofert na wykoananie zada publicznych zwi您anych z realizacj zadania gminy polegaj帷ego na organizowaniu i 鈍iadczeniu us逝g opieku鎍zych dla os鏏 potrzebuj帷ych w miejscu zamieszkania, w rejonie Osiedlowej Sekcji Pomocy Spo貫cznej Nr 4 "Po逝dnie" (Kokoszka) w okresie od 1 wrze郾ia do 31 grudnia 2010 r.

>> pobierz <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarz康zenie Nr 121/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie og這szenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zada publicznych zwi您anych z realizacj zadania gminy polegaj帷ego na organizowaniu i 鈍iadczeniu us逝g opieku鎍zych dla os鏏 potrzebuj帷ych w miejscu zamieszkania, w rejonie Osiedlowej Sekcji Pomocy Spo貫cznej Nr 3 „Wsch鏚" (Olszowa), w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r. przez organizacje pozarz康owe i podmioty uprawnione prowadz帷e dzia豉lno嗆 w zakresie pomocy spo貫cznej.

>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 135/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 14 czerwca 2010 r.
w sprawie powo豉nia Komisji Konkursowej do oceny ofert z這穎nych w otwartym konkursie ofert na realizacj zadania publicznego z zakresu pomocy spo貫cznej - organizowanie i 鈍iadczenie us逝g opieku鎍zych dla os鏏 potrzebuj帷ych w miejscu zamieszkania, w rejonie Osiedlowej Sekcji Pomocy Spo貫cznej Nr 3 "Wsch鏚" (Olszowa), w okresie od 1 lica do 31 grudnia 2010 r.

>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 157/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty z這穎nej przez podmioty uprawnione w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zada publicznych zwi您anych z realizacj zadania gminy polegaj帷ego na organizowaniu i 鈍iadczeniu us逝g opieku鎍zych dla os鏏 potrzebuj帷ych w miejscu zamieszkania, w rejonie Osiedlowej Sekcji Pomocy Spo貫cznej Nr 3 "Wsch鏚" (Olszowa) w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r.

>> pobierz <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------Zarz康zenie Nr 75/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie og這szenia konkursu ofert na udzielanie mieszka鎍om W這c豉wka 鈍iadcze zdrowotnych wykraczaj帷ych poza zakres postawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu profilaktyki, terapii uzale積ienia i wsp馧uzale積ienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
>> pobierz <<

>> Formularz ofertowy <<

Zarz康zenie Nr 99/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 20 kwietnia 2010 r.
w sprawie rozstrzygni璚ia konkursu ofert na udzielanie mieszka鎍om W這c豉wka 鈍iadcze zdrowotnych z zakresu profilaktyki, terapii uzale積ienia i wsp馧uzale積ienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
>> pobierz <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------Zarz康zenie Nr 56/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 16 lutego 2010 r.
w sprawie og這szenia otwartego konkursu dla podmiot闚 uprawnionych na realizacj zadania z zakresu pomocy spo貫cznej - organizowanie i 鈍iadczenie us逝g opieku鎍zych w miejscu zamieszkania w rejonach Osiedlowych Sekcji Pomocy Spo貫cznej Nr 2 "Zazamcze" i Nr 3 "Wsch鏚" (砰tnia) w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2010 r.
>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 58/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 18 lutego 2010 r.
w sprawie powo豉nia Zespo逝 do oceny ofert z這穎nych w otwartym konkursie ofert na realizaj zadania z zakresu pomocy spo貫cznej - organizowanie i 鈍iadczenie us逝g opieku鎍zych w miejscu zamieszkania w rejonach Osiedlowych Sekcji Pomocy Spo貫cznej Nr 2 "Zazamcze" o Nr 3 "Wsch鏚" (砰tnia) w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2010 r.
>> pobierz <<

Wyja郾ienie terminu otwarcia ofert otwartego konkursu dla podpiot闚 uprawnionych na realizacj zadania z zakresu pomocy spo貫cznej
>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 87/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty z這穎nej przez podmioty uprawnione w otwartym konkursie ofert na realizacj zadania z zakresu pomocy spo貫cznej - organizowanie i 鈍iadczenie us逝g opieku鎍zych w miejscach zamieszkania w rejonach Osiedlowych Sekcji Pomocy Spo貫cznej Nr 2 "Zazamcze" i Nr 3 "Wsch鏚" (砰tnia) w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2010 r.
>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 102/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 26 kwietnia 2010 r.
zmieniaj帷e zarsz康zenie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty z這穎nej przez podmioty uprawnione w otwartym konkursie ofert na realizacj zadania z zakresu pomocy spo貫cznej - organizowanie i 鈍iadczenie us逝g opieku鎍zych w miejscu zamieszkania w rejonach Osiedlowych Sekcji Pomocy Spo貫cznej Nr 2 "Zazamcze" i Nr 3 "Wsch鏚" (砰tnia) w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2010 r.
>> pobierz <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Prezydent Miasta W這c豉wek
og豉sza:

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zada publicznych zwi您anych z realizacj zada samorz康u gminy w roku 2010 w zakresie:

OCHRONY ZDROWIA, W TYM DZIAx NA RZECZ OS笅 NIEPEΛOSPRAWNYCH
>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 48/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 09 lutego 2010 r.
w sprawie okre郵enia sk豉du Komisji Opiniuj帷ej oferty na realizacj zada publicznych w zakresie "Ochrony zdrowia, w tym dzia豉 na rzecz os鏏 niepe軟osprawnych".
>> pobierz <<

Og這szenie Komisji Opiniuj帷ej wraz z wykazem ofert zawieraj帷ych braki formalne
>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 96/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 12 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert sk豉danych przez organizacje pozarz康owe prowadz帷e dzia豉lno嗆 po篡tku publicznego.
>> pobierz <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------Zarz康zenie Nr 43/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 05 lutego 2010 r.
w sprawie og這szenia otwartego konkursu ofert dla podmiot闚 uprawnionych na realizacj zadania z zakresu pomocy spo貫cznej - prowadzenie plac闚ek opieku鎍zo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i m這dzie篡 w roku 2010 oraz powo豉nia Komisji Opiniuj帷ej do przeprowadzenia post瘼owania w przedmiotowym zakresie.
>> pobierz <<

>> Oferta podmiotu uprawnionego <<
>> O鈍iadczenie podmiotu <<

Zarz康zenie Nr 97/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 14 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyboru ofert sk豉danych przez podmioty uprawnione w konkursie na realizacj zada z zakresu pomocy spo貫cznej - prowadzenie plac闚ek opieku鎍zo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i m這dzie篡 z terenu miasta W這c豉wka w roku 2010.

pobierz

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Prezydent Miasta W這c豉wek
og豉sza:

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zada publicznych zwi您anych z realizacj zada samorz康u gminy w roku 2010 w zakresie:

PROFILAKTYKI UZALE烤IE I PRZECIWDZIAxNIA PATOLOGIOM SPOΒCZNYM
>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 47/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 09 lutego 2010 r.
w sprawie okre郵enia sk豉du Komisji Opiniuj帷ej oferty na realizacj zada publicznych w zakresie "Profilaktyki uzale積ie i przeciwdzia豉nia patologiom spo貫cznym".
>> pobierz <<

Og這szenie Komisji Opiniuj帷ej wraz z wykazem ofert zawieraj帷ych braki formalne
>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 93/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 08 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert sk豉danych przez organizacje pozarz康owe prowadz帷e dzia豉lno嗆 po篡tku publicznego.

>> pobierz <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------Zarz康zenie Nr 23/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 18 stycznia 2010 r.
w sprawie og這szenia konkursu ofert na realizacj programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci i m這dzie篡 na terenie miasta W這c豉wka oraz powo豉nia Komisji Konkursowej do przeprowadzenia post瘼owania w przedmiotowym zakresie.
>> pobierz <<

>> Formularz ofertowy <<

Zarz康zenie Nr 50/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 11 lutego 2010 r.
w sprawie wyboru realizatora programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci i m這dzie篡 na terenie miasta W這c豉wka.
>> pobierz

-------------------------------------------------------------------------------------------------Zarz康zenie Nr 22/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 18 stycznia 2010 r.
w sprawie og這szenia otwartego konkursu dla podmiot闚 uprawnionych na realizacj zadania z zakresu pomocy spo貫cznej - organizowanie i 鈍iadczenie specjalistycznych us逝g opieku鎍zych w miejscu zamieszkania na terenie miasta W這c豉wek w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.
>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 60/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty z這穎nej przez podmioty uprawnione w otwartym konkursie na realizacj zadania z zakresu pomocy spo貫cznej - organizowanie i 鈍iadczenie specjalistycznych us逝g opieku鎍zych w miejscu zamieszkania na terenie miasta W這c豉wek w latach 2010 - 2014.
>> pobierz <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Prezydent Miasta W這c豉wek
og豉sza:

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zada publicznych zwi您anych z realizacj zada samorz康u gminy w roku 2009 w zakresie:

OCHRONY ZDROWIA, W TYM DZIAx NA RZECZ OS笅 NIEPEΛOSPRAWNYCH
>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 120/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 27 lipca 2009 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert sk豉danych przez organizacje pozarz康owe prowadz帷e dzia豉lno嗆 po篡tku publicznego.
>> pobierz <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Prezydent Miasta W這c豉wek
og豉sza:

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zada publicznych zwi您anych z realizacj zada samorz康u gminy w roku 2009 w zakresie:

PROFILAKTYKI UZALE烤IE I PRZECIWDZIAxNIA PATOLOGIOM SPOΒCZNYM
>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 125/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 29 lipca 2009 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert sk豉danych przez organizacje pozarz康owe prowadz帷e dzia豉lno嗆 po篡tku publicznego.
>> pobierz <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Prezydent Miasta W這c豉wek
og豉sza:

Otwarty konkurs dla podmiot闚 uprawnionych na realizacj zadania z zakresu pomocy spo貫cznej - zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta W這c豉wek w latach 2009 - 2012.

Zarz康zenie Nr 72/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 18 maja 2009 r.
>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 100/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie wyboru oferty na realizacj zadania z zakresu pomocy spo貫cznej pn. "Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta W這c豉wek w latach 2009 - 2012".
>> pobierz <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Prezydent Miasta W這c豉wek
og豉sza:

Otwarty konkurs ofert na udzielanie mieszka鎍om W這c豉wka 鈍iadcze zdrowotnych wykraczaj帷ych poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu profilaktyki, terapii uzale積ienia i wsp馧uzale積ienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Zarz康zenie Nr 64/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 24 kwietnia 2009 r.
>> pobierz <<
>> Za陰cznik Nr 1 <<
>> Za陰cznik Nr 2 <<
>> Szczeg馧owe materia造 informacyjne <<
>> Formularz ofertowy <<
>> Ramowy projekt umowy <<

Og這szenie Komisji Konkursowej
>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 80/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie rozstrzygni璚ia konkursu ofert na udzielanie mieszka鎍om W這c豉wka 鈍iadcze zdrowotnych z zakresu profilaktyki, terapii uzale積ienia i wsp馧uzale積ienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
>> pobierz <<


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Prezydent Miasta W這c豉wek
og豉sza:

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zada publicznych zwi您anych z realizacj zada samorz康u gminy w roku 2009 w zakresie:

PROFILAKTYKI UZALE烤IE I PRZECIWDZIAxNIA PATOLOGIOM SPOΒCZNYM
>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 55/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 03 kwietnia 2009 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert sk豉danych przez organizacje pozarz康owe prowadz帷e dzia豉lno軼 po篡tku publicznego.
>> pobierz <<

Z這穎ne oferty pozostaj w siedzibie Wydzia逝. Orygina造 za陰cznik闚 ofert b璠 przekazywane na wniosek oferent闚.

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Prezydent Miasta W這c豉wek
og豉sza:

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zada publicznych zwi您anych z realizacj zada samorz康u gminy w roku 2009 w zakresie:

OCHRONY ZDROWIA, W TYM DZIAx NA RZECZ OS笅 NIEPEΛOSPRAWNYCH
>> pobierz <<

Zarz康zenie Nr 45/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 27 marca 2009 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert sk豉danych przez organizacje pozarz康owe prowadz帷e dzia豉lno軼 po篡tku publicznego.
>> pobierz <<
>> Za陰cznik <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Og豉sza si

Konkurs ofert dla podmiot闚 uprawnionych na realizacj zadania z zakresu pomocy spo貫cznej - prowadzenia plac闚ek opieku鎍zo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i m這dzie篡 w roku 2009.

Zarz康zenie Nr 211/2008 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 11 grudnia 2008 r.
w sprawie og這szenia konkursu ofert dla podmiot闚 uprawnionych na realizacj zadania z zakresu pomocy spo貫cznej - prowadzenie plac闚ek opieku鎍zo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i m這dzie篡 w roku 2009 oraz powo豉nia Komisji Opiniuj帷ej do przeprowadznia post瘼owania w przedmiotowym zakresie.

>> pobierz <<

>> Za陰cznik Nr 1 <<
>> Za陰cznik Nr 2 <<
>> Projekt umowy <<
>> O鈍iadczenie Podmiotu <<

Rozporz康zenie Ministra Polityki Spo貫cznej z dnia 8 marca 2005 r.
w sprawie okre郵enia wzoru oferty podmiotu uprawnionego
>> pobierz <<

>> Wz鏎 oferty <<

Zarz康zenie Nr 17/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 23 stycznia 2009 r.
w sprawie wyboru ofert sk豉danych przez podmioty uprawnione w konkursie na realizacj zada z zakresu pomocy spo貫cznej - prowadzenie plac闚ek opieku鎍zo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i m這dzie篡 z terenu miasta W這c豉wka w roku 2009

>> pobierz <<

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Og豉sza si

Otwarty konkurs ofert na realizacj programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci i m這dzie篡 szkolnej na terenie miasta W這c豉wka oraz powo豉nia Komisji Konkursowej do przeprowadzenia post瘼owania w przedmiotowym zakresie.

Zarz康zenie Nr 153/2008 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 15 wrze郾ia 2008 r.
w sprawie og這szenia konkursu ofert na realizacj programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci i m這dzie篡 szkolnej na terenie miasta W這c豉wka oraz powo豉nia Komisji Konkursowej do przeprowadzenia post瘼owania w przedmiotowym zakresie.

>> pobierz <<

>> Za陰czniki <<

>> Formularz ofertowy <<

Zarz康zenie Nr 170/2008 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 16 pa寮ziernika 2008 r.
w sprawie wyboru realizatora programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci i m這dzie篡 szkolnej na terenie miasta W這c豉wka.

>> pobierz <<


--------------------------------------------------------------------------------

Archiwum


Data wprowadzenia: 2008-10-07 13:24Autor informacji:
Artyku by czytany: 18156 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
 © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki