Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Procedury za豉twiania spraw wg tematu

UWAGA !!!

Uprzejmie informujemy, 瞠 od dnia 08 czerwca 2009r. nast徙i豉 zmiana godzin pracy Urz璠u Miasta W這c豉wek.

Nowe godziny urz璠owania:


Poniedzia貫k, 字oda, Czwartek 7.30 – 15.30
Wtorek 7.30 – 16.00
Pi徠ek 7.30 – 15.00


Wydzia Przesi瑿iorczo軼i i Promocji Gospodarczej

Ewidencja Dzia豉lno軼i GospodarczejPPG01 - Rozpocz璚ie dzia豉lno軼i, zako鎍zenie, zmiana danych, zawieszenie, wznowienie dzia豉lno軼i gospodarczej
Za陰czniki:
 • Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej – CEIDG-1

 • Instrukcja wype軟iania wniosku CEIDG-1


 • PPG04 - Potwierdzenie aktualno軼i wpisu do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej
  Za陰czniki:
 • Wniosek


 • PPG05 - Udzielenie pisemnej informacji o przedsi瑿iorcach
  Za陰czniki:
 • Wniosek o udost瘼nienie danych osobowych


 • PPG06 - Wydanie duplikatu za鈍iadczenia o wpisie do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej, zmiany we wpisie oraz decyzji o wykre郵eniu wpisu
  Za陰czniki:
 • Pro軸a o wydanie duplikatu

 • Pro軸a o po鈍iadczenie zgodno軼i z orygina貫m


 • PPG07 - Wydawanie zezwole na sprzeda napoj闚 alkoholowych w plac闚kach handlowych i gastronomicznych
  Za陰czniki:
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzeda napoj闚 alkoholowych


 • PPG08 - O鈍iadczenie o warto軼i sprzeda篡 poszczeg鏊nych rodzaj闚 napoj闚 alkoholowych w punkcie sprzeda篡 w roku poprzednim

  PPG09 - Wydawanie jednorazowych zezwole na sprzeda napoj闚 alkoholowych
  Za陰czniki:
 • Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzeda napoj闚 alkoholowych


 • PPG13 - Zezwolenie na wyprzeda posiadanych zapas闚 napoj闚 alkoholowych
  Za陰czniki:
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzeda zinwentaryzowanych napoj闚 alkoholowych przeznaczonych do spo篡cia poza miejscem lub w miejscu sprzeda篡


 • Promocja Gospodarcza


  PPG14 - Dystrybucja materia堯w promocyjnych
  Za陰czniki:
 • Wniosek o wydanie materia堯w promocyjnych • Wydzia Kultury


  K01 - Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
  Za陰czniki:
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej • Wydzia O鈍iaty, Sportu i Turystyki


  OST01 - Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie sportowej imprezy masowej
  Za陰czniki:
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej


 • OST02 - Rejestracja stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadz帷ego dzia豉lno軼i gospodarczej
  Za陰czniki:
 • Uchwa豉 o za這瞠niu stowarzyszenia

 • Uchwa豉 o uchwaleniu statutu

 • Uchwa豉 o wyborze Komitetu Za這篡cielskiego

 • Uchwa豉 o udzieleniu pe軟omocnictwa

 • Lista za這篡cieli stowarzyszenia

 • Lista obecno軼i z Zebrania Za這篡cielskiego

 • Wz鏎 Statutu Stowarzyszenia

 • Wniosek o dokonanie wpisu

 • Wniosek o wydanie wyci庵u (za鈍iadczenia) z ewidencji


 • OST03 - Wpis do ewidencji Uczniowskiego Klubu Sportowego
  Za陰czniki:
 • Protok馧 z Zebrania Za這篡cielskiego

 • Lista za這篡cieli UKS

 • Wz鏎 Statutu UKS

 • Lista obecno軼i na Zebraniu Za這篡cielskim UKS

 • Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji

 • Wniosek o wydanie wyci庵u (za鈍iadczenia) z ewidencji

 • Wniosek o wykre郵enie z ewidencji Uczniowskiego Klubu Sportowego


 • OST04 - Dofinansowanie pracodawcom koszt闚 kszta販enia m這docianych pracownik闚
  Za陰czniki:
 • Wniosek o dofinansowanie pracodawcom koszt闚 kszta販enia m這docianego pracownika


 • OST05 - Wykre郵enie z rejestru stowarzysze kultury fizycznej nieprowadz帷ych dzia豉lno軼i gospodarczej
  Za陰czniki:
 • Wniosek o wykre郵enie z ewidencji Stowarzysze Kultury Fizycznej nieprowadz帷ych dzia豉lno軼i gospodarczej • Wydzia Geodezji i Kartografii


  G01 – Zmiana wpisu w ewidencji grunt闚 i budynk闚
  Za陰czniki:
 • Wniosek o zmian wpisu w ewidencji grunt闚 i budynk闚


 • G02 – Udost瘼nienie materia堯w i informacji z pa雟twowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wykonanie wyrys闚 i wypis闚 z operatu ewidencyjnego
  Za陰czniki:
 • Wniosek o udost瘼nienie materia堯w i informacji z pa雟twowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wykonanie wyrys闚 i wypis闚 z operatu ewidencyjnego


 • G03 – Post瘼owanie w sprawie podzia逝 nieruchomo軼i
  Za陰czniki:
 • Wniosek o wszcz璚ie post瘼owania w sprawie podzia逝 nieruchomo軼i

 • Wniosek o wydanie dokument闚 stanowi帷ych za陰czniki do wniosku o wszcz璚ie post瘼owania w sprawie podzia逝 nieruchomo軼i


 • G04 – Uzgodnienie dokumentacji projektowej
  Za陰czniki:
 • Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej


 • G05 – Ustalenie numeru porz康kowego nieruchomo軼i
  Za陰czniki:
 • Wniosek o ustalenie numeru porz康kowego i oznaczenie nim nieruchomo軼i • Wydzia Gospodarki Lokalowej


  GL01 - Podzia lokalu komunalnego

  GL02 - Przydzia lokalu przyleg貫go, pozostawienie w lokalu

  GL03 - Przydzia lokalu zamiennego

  GL04 - Przydzia lokalu przy ul. Zakr皻
  Za陰czniki:
 • Wniosek o przydzia mieszkania


 • GL05 - Pozostawienie w lokalu

  GL06 - Wykwaterowanie na czas remontu z lokalu dotychczas zajmowanego

  GL07 - Przydzia lokalu komunalnego do remontu we w豉snym zakresie i na koszt w豉sny
  Za陰czniki:
 • Wniosek o przydzia mieszkania


 • GL08 - Przydzia lokalu socjalnego z tytu逝 trudnej sytuacji materialnej
  Za陰czniki:
 • Wniosek o przydzia mieszkania


 • GL09 - Przydzia lokalu socjalnego z tytu逝 wyroku o eksmisji
  Za陰czniki:
 • Wniosek o przydzia mieszkania


 • GL10 - Podnajem lokalu mieszkalnego

  GL11 - Zamiana lokalu mieszkalnego
  Za陰czniki:
 • Wniosek


 • GL12 - Sprzeda lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
  Za陰czniki:
 • Wniosek o sprzeda lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 • O鈍iadczenie – nieposiadanie innego lokalu

 • O鈍iadczenie – kaucja mieszkaniowa

 • O鈍iadczenie - fundusz remontowy

 • O鈍iadczenie - dane osobowe

 • O鈍iadczenie - 鈍iadectwo energetyczne


 • GL13 - Wykre郵enie hipoteki ci捫帷ej na budynku prywatno – czynszowym z tytu逝 wydatkowanych 鈔odk闚 na remont

  GL14 - Gospodarka lokalami u篡tkowymi

  GL15 - Sprzeda lokali przeznaczonych na cele inne ni mieszkaniowe


  Wydzia Gospodarki Komunalnej


  GK01 - Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywn
  Za陰czniki:
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywn


 • GK02 - Zezwolenie na sprowadzenie zw這k z zagranicy
  Za陰czniki:
 • Wniosek o wydanie decyzji na sprowadzenie zw這k osoby zmar貫j z zagranicy


 • GK03 - Przyznanie miejsca do poch闚ku na Cmentarzu Komunalnym we W這c豉wku
  Za陰czniki:
 • Wniosek o przyznanie miejsca do poch闚ku na cmentarzu komunalnym we W這c豉wku


 • GK04 - Zezwolenie na 鈍iadczenie us逝g odbierania odpad闚 komunalnych od w豉軼icieli nieruchomo軼i
  Za陰czniki:
 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia豉lno軼i polegaj帷ej na odbieraniu odpad闚 komunalnych od w豉軼icieli nieruchomo軼i


 • GK05 - Zezwolenie na 鈍iadczenie us逝g opr騜niania zbiornik闚 bezodp造wowych i transportu nieczysto軼i ciek造ch
  Za陰czniki:
 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia豉lno軼i polegaj帷ej na opr騜nianiu zbiornik闚 bezodp造wowych i transportu nieczysto軼i ciek造ch


 • GK06 - Warunki techniczne na pod陰czenie si do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

  GK07 - Piel璕nacja teren闚 zieleni miejskiej

  GK08 - Zezwolenie na prowadzenie przez przedsi瑿iorc闚 dzia豉lno軼i w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz皻ami
  Za陰czniki:
 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia豉lno軼i w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz皻ami


 • GK09 - Zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierz徠, grzebowisk i spalarni zw這k zwierz璚ych i ich cz窷ci
  Za陰czniki:
 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierz徠, grzebowisk i spalarni zw這k zwierz璚ych i ich cz窷ci • Wydzia Gospodarki Nieruchomo軼iami


  GN01 - Bezprzetargowe nabycie dzier瘸wionych grunt闚 zabudowanych
  Za陰czniki:
 • Wniosek o zbycie dzier瘸wionej nieruchomo軼i gruntowej, kt鏎a zosta豉 zabudowana


 • GN02 - Bonifikata (ulga) od op豉t rocznych za u篡tkowanie wieczyste
  Za陰czniki:
 • O鈍iadczenie u篡tkownika wieczystego uprawnionego do przyznania 50% bonifikaty w op豉tach rocznych


 • GN03 - Zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej
  Za陰czniki:
 • Wniosek o zbycie nieruchomo軼i gruntowej w drodze bezprzetargowej w u篡tkowanie wieczyste, na w豉sno嗆 *


 • GN04 - Czasowe zaj璚ie nieruchomo軼i stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasta W這c豉wek lub Skarbu Pa雟twa
  Za陰czniki:
 • Wniosek o wyra瞠nie zgody na czasowe zaj璚ie nieruchomo軼i


 • GN05 - Zbycie grunt闚 na cele inwestycyjne w drodze przetargu (budownictwo mieszkaniowe i komercyjne)
  Za陰czniki:
 • Wniosek o zbycie nieruchomo軼i gruntowej w drodze przetargu


 • GN07 - Przesuni璚ie terminu p豉tno軼i op豉ty rocznej z tytu逝 u篡tkowania wieczystego gruntu
  Za陰czniki:
 • Wniosek o przesuni璚ie terminu p豉tno軼i op豉ty rocznej z tytu逝 u篡tkowania wieczystego gruntu b璠帷ego w豉sno軼i Gminy Miasta W這c豉wek


 • GN10 - Wydzier瘸wienie gruntu w drodze przetargu na okres lat trzech*- powy瞠j lat trzech*
  Za陰czniki:
 • Wniosek o wydzier瘸wienie gruntu w drodze przetargu na okres do lat trzech* - powy瞠j lat trzech *


 • GN12 – Przekszta販enie prawa u篡tkowania wieczystego w prawo w豉sno軼i nieruchomo軼i
  Za陰czniki:
 • Wniosek o przekszta販enie prawa u篡tkowania wieczystego w prawo w豉sno軼i nieruchomo軼i

 • O鈍iadczenie o dochodach • Wydzia Komunikacji


  KM01 - Dokonywanie wpisu osoby do ewidencji instruktor闚 i wydawanie legitymacji i instruktora szkol帷ego osoby ubiegaj帷e si o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym

  KM02 - Rejestracja pojazd闚

  KM03 - Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego os鏏

  KM04 - Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

  KM04A - Wydawanie licencji w zakresie po鈔ednictwa przy przewozie rzeczy (p.p.p.r.)

  KM05 - Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taks闚k

  KM06 - Wydawanie uprawnie diagnost闚 do wykonywania bada technicznych pojazd闚

  KM07 - Wydawanie uprawnie do kierowania pojazdami

  KM08 - Wydawanie za鈍iadcze na wykonanie krajowego przewozu na potrzeby w豉sne

  KM09 - Wydawanie zezwole na wykonywanie przewoz闚 regularnych w krajowym transporcie drogowym os鏏

  KM10 - Wymagania do uzyskania wpisu do rejestru na prowadzenie przez przedsi瑿iorc闚 o鈔odka szkolenia kierowc闚

  KM11 - Wymagania do uzyskania wpisu do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadz帷ych stacj kontroli pojazd闚

  KM12 - Wykaz Stacji Kontroli Pojazd闚 dzia豉j帷ych na terenie m. W這c豉wka wpisanych do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadz帷ych stacje kontroli pojazd闚 w.g. stanu na dzie 01 marca 2010 roku

  KM13 - Wykaz O鈔odk闚 Szkolenia Kierowc闚 dzia豉j帷ych na terenie m. W這c豉wka w.g. stanu na dzie 01 marca 2010 roku


  Urz康 Stanu Cywilnego


  USC01 - Sporz康zenie aktu ma鹵e雟twa

  USC02 - Sporz康zenie aktu zgonu

  USC03 - Zg這szenie urodzenia dziecka / sporz康zenie aktu urodzenia

  USC04 - Wydawanie odpis闚 z akt stanu cywilnego (urodzenia, ma鹵e雟twa, zgonu)
  Za陰czniki:
 • Wniosek o wydanie odpis闚 z akt stanu cywilnego (urodzenia, ma鹵e雟twa, zgonu).


 • USC05 - Zmiana imion i nazwisk
  Za陰czniki:
 • Wniosek o zmian nazwiska/imienia.


 • USC07 - Decyzja o wpisaniu do ksi庵 akt stanu cywilnego sporz康zonego za granic (transkrypcja
  Za陰czniki:
 • Wniosek o wpisanie do ksi庵 polskich aktu stanu cywilnego urodzenia, ma鹵e雟twa, zgonu.


 • USC08 - Decyzja o sprostowaniu oczywistego b喚du pisarskiego w akcie stanu cywilnego (urodzenia, ma鹵e雟twa, zgonu
  Za陰czniki:
 • Wniosek o sprostowanie, uzupe軟ienie aktu stanu cywilnego urodzenia, ma鹵e雟twa, zgonu.


 • USC09 - Decyzja o uzupe軟ieniu tre軼i aktu stanu cywilnego
  Za陰czniki:
 • Wniosek o sprostowanie, uzupe軟ienie aktu stanu cywilnego urodzenia, ma鹵e雟twa, zgonu.


 • USC10 - Decyzja o odtworzeniu tre軼i aktu


  Wydzia Zarz康zania Kryzysowego, Ochrony Ludno軼i i Spraw Obronnych


  ZK01 - Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy
  Za陰czniki:
 • Wzorcowy regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic • Wydzia Inwestycji i Zam闚ie Publicznych


  IZP01 - Realizacja wsp鏊nych przedsi瞝zi耩 gospodarczych Gminy Miasto W這c豉wek z udzia貫m mieszka鎍闚 – faza przygotowania inwestycji
  Za陰czniki:
 • Wniosek zg這szenia rob鏒 do wykonania w ramach czynu spo貫cznego mieszka鎍闚 przy udziale Gminy Miasto W這c豉wek

 • Pe軟omocnictwo cz這nk闚 spo貫cznego komitetu budowy do ich reprezentowania przez ustanowionych przedstawicieli • Wydzia Finans闚


  FN01 - Deklaracja na podatek od 鈔odk闚 transportowych DT-1 wraz z za陰cznikiem DT-1A o posiadanych 鈔odkach transportowych.
  Za陰czniki:
 • DT-1 - Deklaracja na podatek od 鈔odk闚 transportowych

 • DT-1/A - Za陰cznik do deklaracji DT-1


 • FN02 - Wyrejestrowanie podatnika z ewidencji podatku od posiadania ps闚.
  Za陰czniki:
 • O鈍iadczenie


 • FN03 - Wydanie zezwolenia na wykre郵enie hipoteki przymusowej.

  FN04 - Stwierdzenie nadp豉ty.

  FN05 - Zwrot op豉ty skarbowej.
  Za陰czniki:
 • Wniosek o zwrot op豉ty skarbowej


 • FN06 - Ulgi w sp豉cie zobowi您a w podatkach i op豉tach lokalnych:
  - umorzenie zaleg這軼i podatkowych, odsetek za zw這k lub op豉ty prolongacyjnej,
  - odroczenie terminu p豉tno軼i podatku lub roz這瞠nie zap豉ty podatku na raty,
  - odroczenie lub roz這瞠nie na raty zap豉ty zaleg這軼i podatkowych wraz z odsetkami za zw這k.


  FN07 - Podatek od nieruchomo軼i.
  Za陰czniki:
 • IN-1 - Informacja o nieruchomo軼iach i obiektach budowlanych

 • Deklaracja na podatek od nieruchomo軼i na rok 2006

 • DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomo軼i na rok 2007

 • DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomo軼i na rok 2008

 • DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomo軼i na rok 2009

 • DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomo軼i na rok 2010

 • DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomo軼i na rok 2011

 • ZN-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomo軼i

 • ZN-1/A - Dane o nieruchomo軼iach


 • Rok 2012:

 • IN-1 - Informacja o nieruchomo軼iach i obiektach budowlanych

 • DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomo軼i na rok 2012

 • ZN-1/A - Dane o nieruchomo軼iach

 • ZN-1/B - Informacje o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomo軼i

 • ZN-1/C - Dane podatnik闚


 • FN08 - Podatek rolny.
  Za陰czniki:
 • Deklaracja na podatek rolny

 • Informacja o gruntach


 • FN09 - Podatek le郾y.
  Za陰czniki:
 • Deklaracja na podatek le郾y

 • Informacja o lasach


 • FN10 - Za鈍iadczenia.
  Za陰czniki:
 • Za鈍iadczenie o nie zaleganiu w podatku od nieruchomo軼i, w podatku rolnym oraz kto figuruje w ewidencji nieruchomo軼i, w rejestrze podatku rolnego

 • Za鈍iadczenie - osoby fizyczne

 • Za鈍iadczenie - osoby prawne


 • FN11 - Zwolnienie z podatku od nieruchomo軼i przedsi瑿iorc闚.

  FN12 - Przedmiotowe zwolnienia z podatku od nieruchomo軼i.

  FN13 - Zap豉ta op豉ty skarbowej.


  Wydzia 字odowiska i Rolnictwa


  O01 - Wydawanie decyzji wyra瘸j帷ej zgod na zamkni璚ie sk豉dowiska odpad闚 lub jego wydzielonej cz窷ci.

  O02 - Wydawanie decyzji zatwierdzaj帷ej instrukcj eksploatacji sk豉dowiska.

  O03 - Wydawanie zezwolenia na prowadzenie dzia豉lno軼i w zakresie zbierania odpad闚.

  O04 - Wydawanie zezwolenia na prowadzenie dzia豉lno軼i w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpad闚.

  O05 - Wydawanie decyzji zatwierdzaj帷ej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla wytw鏎cy odpad闚 wytwarzaj帷ego powy瞠j 0,1 Mg odpad闚 niebezpiecznych rocznie - prowadz帷ego dzia豉lno嗆 w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpad闚.

  O06 - Decyzja zatwierdzaj帷a program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla wytw鏎cy odpad闚 wytwarzaj帷ego powy瞠j 0,1 Mg odpad闚 niebezpiecznych rocznie.

  O07 - Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami od wytw鏎cy odpad闚, je瞠li wytwarza odpady niebezpieczne w ilo軼i do 0,1 Mg rocznie albo powy瞠j 5 Mg rocznie odpad闚 innych ni niebezpieczne.

  O08 - Pozwolenie na wytwarzanie odpad闚, je瞠li wytw鏎ca odpad闚 wytwarza w zwi您ku z eksploatacj instalacji powy瞠j 1 Mg odpad闚 niebezpiecznych rocznie lub powy瞠j 5 tysi璚y Mg odpad闚 innych ni niebezpieczne rocznie i prowadzi dzia豉lno嗆 w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpad闚.

  O09 - Pozwolenia na wytwarzanie odpad闚, je瞠li wytw鏎ca odpad闚 wytwarza w zwi您ku z eksploatacj instalacji powy瞠j 1 Mg odpad闚 niebezpiecznych rocznie lub powy瞠j 5 tysi璚y Mg odpad闚 innych ni niebezpieczne rocznie.

  O10 - Wydanie decyzji o 鈔odowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsi瞝zi璚ia.
  Za陰czniki:
 • Wniosek o wydanie decyzji o 鈔odowiskowych uwarunkowaniach na realizacj przedsi瞝zi璚ia mog帷ego zawsze znacz帷o oddzia造wa na 鈔odowisko.

 • Wniosek o ustalenie zakresu raportu o oddzia造waniu przedsi瞝zi璚ia na 鈔odowisko i wydanie decyzji o 鈔odowiskowych uwarunkowaniach na realizacj przedsi瞝zi璚ia mog帷ego zawsze znacz帷o oddzia造wa na 鈔odowisko.

 • Wniosek o wydanie decyzji o 鈔odowiskowych uwarunkowaniach na realizacj przedsi瞝zi璚ia mog帷ego potencjalnie znacz帷o oddzia造wa na 鈔odowisko.


 • O11 - Pozwolenie na wprowadzanie zanieczyszcze do powietrza atmosferycznego.

  O12 - Zg這szenie eksploatacji instalacji mog帷ej negatywnie oddzia造wa na 鈔odowisko, z kt鏎ej emisja na wprowadzanie gaz闚 i py堯w do powietrza nie wymaga pozwolenia.

  O13 - Pozwolenia na emitowanie ha豉su do 鈔odowiska.

  O14 - Pozwolenia zintegrowane.

  O15 - Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urz康ze wodnych.

  O16 - Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urz康ze kanalizacyjnych 軼iek闚 przemys這wych zawieraj帷ych substancje szczeg鏊nie szkodliwe dla 鈔odowiska wodnego.

  O17 - Pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie 軼iek闚 do w鏚 i do ziemi.

  O18 - Pozwolenie wodnoprawne na pi皻rzenie w鏚 powierzchniowych lub na zale積e od siebie korzystanie z w鏚 przez kilka zak豉d闚.

  O19 - Pozwolenie wodnoprawne na pob鏎 w鏚 podziemnych lub odwodnienie obiektu budowlanego.

  O20 - Ustalenie linii brzegowej dla ciek闚 naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiornik闚 wodnych.

  O21 - Zezwolenie na usuni璚ie drzew i krzew闚.
  Za陰czniki:
 • Wniosek o wydanie decyzji na usuni璚ie drzew i krzew闚


 • O22 - Rejestracja sprz皻u p造waj帷ego s逝膨cego do amatorskiego po這wu ryb i rybactwa.
  Za陰czniki:
 • Wniosek o rejestracj sprz皻u p造waj帷ego s逝膨cego do po這wu ryb i wydania za鈍iadczenia o jego zarejestrowaniu


 • O23 - Wydawanie kart w璠karskich i 這wiectwa podwodnego.
  Za陰czniki:
 • Wniosek o o wydanie karty w璠karskiej


 • O24 - Zg這szenie zwierz璚ia do rejestru.

  O25 - Po鈍iadczenie o鈍iadcze dotycz帷ych pracy w gospodarstwie rolnym.
  Za陰czniki:
 • O鈍iadczenie


 • O28 - Zatwierdzenie projektu prac geologicznych.

  O29 - Przyj璚ie dokumentacji geologicznej i geologiczno-in篡nierskiej, hydrogeologicznej.

  O30 - Zg這szenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni 軼iek闚 o przepustowo軼i do 5 m3/d na potrzeby w豉snego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwyk貫go korzystania z w鏚.
  Za陰czniki:
 • Zg這szenia zamiaru przyst徙ienia do eksploatacji przydomowej oczyszczalni 軼iek闚 o przepustowo軼i do 5 m3/d na potrzeby w豉snego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwyk貫go korzystania


 • O31 - Dofinansowanie wyjazdu dzieci/m這dzie篡 do zielonych szk馧.
  Za陰czniki:
 • Wniosek o przyznanie dofinansowania wyjazdu dzieci /m這dzie篡 do zielonych szk馧

 • Zasady okre郵aj帷e przydzia 鈔odk闚

 • Wykaz akceptowanych o鈔odk闚 organizuj帷ych Zielone Szko造

 • Informacja o wykorzystaniu 鈔odk闚 finansowych • Wydzia Spraw Obywatelskich


  SO01 - Rejestracja stowarzyszenia zwyk貫go

  SO02 - Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

  SO03 - Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbi鏎ki publicznej

  SO05 - Uznanie poborowego lub 穎軟ierza za posiadaj帷ego na wy陰cznym utrzymaniu cz這nk闚 rodziny
  Za陰czniki:
 • Podanie o uznanie za posiadaj帷ego na wy陰cznym utrzymaniu cz這nk闚 rodziny


 • SO06 - Uznanie 穎軟ierza/poborowego za sprawuj帷ego bezpo鈔edni opiek nad cz這nkiem rodziny
  Za陰czniki:
 • Podanie o odroczenie (zwolnienie z*) zasadniczej s逝瘺y wojskowej ze wzgl璠u na konieczno嗆 sprawowania bezpo鈔edniej opieki nad cz這nkiem rodziny


 • SO07 - Pokrywanie nale積o軼i mieszkaniowych 穎軟ierzom samotnym oraz uznanym za posiadaj帷ych na wy陰cznym utrzymaniu cz這nk闚 rodziny

  SO08 - Wyp豉canie 鈍iadcze pieni篹nych rekompensuj帷ych 穎軟ierzom rezerwy odbywaj帷ym 獞iczenia wojskowe

  SO10 - Wydanie dowodu osobistego
  Za陰czniki:
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego


 • SO11 - Wydanie za鈍iadcze z ewidencji wydanych i utraconych dowod闚 osobistych

  SO12 - Post瘼owanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt sta造 lub czasowy
  Za陰czniki:
 • Wniosek o zameldowanie/wymeldowanie


 • SO13 - Post瘼owanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu sta貫go lub czasowego trwaj帷ego ponad 3 miesi帷e
  Za陰czniki:
 • Wniosek o zameldowanie/wymeldowanie


 • SO14 - Udost瘼nianie danych ze zbior闚 meldunkowych - informacje adresowe
  Za陰czniki:
 • Wniosek o udost瘼nienie danych ze zbior闚 meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowod闚 osobistych


 • SO15 - Wydanie za鈍iadczenia z akt ewidencji ludno軼i
  Za陰czniki:
 • Wniosek o wydanie za鈍iadczenia z akt ewidencji ludno軼i


 • SO16 - Zameldowanie na pobyt czasowy powy瞠j 3 miesi璚y lub pobyt sta造
  Za陰czniki:
 • Zg這szenie pobytu czasowego trwaj帷ego ponad 3 miesi帷e

 • Zg這szenie pobytu sta貫go


 • SO17 - Wymeldowanie z pobytu czasowego powy瞠j 3 miesi璚y lub pobytu sta貫go
  Za陰czniki:
 • Zg這szenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwaj帷ego ponad 3 miesi帷e

 • Zg這szenie wymeldowania z miejsca pobytu sta貫go


 • SO18 - Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca
  Za陰czniki:
 • Zg這szenie pobytu czasowego trwaj帷ego ponad 3 miesi帷e


 • SO19 - Zameldowanie na pobyt sta造 cudzoziemca
  Za陰czniki:
 • Zg這szenie pobytu sta貫go


 • SO20 - Wymeldowanie z pobytu czasowego cudzoziemca
  Za陰czniki:
 • Zg這szenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwaj帷ego ponad 3 miesi帷e


 • SO21 - Zg這szenie wyjazdu za granic na pobyt czasowy ponad 3 miesi帷e
  Za陰czniki:
 • Zg這szenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwaj帷ego ponad 3 miesi帷e • Wydzia Windykacji i Egzekucji


  WE01 - Zarzuty na prowadzone post瘼owanie egzekucyjne

  WE02 - Wniosek o zmian zastosowanego 鈔odka egzekucyjnego

  WE03 - Wy陰czenie zaj皻ych rzeczy z post瘼owania egzekucyjnego

  WE04 - Zawieszenie lub umorzenie prowadzonego post瘼owania egzekucyjnego

  WE05 - Umorzenie lub roz這瞠nie na raty koszt闚 egzekucyjnych

  WE06 - Skarga na czynno軼i egzekucyjne organu egzekucyjnego oraz na przewlek這嗆 prowadzonego post瘼owania

  WE07 - Post瘼owanie egzekucyjne


  Wydzia Urbanistyki i Architektury


  UA01 - Wypis i/lub wyrys ze „Studium uwarunkowa i kierunk闚 zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wka”
  Za陰czniki:
 • Wniosek o wypis/wyrys


 • UA02 - Za鈍iadczenie o zgodno軼i inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Za陰czniki:
 • Wniosek o wydanie za鈍iadczenia o zgodno軼i inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego


 • UA03 - Wypis i/lub wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Za陰czniki:
 • Wniosek o wypis/wyrys


 • UA04 - Z這瞠nie wniosku o sporz康zenie lub zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  UA05 - Za鈍iadczenie o przeznaczeniu terenu
  Za陰czniki:
 • Wniosek o wydanie za鈍iadczenia


 • UA06 - Za鈍iadczenie o zgodno軼i lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinia odno郾ie mo磧iwo軼i prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi
  Za陰czniki:
 • Wniosek o wydanie za鈍iadczenia o zgodno軼i inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego


 • UA07 - Post瘼owanie w sprawie o ustalenie warunk闚 zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Za陰czniki:
 • Wniosek o o ustalenie warunk闚 zabudowy/o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


 • UA08 - Post瘼owanie w sprawie o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
  Za陰czniki:
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

 • O鈍iadczenie (strona, na rzecz kt鏎ej zosta豉 wydana decyzja o warunkach zabudowy)


 • UA09 - Post瘼owanie w sprawie wniosku o pozwolenie na budow
  Za陰czniki:
 • Wniosek o pozwolenie na budow/rozbi鏎k

 • O鈍iadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo軼i na cele budowlane


 • UA10 - Post瘼owanie w sprawie wniosku o pozwolenie na rozbi鏎k
  Za陰czniki:
 • Wniosek o pozwolenie na budow/rozbi鏎k


 • UA11 - Post瘼owanie w sprawie wniosku o zmian sposobu u篡tkowania obiektu budowlanego lub jego cz窷ci
  Za陰czniki:
 • Wniosek o pozwolenie na budow/rozbi鏎k zmiane sposobu u篡tkowania

 • O鈍iadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo軼i na cele budowlane


 • UA12 - Post瘼owanie w sprawie zg這szenia zmiany sposobu u篡tkowania obiektu budowlanego lub jego cz窷ci
  Za陰czniki:
 • Zg這szenie zmiany sposobu u篡tkowania obiektu budowlanego lub jego cz窷ci

 • O鈍iadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo軼i na cele budowlane


 • UA13 - Post瘼owanie w sprawie zg這szenia zamiaru wykonania rob鏒 budowlanych
  Za陰czniki:
 • Zg這szenie zamiaru wykoanania rob鏒 budowlanych

 • O鈍iadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo軼i na cele budowlane


 • UA14 - Post瘼owanie w sprawie wydania za鈍iadczenia o samodzielno軼i lokali

  UA15 - Post瘼owanie w sprawie wydania dziennika budowy

  UA16 - Post瘼owanie w sprawie o przeniesienia decyzji pozwolenia na budow na rzecz innego podmiotu /osoby/
  Za陰czniki:
 • Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budow

 • O鈍iadczenie (podmiot, na rzecz kt鏎ego wydane zosta這 pozwolenie na budow)


 • UA17 - Post瘼owanie w sprawie zmiany decyzji pozwolenia na budow
  Za陰czniki:
 • Wniosek o zmian decyzji o pozwoleniu na budow

 • O鈍iadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo軼i na cele budowlane


 • UA18 - Post瘼owanie w sprawie odst瘼stwa od przepis闚 techniczno-budowlanych


  Wydzia Promocji Zdrowia i Polityki Spo貫cznej


  PZPS01 - Zg豉szanie do rejestru 興obk闚 i klub闚 dzieci璚ych

  Za陰czniki:
 • Wniosek o wpis do rejestru 興obk闚 i klub闚 dzieci璚ych prowadz帷ych dzia豉lno嗆 na terenie Gminy Miasto W這c豉wek

 • Wyci庵 z rejestru publicznego potwierdzaj帷y status podmiotu w - przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadaj帷ej osobowo軼i prawnej

 • O鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 lokalowych

 • O鈍iadczenie o niekaralno軼i za przest瘼stwo pope軟ione umy郵nie – w przypadku osoby fizycznej

 • Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze 興obk闚 i klub闚 dzieci璚ych prowadz帷ych dzia豉lno嗆 na terenie Gminy Miasto W這c豉wek

 • Wniosek o wykre郵enie z rejestru 興obk闚 i klub闚 dzieci璚ych prowadz帷ych dzia豉lno嗆 na terenie Gminy Miasto W這c豉wek


 • Data wprowadzenia: 2008-10-14 12:15Autor informacji:
  Artyku by czytany: 24757 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
  Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
   © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki