Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Numery kont bankowych UM
Numer rachunku bankowego Nazwa rachunku bankowego Wykaz rodzaj闚 op豉t
42 1020 5170 0000 1202 0009 0118 Dochody bud瞠tu pa雟twa
 • op豉ta za udost瘼nienie danych osobowych,
 • op豉ta za wieczyste u篡tkowanie grunt闚 Skarbu Pa雟twa,
 • czynsz za dzier瘸w grunt闚 Skarbu Pa雟twa,
 • sprzeda nieruchomo軼i Skarbu Pa雟twa,
 • op豉ta za przekszta販enie prawa u篡tkowania wieczystego w prawo w豉sno軼i nieruchomo軼i Skarbu Pa雟twa,
 • op豉ty za us逝gi opieku鎍ze.
52 1020 5170 0000 1102 0009 0084 Dochody podstawowe
 • op豉ta za wieczyste u篡tkowanie grunt闚 gminy,
 • czynsz za dzier瘸w grunt闚 gminy,
 • sprzeda nieruchomo軼i gminy,
 • op豉ta za przekszta販enie prawa u篡tkowania wieczystego w prawo w豉sno軼i nieruchomo軼i gminy,
 • op豉ta adiacencka,
 • wp豉ta za zezwolenie na sprzeda alkoholu,
 • op豉ty komunikacyjne: za pozwolenia czasowe, dow鏚 rejestracyjny, kart pojazdu, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, legitymacj instruktora, prawo jazdy, nalepk kontroln, oznakowanie taxi, tablice rejestracyjne, za鈍iadczenia i zezwolenia na przewozy autokarowe, znaki legalizacyjne, za licencje na przew霩,
 • op豉ta za kart w璠karsk,
 • op豉ta za znaczek dla psa,
 • mandaty na這穎ne przez Stra Miejsk,
 • op豉ta za wycink drzew,
 • op豉ty za wypisy i wyrysy z ewidencji geodezyjnej grunt闚.
94 1020 5170 0000 1902 0009 0100 Dochody podatkowe
 • podatek od 鈔odk闚 transportu,
 • podatek od nieruchomo軼i,
 • podatek rolny i le郾y,
 • op豉ta targowa,
 • op豉ta od posiadania ps闚,
 • op豉ta skarbowa,
 • op豉ta prolongacyjna.
21 1020 5170 0000 1702 0048 5235 Dochody z tytu逝 op豉t ewidencyjnych
 • op豉ta ewidencyjna zwi您ana z op豉tami komunikacyjnymi.
70 1020 5170 0000 1502 0009 0340 R瘯ojmie, zabezpieczenia
 • r瘯ojmie.
61 1020 5170 0000 1402 0009 0357 Depozyty, wadia
 • depozyty,
 • wadia.
16 1020 5170 0000 1402 0009 1652 Fundusz Ochrony Grunt闚 Rolnych
 • op豉ta z tytu逝 wy陰czenia grunt闚 rolnych z produkcji rolniczej.Data wprowadzenia: 2008-11-14 09:13Autor informacji:
Artyku by czytany: 8943 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
 © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki