Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Archiwum - alkohole
 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych – punkty gastronomiczne – na dzie 22.12.2010r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych – punkty detaliczne – na dzie 22.12.2010r.


 • ----------------------------------------------------------


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych – punkty gastronomiczne – na dzie 22.11.2010r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych – punkty detaliczne – na dzie 22.11.2010r.


 • ----------------------------------------------------------


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych – punkty gastronomiczne – na dzie 22.10.2010r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych – punkty detaliczne – na dzie 22.10.2010r.


 • ----------------------------------------------------------


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych – punkty gastronomiczne – na dzie 22.09.2010r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych – punkty detaliczne – na dzie 22.09.2010r.


 • ----------------------------------------------------------


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych – punkty gastronomiczne – na dzie 17.08.2010r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych – punkty detaliczne – na dzie 17.08.2010r.


 • ----------------------------------------------------------


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych – punkty gastronomiczne – na dzie 22.07.2010r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych – punkty detaliczne – na dzie 22.07.2010r.


 • ----------------------------------------------------------


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych – punkty gastronomiczne – na dzie 23.06.2010r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych – punkty detaliczne – na dzie 23.06.2010r.


 • ----------------------------------------------------------


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych – punkty gastronomiczne – na dzie 24.05.2010r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych – punkty detaliczne – na dzie 24.05.2010r.


 • ----------------------------------------------------------


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych – punkty gastronomiczne – na dzie 20.04.2010r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych – punkty detaliczne – na dzie 20.04.2010r.


 • ----------------------------------------------------------


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych – punkty gastronomiczne – na dzie 24.03.2010r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych – punkty detaliczne – na dzie 24.03.2010r.


 • ----------------------------------------------------------


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych – punkty gastronomiczne – na dzie 18.02.2010r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych – punkty detaliczne – na dzie 18.02.2010r.


 • ----------------------------------------------------------


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych – punkty gastronomiczne – na dzie 06.01.2010r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych – punkty detaliczne – na dzie 06.01.2010r.


 • ----------------------------------------------------------


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych – punkty gastronomiczne – na dzie 17.12.2009r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych – punkty detaliczne – na dzie 17.12.2009r.


 • ----------------------------------------------------------


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych – punkty gastronomiczne – na dzie 10.11.2009r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych – punkty detaliczne – na dzie 10.11.2009r.


 • Wyja郾ienia skr鏒闚 umieszczonych w wykazach:

  A – piwo
  B – wino
  C – w鏚ka


  -------------------------------------------------------------------


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spo篡cia w miejscu sprzeda篡 na dzie 13.10.2009r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych powy瞠j 4,5% do 18% alkoholu (z wyj徠kiem piwa) oraz powy瞠j 18% alkoholu przeznaczonych do spo篡cia w miejscu sprzeda篡 na dzie 13.10.2009r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spo篡cia poza miejscem sprzeda篡 na dzie 13.10.2009r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych powy瞠j 4,5% do 18% alkoholu (z wyj徠kiem piwa) oraz powy瞠j 18% alkoholu przeznaczonych do spo篡cia poza miejscem sprzeda篡 na dzie 13.10.2009r.


 • -------------------------------------------------------------------


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spo篡cia w miejscu sprzeda篡 na dzie 27.08.2009r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych powy瞠j 4,5% do 18% alkoholu (z wyj徠kiem piwa) oraz powy瞠j 18% alkoholu przeznaczonych do spo篡cia w miejscu sprzeda篡 na dzie 27.08.2009r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spo篡cia poza miejscem sprzeda篡 na dzie 27.08.2009r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych powy瞠j 4,5% do 18% alkoholu (z wyj徠kiem piwa) oraz powy瞠j 18% alkoholu przeznaczonych do spo篡cia poza miejscem sprzeda篡 na dzie 27.08.2009r.


 • -------------------------------------------------------------------


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spo篡cia w miejscu sprzeda篡 na dzie 14.07.2009r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych powy瞠j 4,5% do 18% alkoholu (z wyj徠kiem piwa) oraz powy瞠j 18% alkoholu przeznaczonych do spo篡cia w miejscu sprzeda篡 na dzie 14.07.2009r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spo篡cia poza miejscem sprzeda篡 na dzie 14.07.2009r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych powy瞠j 4,5% do 18% alkoholu (z wyj徠kiem piwa) oraz powy瞠j 18% alkoholu przeznaczonych do spo篡cia poza miejscem sprzeda篡 na dzie 14.07.2009r.


 • -------------------------------------------------------------------


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spo篡cia w miejscu sprzeda篡 na dzie 23.04.2009r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych powy瞠j 4,5% do 18% alkoholu (z wyj徠kiem piwa) oraz powy瞠j 18% alkoholu przeznaczonych do spo篡cia w miejscu sprzeda篡 na dzie 23.04.2009r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spo篡cia poza miejscem sprzeda篡 na dzie 23.04.2009r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych powy瞠j 4,5% do 18% alkoholu (z wyj徠kiem piwa) oraz powy瞠j 18% alkoholu przeznaczonych do spo篡cia poza miejscem sprzeda篡 na dzie 23.04.2009r.


 • -------------------------------------------------------------------


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spo篡cia w miejscu sprzeda篡 na dzie 16.02.2008r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych powy瞠j 4,5% do 18% alkoholu (z wyj徠kiem piwa) oraz powy瞠j 18% alkoholu przeznaczonych do spo篡cia w miejscu sprzeda篡 na dzie 16.02.2008r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spo篡cia poza miejscem sprzeda篡 na dzie 16.02.2008r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych powy瞠j 4,5% do 18% alkoholu (z wyj徠kiem piwa) oraz powy瞠j 18% alkoholu przeznaczonych do spo篡cia poza miejscem sprzeda篡 na dzie 16.02.2008r.


 • -------------------------------------------------------------------


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spo篡cia w miejscu sprzeda篡 na dzie 17.12.2008r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych powy瞠j 4,5% do 18% alkoholu (z wyj徠kiem piwa) oraz powy瞠j 18% alkoholu przeznaczonych do spo篡cia w miejscu sprzeda篡 na dzie 17.12.2008r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spo篡cia poza miejscem sprzeda篡 na dzie 17.12.2008r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych powy瞠j 4,5% do 18% alkoholu (z wyj徠kiem piwa) oraz powy瞠j 18% alkoholu przeznaczonych do spo篡cia poza miejscem sprzeda篡 na dzie 17.12.2008r.


 • -------------------------------------------------------------------


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spo篡cia w miejscu sprzeda篡 na dzie 18.11.2008 r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych powy瞠j 4,5% do 18% alkoholu (z wyj徠kiem piwa) oraz powy瞠j 18% alkoholu przeznaczonych do spo篡cia w miejscu sprzeda篡 na dzie 18.11.2008 r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spo篡cia poza miejscem sprzeda篡 na dzie 18.11.2008 r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych powy瞠j 4,5% do 18% alkoholu (z wyj徠kiem piwa) oraz powy瞠j 18% alkoholu przeznaczonych do spo篡cia poza miejscem sprzeda篡 na dzie 18.11.2008 r.


 • -------------------------------------------------------------------


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spo篡cia w miejscu sprzeda篡 na dzie 01.10.2008 r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych powy瞠j 4,5% do 18% alkoholu (z wyj徠kiem piwa) oraz powy瞠j 18% alkoholu przeznaczonych do spo篡cia w miejscu sprzeda篡 na dzie 01.10.2008 r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych do 4,5% alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spo篡cia poza miejscem sprzeda篡 na dzie 01.10.2008 r.


 • Wykaz punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych powy瞠j 4,5% do 18% alkoholu (z wyj徠kiem piwa) oraz powy瞠j 18% alkoholu przeznaczonych do spo篡cia poza miejscem sprzeda篡 na dzie 01.10.2008 r.


 • Data wprowadzenia: 2008-11-19 13:12Autor informacji:
  Artyku by czytany: 1117 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
  Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
   © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki