Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest

INFORMACJA
dla mieszka鎍闚 w zakresie usuwania wyrob闚 i odpad闚 azbestowych

>> pobierz <<

-------------------------------------------------------------

INFORMACJA
DOTYCZ。A NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH ODNO吉IE UZYSKIWANIA DECYZJI PRZEZ WYTW紑C紟 ODPAD紟 prowadz帷ych dzia豉lno嗆 polegaj帷 na 鈍iadczeniu us逝g w zakresie budowy, rozbi鏎ki, remontu obiekt闚, czyszczenia zbiornik闚 lub urz康ze oraz sprz徠ania, konserwacji i napraw, a tak瞠 przetwarzania odpad闚 zawieraj帷ych azbest w urz康zeniach przewo幡ych

>> pobierz <<

-------------------------------------------------------------

WNIOSEK
o udzielenie dofinansowania osobom fizycznym przedsi瞝zi耩 zwi您anych z usuwaniem wyrob闚 zawieraj帷ych azbest z terenu nieruchomo軼i po這穎nych na terenie Miasta W這c豉wek

>> pobierz <<

-------------------------------------------------------------

INFORMACJA
Prezydent Miasta W這c豉wek informuje, 瞠 uchwa陰 Nr XLIII/ 123/ 10 Rady Miasta W這c豉wka z dnia 31 maja 2010 roku zosta przyj皻y dokument pn:„Program inwentaryzacji i usuwania wyrob闚 zawieraj帷ych azbest dla Miasta W這c豉wek na lata 2010 –2032”.

>> pobierz <<

-------------------------------------------------------------

Wykaz podmiot闚 uprawnionych do prowadzenia dzia豉lno軼i w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawieraj帷ymi azbest na terenie miasta W這c豉wek 1. Zak豉d Blacharski Les豉w Wili雟ki
  ul. 疾lazne Wody 50a, 87-800 W這c豉wek tel. /054/ 233-83-26
 2. EKO-PIK Sp馧ka z o.o.
  ul. Harcerska 16, 63-000 字oda Wielkopolska tel. /061/ 285-40-74
 3. Firma Us逝gowo-Handlowa WOD-PRZEM
  ul. Sokola 34, 87-100 Toru tel. /056/ 655-63-77; 655-63-78
 4. Przedsi瑿iorstwo Wielobran穎we OLGAZ Sp馧ka z o.o.
  ul. Toru雟ka 222, 87-800 W這c豉wek tel. /054/ 237-36-44
 5. Ch這dnie Kominowe S.A.
  ul. G鏎y Che軛i雟kiej 2B, 44-100 Gliwice tel. /032/ 35-99-100
 6. Przedsi瑿iorstwo Rob鏒 Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych TERMOEXPORT
  ul. Jana Kazimierza 1/29 01-248 Warszawa
  tel. /022/ 836-04-01
 7. Zak豉d Handlowo-Us逝gowy
  ul. Wschodnia 2A, 87-800 W這c豉wek tel./054/ 237-91-82
 8. T.K.J. Matuszewski Sp馧ka Jawna
  ul. Por. Krzycha 5, 86-300 Grudzi康z tel. /056/ 465-48-88
 9. Centrum Gospodarowania Odpadami Azbestu i Recyklingu „CARO”
  ul. Bohater闚 Monte Cassino 4/12 22-400 Zamo嗆
  tel./fax: /0-84/ 62 730 13; 608 435 133
 10. Przedsi瑿iorstwo Produkcyjno -Us逝gowo-Handlowe TERMO
  ul. Hubska 117 lok. 111 50-501 Wroc豉w tel. /071/ 373-60-17
 11. Zak豉d Remontowo-Budowlany AMBRO玆 Sp馧ka Jawna
  ul. Bora- Komorowskiego 35/206, 03-982 Warszawa tel. /022/ 831-07-64
 12. Przedsi瑿iorstwo Wielobran穎we EKOMENT Marek Makarewicz
  ul. Reja 4/5 87-800 W這c豉wek tel. /054/ 235-37-72 – (tylko transport)
 13. Zak豉d Transportu i Sprz皻u Ci篹kiego TRANS-KOP S豉womir Sulkowski
  Siecie 81a 09-411 Sik鏎z tel. /024/ 365-60-88
 14. INWEST Sp馧ka z o.o. ul. Traugutta 1
  44-100 Gliwice tel./032/ 279-07-79
 15. Firma Us逝gowo-Handlowa EKOPOL ㄆkasz Amro磬iewicz
  ul. Szkolna 24/6, 87-400 Golub Dobrzy tel. /056/ 287-50-78
 16. Przedsi瑿iorstwo Rob鏒 Antykorozyjnych i Izolacyjnych Oraz
  Og鏊nobudowlanych „IZOTER” Maciej Kaliszewski
  ul. Wiejska 67 87-800 W這c豉wek tel./054/ 413-37-42
 17. Zak豉d Us逝gowo-Handlowy MAXMED Marcin Murzyn
  ul. 毒鏚lana 4, 84-230 Rumia tel./058/ 671-85-63
 18. P.P.H.U. „GAJAWI” Gabriel Rogut
  ul. Kopernika 62 93-553 鏚 tel. 501-028-153
 19. „ALBEKO” Sp馧ka Jawna Emilia Sieger
  gm. Skrwilno 87-510 Kotowy tel./054/ 280-02-88
 20. „ANWI-BUD”
  ul. Chabrowa 6 87-800 W這c豉wek tel./054/ 233-33-33; 602-487-992
 21. Zak豉d Gospodarki Komunalnej GRONEKO
  Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie tel./054/ 251-33-59
 22. RAMID Miros豉w Dec ul. Kowalskiego 1/54
  03-288 Warszawa tel./022/ 674-66-78
 23. Przedsi瑿iorstwo Projektowo-Wdro瞠niowe AWAT Sp馧ka z o.o.
  ul. Kaliskiego 9, skr. poczt. 27 00-908 Warszawa 49 tel./022/ 683 92 48; 683 91 78
 24. Specjalistyczne Prace Budowlane Spe-Bau Sp馧ka z o.o.
  ul. Mielecka 21 /1, 53-402 Wroc豉w tel. /071/ 361 46 12
 25. Przedsi瑿iorstwo Handlowo-Us逝gowe „JUKO” Jerzy Szczukocki
  ul. 1 Maja 25 97-300 Piotrk闚 Trybunalski
  tel. /044/ 732 69 63; 732-69-64; 732-69-65
 26. REM-WIL Sp馧ka z o.o.
  ul. Toru雟ka 222 87-800 W這c豉wek tel. /054/ 237-25-83
 27. P.W. Euro-Transchem Sp馧ka z o.o. ul. Toru雟ka 222
  87-800 W這c豉wek tel. /054/ 237-25-00
 28. Przedsi瑿iorstwo Budowlane „KOBUD: s.c. Ewa Janusz Aleksander Janusz
  ul. Legnicka 6, 55-300 字oda 奸御ka tel. /071/ 317-59-59
 29. ECO-POL Sp馧ka z o.o.
  ul. Dworcowa 9 86-120 Pruszcz tel./052/ 330-80-65
 30. „Dach-Bud” Zak豉d Og鏊nobudowlany Benedykt I瞠mski
  ul. Parkowa 104, 87-800 W這c豉wek tel. /054/ 608-014-053
 31. PPHU „EKO-MIX”
  ul. Grabiszy雟ka 163 50-950 Wroc豉w tel./071/ 332-41-61
 32. TRANSPORT-METALURGIA Sp馧ka z o.o.
  ul. Reymonta 62 97-500 Radomsko tel./044/ 685-42-26; 515-101-067
 33. ALGADER HOFMAN Sp馧ka z o.o.
  ul. W鏊czy雟ka 133, budynek 11B 01-919 Warszawa tel./022/ 86-49-497
 34. 35. AM Trans Progres Sp. z o.o.
  ul.Sarmacka 7, 61-616 Pozna, tel:/061/ 656 97 37, /061/ 656 95 50, /061/ 656 95 60

-------------------------------------------------------------

Og這szenie


Prezydent Miasta W這c豉wek informuje, 瞠 zosta sporz康zony projekt. dokumentu pn: „Program inwentaryzacji i usuwania wyrob闚 zawieraj帷ych azbest dla Miasta W這c豉wek na lata 2010 –2032”.
Przedmiotowy dokument zosta opracowany wg nowych wymog闚 ustawowych i jego tre嗆 jest zgodna z obowi您uj帷ymi aktami prawnymi z zakresu prawa ochrony 鈔odowiska i gospodarki odpadami:

 • „Polityk Ekologiczn Pa雟twa na lata 2009-2012 z perspektyw do 2016”

 • „Krajowym planem gospodarki odpadami 2010" uchwalonym przez Rad Ministr闚 Uchwa陰 Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. (M.P. Nr 90, poz. 946)

 • „Programem ochrony 鈔odowiska dla Wojew鏚ztwa Kujawsko-Pomorskiego 2010
  z perspektyw na lata 2011-2014”i Wojew鏚zkim Planem Gospodarki Odpadami (WPGO) dla Wojew鏚ztwa Kujawsko-Pomorskiego, uchwalonym przez Sejmik Wojew鏚ztwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwa陰 Nr XXIV/468/08 z dnia 3 lipca 2008r.

 • „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 –2032” uchwalonym
  w dniu 14 lipca 2009 r. przez Rad Ministr闚 RP.


 • Podstawowym celem „Programu inwentaryzacji i usuwania wyrob闚 zawieraj帷ych azbest dla Miasta W這c豉wek na lata 2010-2032”, zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 –2032”, jest oczyszczenie do roku 2032 terenu miasta W這c豉wek z azbestu oraz usuni璚ie stosowanych wyrob闚 zawieraj帷ych azbest, wyeliminowanie spowodowanych azbestem negatywnych skutk闚 zdrowotnych u jego mieszka鎍闚, a ponadto sukcesywna likwidacja oddzia造wania azbestu na 鈔odowisko i doprowadzenie, w okre郵onym czasie, do spe軟ienia wymog闚 ochrony 鈔odowiska.
  Przedmiotowy dokument jako dokument opracowany dla miasta, w kt鏎ym funkcj organu powiatu sprawuje organ gminy, ujmuje zagadnienia 軼i郵e zwi您ane z realizacj na這穎nych zar闚no na gmin, jak i na powiaty obowi您k闚. Wskazuje m.in. jego cele i zadania, ramy prawne i polskie regulacje prawne w tym zakresie w odniesieniu do zagadnie gospodarowania azbestem na terenie miasta. Informuje ponadto o aktualnym stanie w zakresie wyrob闚 zawieraj帷ych azbest oraz okre郵a harmonogram realizacji programu na terenie miasta.

  Zawiera:

 • Informacje dotycz帷e edukacji spo貫cze雟twa w zakresie szkodliwo軼i i sposobu usuwania azbestu i wyrob闚 zawieraj帷ych azbest

 • Dzia豉nia na rzecz likwidacji azbestu i wyrob闚 zawieraj帷ych azbest ze wszystkich obiekt闚 po這穎nych na terenie miasta,

 • Monitoring realizacji Programu usuwania azbestu i wyrob闚 zawieraj帷ych azbest,

 • Opis mo磧iwo軼i wsparcia mieszka鎍闚 przy likwidacji azbestu i wyrob闚 zawieraj帷ych azbest.


 • Przedmiotowy dokument obecnie poddaje si przewidzianej prawem procedurze opiniodawczej z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 字odowiska w Bydgoszczy i Pa雟twowym Wojew鏚zkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy. Po zako鎍zeniu ww. procedury dokument zostanie przed這穎ny Radzie Miasta W這c豉wek celem jego przyj璚ia.

  -------------------------------------------------------------

  Informacja


  Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008 roku o udost瘼nieniu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Prezydent Miasta W這c豉wek informuje, 瞠 zosta sporz康zony projekt dokumentu pn:
  „Program inwentaryzacji i usuwania wyrob闚 zawieraj帷ych azbest dla miasta W這c豉wek na lata 2010-2032”

  Opracowanie to jest wynikiem realizacji: „ Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” uchwalonego w dniu 14 lipca 2009 roku przez Rad Ministr闚 RP.

  Cele i kierunki zada wyznaczone tym dokumentem s zgodne z celami strategicznymi wynikaj帷ymi z nast瘼uj帷ych dokument闚

 • Polityki Ekologicznej Pa雟twa na lata 2009-2012 z perspektyw do roku 2016

 • „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010"

 • Wojew鏚zkiego Programu ochrony 鈔odowiska z Planem gospodarki odpadami dla Wojew鏚ztwa Kujawsko-Pomorskiego 2010 z perspektyw na lata 2011-2014.


 • Prezydent Miasta W這c豉wek informuje jednocze郾ie o mo磧iwo軼i zapoznania si z tre軼i przedmiotowego dokumentu, jak i mo磧iwo軼i sk豉dania uwag i wniosk闚 w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni , tj. od dnia 2 marca 2010 do dnia 24 marca 2010r. w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉wek, Wydzia 字odowiska i Rolnictwa, ul.3-go Maja 22, I pi皻ro, pok鎩 nr 21, w godzinach pracy urz璠u, tj: w poniedzia貫k , 鈔oda , czwartek od godziny 8.00 do godziny 15.00, we wtorek od godziny 8.00 do godziny 15.30, w pi徠ek od godziny 8.00 do godziny 14.30.

  Organem w豉軼iwym do rozpatrzenia uwag i wniosk闚 jest Prezydent Miasta W這c豉wek.
  Jednocze郾ie Prezydent Miasta W這c豉wek informuje, 瞠 dokument ten poddany zostanie procedurze uzgodnie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 字odowiska w Bydgoszczy oraz Pa雟twowym Wojew鏚zkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy w zakresie potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia造wania na 鈔odowisko dla tego dokumentu.

  -------------------------------------------------------------

  Informacja o odst徙ieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia造wania na 鈔odowisko


  Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r. o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) podaj do publicznej wiadomo軼i informacj o odst徙ieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia造wania na 鈔odowisko dla projektu „Programu inwentaryzacji i usuwania wyrob闚 zawieraj帷ych azbest dla miasta W這c豉wek na lata 2010- 2032”.

  Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2 w/w ustawy w zwi您ku z art. 48 ust. 1 i 2 wyst徙iono do Regionalnego Dyrektora Ochrony 字odowiska w Bydgoszczy oraz Pa雟twowego Wojew鏚zkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z pro軸 o uzgodnienie projektu dokumentu i odst徙ienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia造wania na 鈔odowisko.

  Regionalny Dyrektor Ochrony 字odowiska w Bydgoszczy po zapoznaniu si z projektem dokumentu, pismem z dnia 30 marca 2010r, znak: RDO-04-OO.6613-158/10/AG uzgodni odst徙ienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia造wania na 鈔odowisko dla przedmiotowego programu uznaj帷, 瞠 realizacja postanowie programu nie spowoduje znacz帷ego oddzia造wania na 鈔odowisko, poniewa:

 • projekt dotyczy obszaru jednej gminy- wy陰cznie miasta W這c豉wek (realizacja zada dokumentu nie b璠zie powodowa transgranicznego oddzia造wania na 鈔odowisko)

 • realizacja za這瞠 programu wp造nie na popraw i ochron stanu 鈔odowiska- jego podstawowym celem jest oczyszczenie do roku 2032 terenu miasta W這c豉wek z azbestu
  i wyrob闚 zawieraj帷ych azbest, wyeliminowanie negatywnych skutk闚 zdrowotnych u mieszka鎍闚 powodowanych azbestem oraz likwidacja jego negatywnego oddzia造wania na 鈔odowisko (projekt dokumentu nie przewiduje oddzia造wania na obszary cenne przyrodniczo oraz obszary chronione wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
  (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880 ze zm.)

 • zapisy dokumentu s zgodne z kierunkami dzia豉 i celami okre郵onymi w programach szczebli- krajowym i wojew鏚zkim.

 • projekt nie przewiduje powstania na terenie miasta sk豉dowiska wyrob闚 azbestowych.


 • Pa雟twowy Wojew鏚zki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, pismem z dnia 19 marca 2010r, znak: N. NZ- 400- W- 7/ 148- 8028/ 10 odm闚i uzgodnienia mo磧iwo軼i odst徙ienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia造wania na 鈔odowisko dla w/w projektu programu, stwierdzaj帷, uzasadniaj帷 swoje stanowisko ilo軼i azbestu podlegaj帷ego usuni璚iu oraz znacznym stopniem zagro瞠nia zdrowia przy jego eliminacji, bior帷 pod uwag du瞠 skupisko ludno軼i i stopie jej zag瘰zczenia na jednostk powierzchni.

  Po ponownym wyst徙ieniu Prezydenta Miasta W這c豉wek do Pa雟twowego Wojew鏚zkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, o rozpatrzenie mo磧iwo軼i odst徙ienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia造wania na 鈔odowisko dla przedmiotowego projektu, tutejszy organ, pismem z dnia 29 kwietnia 2010r., znak: N.NZ-400-W-7/148-11248/10 otrzyma zgod na odst徙ienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia造wania na 鈔odowisko.

  Przy odst徙ieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia造wania na 鈔odowisko
  projektu programu wzi皻o pod uwag nast瘼uj帷e uwarunkowania okre郵one w art. 49 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r. o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. z2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.):

  1. charakter dzia豉 przewidzianych w dokumencie, w szczeg鏊no軼i:
   a) stopie, w jakim dokument ustala ramy dla p騧niejszej realizacji przedsi瞝zi耩,
   w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsi瞝zi耩,
   b) powi您ania z dzia豉niami przewidzianymi w innych dokumentach,
   c) przydatno嗆 w uwzgl璠nieniu aspekt闚 鈔odowiskowych, w szczeg鏊no軼i w celu
   wspierania zr闚nowa穎nego rozwoju, oraz we wdra瘸niu prawa wsp鏊notowego
   w dziedzinie ochrony 鈔odowiska,
   d) powi您ania z problemami dotycz帷ymi ochrony 鈔odowiska,
  2. rodzaj i skal oddzia造wania na 鈔odowisko, w szczeg鏊no軼i:
   a) prawdopodobie雟two wyst徙ienia, czas trwania, zasi璕, cz瘰totliwo嗆 i odwracalno嗆 oddzia造wa,
   b) prawdopodobie雟two wyst徙ienia oddzia造wa skumulowanych lub transgranicznych,
   c) prawdopodobie雟two wyst徙ienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagro瞠nia dla
   鈔odowiska,
  3. cechy obszaru obj皻ego oddzia造waniem na 鈔odowisko, w szczeg鏊no軼i:
   a) obszary o szczeg鏊nych w豉軼iwo軼iach naturalnych lub posiadaj帷e znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wra磧iwe na oddzia造wania, istniej帷e przekroczenia
   standard闚 jako軼i 鈔odowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu,
   b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
   o ochronie przyrody oraz obszary podlegaj帷e ochronie zgodnie z prawem
   mi璠zynarodowym.

  Bior帷 pod uwag wy瞠j wymienione opinie oraz uwarunkowania okre郵one w art. 49 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008r. o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) odst瘼uj od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia造wania na 鈔odowisko dla projektu „Programu inwentaryzacji i usuwania wyrob闚 zawieraj帷ych azbest dla miasta W這c豉wek na lata 2010- 2032”.

  Informacj o odst徙ieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia造wania na 鈔odowisko projektu „Programu inwentaryzacji i usuwania wyrob闚 zawieraj帷ych azbest dla miasta W這c豉wek na lata 2010- 2032”.
  zamieszczono:
 • na stronie internetowej Urz璠u Miasta W這c豉wek www.wloclawek.pl
  w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)

 • na tablicy og這sze w siedzibie Urz璠u Miasta W這c豉wek


 • Data wprowadzenia: 2008-12-10 10:07Autor informacji:
  Artyku by czytany: 4504 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
  Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
   © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki