Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Og這szenia przetargowe - archiwum
 • 安iadczenie us逝g szkoleniowych i edukacyjnych w szko豉ch podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Miasta W這c豉wek uczestnicz帷ych w projekcie pn.: Lepsza przysz這嗆 - raz jeszcze w roku szkolnym 2010/2011, w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Priorytet IX: Rozw鎩 wykszta販enia i kompetencji w regionach; Dzia豉nie 9.1.: Wyr闚nywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako軼i us逝g edukacyjnych 鈍iadczonych w systemie o鈍iaty


 • Zarz康zanie gminnym zasobem mieszkaniowym Gminy Miasto W這c豉wek


 • Przew霩 dzieci do O鈔odka Sportu i Rekreacji we W這c豉wku w 2011 r.


 • Wynajem powierzchni reklamowych znajduj帷ych si w Hali Mistrz闚 we W這c豉wku, celem zamieszczenia podczas mecz闚 dru篡ny koszyk闚ki WTK Anwil W這c豉wek, rozgrywanych w Hali Mistrz闚 we W這c豉wku w ramach rozgrywek Tauron Basket Ligi w sezonie 2010/2011, organizowanych przez Polsk Lig Koszyk闚ki S.A., rozgrywek EuroCup w sezonie 2010/2011 oraz rozgrywek Pucharu Polski w sezonie 2010/2011, informacji promocyjnej w ramach przeprowadzenia dzia豉 informacyjno - promocyjnych dla projektu pn. W這c豉wska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemys這wo - Technologiczny


 • Wykonanie ekspertyz stanu ochrony przeciwpo瘸rowej i opracowanie instrukcji bezpiecze雟twa przeciwpo瘸rowego dla Przedszkoli Publicznych we W這c豉wku


 • Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie posi趾闚 dla uczni闚 w ramach projektu pn.: Pracownik XXI wieku w roku szkolnym 2010/2011, w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Priorytet IX: Rozw鎩 wykszta販enia i kompetencji w regionach; Dzia豉nie 9.2. Podniesienie atrakcyjno軼i i jako軼i szkolnictwa zawodowego


 • Dostawa sprz皻u komputerowego i multimedialnego dla szk馧 w ramach projektu pn.: Lepsza przysz這嗆 - raz jeszcze w roku szkolnym 2010/2011, w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Priorytet IX: Rozw鎩 wykszta販enia i kompetencji w regionach; Dzia豉nie 9.1.: Wyr闚nywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako軼i us逝g edukacyjnych 鈍iadczonych w systemie o鈍iaty


 • Program Okna - Wymiana okien w Przedszkolu Publicznym nr 17 - Kraina Fantazji - we W這c豉wku przy ul. Wroniej 9A


 • Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie posi趾闚 dla uczni闚 w ramach projektu pn.: Lepsza przysz這嗆 - raz jeszcze w roku szkolnym 2010/2011, w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Priorytet IX: Rozw鎩 wykszta販enia i kompetencji w regionach; Dzia豉nie 9.1. Wyr闚nywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako軼i us逝g edukacyjnych 鈍iadczonych w systemie o鈍iaty


 • Remont dachu na budynku Zespo逝 Szk馧 Technicznych we W這c豉wku, ul. Ogniowa w ramach zadania uj皻ego w bud瞠cie miasta jako Program Dach


 • Przeprowadzenie audyt闚 zewn皻rznych projekt闚 wsp馧finansowanych
  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013


 • Przeprowadzenie dzia豉 informacyjno-promocyjnych dla projektu pn. „W這c豉wska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemys這wo - Technologiczny” wsp馧finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013


 • Dostawa materia堯w eksploatacyjnych do drukarek


 • Reklama na telebimie przy drodze krajowej nr 1 w ramach dzia豉 informacyjnych o projekcie pn. W這c豉wska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park przemys這wo - Technologiczny


 • Przebudowa Wielofunkcyjnej Plac闚ki Opieku鎍zo - Wychowawczej we W這c豉wku, ul. 砰tnia 55


 • Modernizacja budynku 秦obka przy ulicy 砰tniej - program energooszcz璠ny - III post瘼owanie


 • Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 36 wraz zagospodarowaniem terenu - II post瘼owanie


 • Budowa boiska do pi趾i no積ej w ramach zadania: Boisko wielofunkcyjne przy M這dzie穎wym O鈔odku Wychowawczym we W這c豉wku


 • Przeprowadzenie dzia豉 informacyjno-promocyjnych dla projektu pn. w這c豉wski inkubator innowacji i przedsi瑿iorczo軼i - II post瘼owanie


 • Event outdoorowy dla projektu pn. W這c豉wska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemys這wo - Technologiczny, wsp馧finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego


 • Udzielenie i obs逝ga kredytu d逝goterminowego z這towego


 • Modernizacja budynku 秦obka przy ulicy 砰tniej – program energooszcz璠ny - II post瘼owanie


 • Program Okna - wymiana okien w plac闚kach o鈍iatowo-wychowawczych - II post瘼owanie


 • Przebudowa i rozbudowa Zespo逝 Szk馧 Elektrycznych przy ul. Toru雟kiej wraz z zagospodarowaniem terenu


 • Doz鏎 fizyczny budynk闚 Urz璠u Miasta


 • Wymiana 鈍ietlika dachowego na Sali gimnastycznej Szko造 Podstawowej NR 23 we W這c豉wku


 • Przeprowadzenie dzia豉 informacyjno-promocyjnych dla projektu pn. w這c豉wski inkubator innowacji i przedsi瑿iorczo軼i


 • Przebudowa wschodniej cz窷ci parku Sienkiewicza wraz z remontem schod闚


 • Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu NR 36 wraz z zagospodarowaniem terenu


 • Modernizacja budynku 秦obka przy ulicy 砰tniej - program energooszcz璠ny


 • Modernizacja funkcjonuj帷ego systemu monitoringu ulic W這c豉wka


 • 安iadczenie us逝gi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania u篡tkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarz康zania Miastem - System OTAGO


 • Wymiana 鈍ietlika dachowego na Sali gimnastycznej Szko造 Podstawowej nr 23 we W這c豉wku


 • Dostawa pomocy dydaktycznych


 • Dostawa dokument闚 komunikacyjnych i oznacze


 • Konserwacja informatycznego systemu obiegu dokument闚 OfficeObjectsDocMan


 • Dostawa sprz皻u i oprogramowania komputerowego dla Urz璠u Miasta W這c豉wek


 • Moje Boisko Orlik 2012 - Budowa boisk sportowych przy Zespole Szk馧 nr 4


 • Program Okna - wymiana okien w przedszkolach i liceach og鏊nokszta販帷ych


 • Dostawa sk豉danki komputerowej oraz papieru ksero


 • Przebudowa budynku Szko造 Podstawowej nr 7


 • Zwalczanie plagi meszek i komar闚 na terenie miasta W這c豉wka w 2010 r.


 • Remont i termomodernizacja dachu oraz wymiana instalacji odgromowej na budynku du瞠j sali gimnastycznej II Liceum Og鏊nokszta販帷ego im. Miko豉ja Kopernika we W這c豉wku


 • Centrum Kultury Browar B - Podzia istniej帷ej dokumentacji projektowej


 • Dostawa tablic rejestracyjnych dla Urz璠u Miasta W這c豉wek


 • Dni W這c豉wka


 • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta W這c豉wek – Rewitalizacja Starego Miasta we W這c豉wku „Ku Wi郵e” – dokumentacja projektowa


 • Pe軟ienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania Turystyczne zagospodarowanie Zalewu W這c豉wskiego


 • Dostawa sprz皻u komputerowego i oprogramowania - realizowanego w ramach Dzia豉nia 9.1. Program Operacyjny Kapita Ludzki


 • Wykonywanie wycen nieruchomo軼i zabudowanych i niezabudowanych oraz podzia堯w geodezyjnych dzia貫k


 • Budowa segmentu 篡wieniowego dla Zespo逝 Szk馧 nr 3. - Dokumentacja projektowa


 • Realizacja zadania: Mieszkania socjalne


 • Dostawa materia堯w eksploatacyjnych do drukarek


 • Budowa mi璠zyosiedlowego basenu miejskiego


 • Przew霩 dzieci i m這dzie篡 w roku 2010 na basen O鈔odka Sportu i Rekreacji we W這c豉wku


 • Turystyczne zagospodarowanie Zalewu W這c豉wskiego


 • Monitoring 字鏚mie軼ia miasta W這c豉wek


 • Wykonywanie inwentaryzacji, operat闚 szacunkowych oraz 鈍iadectw charakterystyki energetycznej lokali


 • Przebudowa Wielofunkcyjnej Plac闚ki Opieku鎍zo-Wychowawczej we W這c豉wku, ul. 砰tnia 55


 • Przebudowa wschodniej cz窷ci parku Sienkiewicza wraz z remontem schod闚 - IV post瘼owanie


 • Przebudowa wschodniej cz窷ci parku Sienkiewicza wraz z remontem schod闚 - III post瘼owanie


 • Przebudowa wschodniej cz窷ci parku Sienkiewicza wraz z remontem schod闚 - II post瘼owanie


 • Przebudowa wschodniej cz窷ci parku Sienkiewicza wraz z remontem schod闚


 • Us逝ga polegaj帷a na przygotowywaniu, dostarczaniu i wydawaniu posi趾闚 dla uczni闚 w ramach projektu pn. Lepsza przysz這嗆 - wyr闚nywanie szans w edukacji w roku szkolnym 2009/2010, w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Priorytet IX


 • Przew霩 dzieci i m這dzie篡 w roku 2010 na basen O鈔odka Sportu i Rekreacji we W這c豉wku


 • Us逝ga polegaj帷a na przygotowywaniu, dostarczaniu i wydawaniu posi趾闚 dla uczni闚 w ramach projektu pn. Wiedza + Umiej皻no軼i = Pewna Praca w roku szkolnym 2009/2010, w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Priorytet IX


 • Pe軟ienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego


 • Dostawa sprz皻u komputerowego i oprogramowania


 • Urz康zenie i zagospodarowanie terenu - I etap, w otoczeniu budynku Szko造 Podstawowej nr 3 w ramach zadania pn.: Przebudowa budynku Szko造 Podstawowej nr 3, ul. Cyganka


 • Lokalny Program Rewitalizacji W這c豉wka – Rewaloryzacja Zielonego Rynku


 • Lokalny Program Rewitalizacji W這c豉wka - Zagospodarowanie W這c豉wskich Bulwar闚


 • Przebudowa i rozbudowa Zespo逝 Szk馧 Elektrycznych przy ul. Toru雟kiej wraz z zagospodarowaniem terenu


 • Przebudowa budynku Urz璠u Miasta we W這c豉wku, Zielony Rynek 11/13 - wymiana instalacji elektrycznej i telefonicznej oraz roboty budowlane na II pi皻rze budynku U.M.


 • Piknik Rodzinny po陰czony z Kabaretonem Ze 鄉iechem nie ma 瘸rt闚


 • Budowa Przystani Wodnej na rzece Wi郵e


 • Przegl康 budowlany w jednostkach i plac闚kach o鈍iatowych Miasta W這c豉wek w latach 2009 -2012


 • W這c豉wski Inkubator Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i


 • Wymiana okien w plac闚kach o鈍iatowych – Program energooszcz璠ny


 • Przebudowa i rozbudowa budynku Zespo逝 Szk馧 Elektrycznych przy ul. Toru雟kiej wraz z zagospodarowaniem terenu- zmiana sposobu zasilania w energi elektryczn budynk闚 Zespo逝 Szk馧 Elektrycznych


 • Rozbudowa obiekt闚 O鈔odka Sportu i Rekreacji - dokumentacja


 • Przebudowa Szko造 Podstawowej nr 3 przy ul. Cyganka 6/10 we W這c豉wku - II post瘼owanie


 • Lokalny Program Rewitalizacji W這c豉wka– Rewaloryzacja Zielonego Rynku


 • Przebudowa budynku Urz璠u Miasta we W這c豉wku, Zielony Rynek 11/13
  - roboty budowlane


 • 安iadczenie us逝gi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania u篡tkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarz康zania Miastem - System OTAGO


 • Budowa boisk


 • Remont dachu budynku Liceum im. Marii Konopnickiej, przy ul. Bechiego 1 we W這c豉wku


 • Udzielenie i obs逝ga kredytu d逝goterminowego z這towego


 • Og這szenie o koncesji na roboty budowlane - Budowa mi璠zyosiedlowego basenu miejskiego przy ul. Szpitalnej i Wysokiej we W這c豉wku


 • Pe軟ienie funkcji „In篡niera kontraktu” przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „W這c豉wska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemys這wo-Technologiczny”


 • W這c豉wska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemys這wo Technologiczny – budowa infrastruktury technicznej oraz uk豉du komunikacyjnego


 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej wewn皻rznej i zewn皻rznej w przedszkolu Nr 27


 • Konserwacja informatycznego systemu obiegu dokument闚 OfficeObjects®DocMan


 • Geodezyjne rozgraniczenie po這穎nych w granicach administracyjnych miasta W這c豉wek stanowi帷ych w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa w鏚 rzeki Wis造 oraz grunt闚 pokrytych tymi wodami od grunt闚 przyleg造ch, dla potrzeb ustalenia linii brzegu


 • Wymiana okien w plac闚kach o鈍iatowych - program energooszcz璠ny


 • Dostawa dokument闚 i oznacze komunikacyjnych


 • Lokalny Program Rewitalizacji W這c豉wka - Rewitalizacja Historycznego Placu Wolno軼i


 • Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno軼i plac闚ek o鈍iatowych Zamawiaj帷ego


 • Podzia sali konferencyjnej nr 4 軼iank dzia這w w ramach zadania pod nazw: Przebudowa budynku Urz璠u Miasta


 • Budowa boisk sportowych - Moje Boisko Orlik 2012


 • Przebudowa przeprawy mostowej przez Wis喚 we W這c豉wku - iluminacja


 • Utrzymanie i konserwacja urz康ze o鈍ietlenia ulic miasta W這c豉wek


 • Modernizacja dachu i poddasza w budynku Zespo逝 Szk馧 Technicznych we W這c豉wku - roboty dodatkowe


 • Geodezyjne rozgraniczenie po這穎nych w granicach administracyjnych Miasta W這c豉wek stanowi帷ych w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa w鏚 rzeki Wis造 oraz grunt闚 pokrytych tymi wodami od grunt闚 przyleg造ch, dla potrzeb ustalenia linii brzegu


 • Zakup samochodu dla Urz璠u Miasta W這c豉wek


 • Zwalczanie plagi meszek i komar闚 na terenie miasta W這c豉wka w 2009 r.


 • Rewitalizacja budynku Czarnego Spichrza przy ul. Piwnej


 • Dni W這c豉wka


 • Aktualizacja oprogramowania Arkusza Organizacyjnego wraz z przeprowadzeniem szkolenia


 • Przebudowa Budynku Szko造 Podstawowej Nr 7


 • Utworzenie wektorowej mapy zasadniczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej


 • Zadanie I - Podzia geodezyjny dzia貫k; Zadanie II - Wykonanie wycen nieruchomo軼i gruntowych zabudowanych


 • Dostawa sprz皻u komputerowego i oprogramowania


 • Turystyczne zagospodarowanie Zalewu W這c豉wskiego


 • Sporz康zenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta W這c豉wek


 • Wykonanie wycen nieruchomo軼i gruntowych niezabudowanych


 • Piel璕nacja i oczyszczanie las闚 komunalnych i teren闚 zadrzewionych W這c豉wka w okresie od 01-04-2009 do 31-03-2013


 • Dostawa sk豉danki komputerowej oraz papieru ksero dla potrzeb UM


 • Przebudowa i rozbudowa Zespo逝 Szk馧 Elektrycznych przy ul. Toru雟kiej wraz z zagospodarowaniem terenu-sala gimnastyczna


 • Remont budynku Stara Remiza


 • Rozbudowa, Nadbudowa i Przebudowa Budynku Gimnazjum nr 12


 • Utrzymanie teren闚 zieleni w mie軼ie W這c豉wek


 • Budowa mi璠zyosiedlowego basenu miejskiego przy ul. Szpitalnej i Wysokiej - Koncesja na roboty budowlane


 • Przebudowa Szko造 Podstawowej nr 3 przy ul. Cyganka 6/10 we W這c豉wku


 • Lokalny Program Rewitalizacji W這c豉wka - Rewitalizacja Historycznego Placu Wolno軼i


 • Przebudowa przeprawy mostowej przez Wis喚 we W這c豉wku - iluminacja


 • Roboty dodatkowe nie obj皻e dokumentacj zadania Rozbudowa schroniska dla zwierz徠 przy ul. Przemys這wej we W這c豉wku - I etap


 • Realizacja szkolenia pozwalaj帷ego na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiej皻no軼i Komputerowych (ECDL) dla uczni闚 szk馧 zawodowych w roku szkolnym


 • Zakup materia堯w eksploatacyjnych do drukarek - zapytanie o cen - wyniki


 • Lokalny Program Rewitalizacji W這c豉wka - Zagospodarowanie W這c豉wskich Bulwar闚


 • Dostawa sterownik闚 dla sygnalizacji 鈍ietlnych w ci庵u drogi krajowej nr 1 we W這c豉wku


 • Instalowanie barier ochronnych w ci庵u drogi krajowej nr 1 we W這c豉wku


 • Remont dachu i strop闚 budynku u篡tkowanego przez Towarzystwo Przyjaci馧 Dzieci we W這c豉wku przy ul. Wiejskiej Nr 14 - zam闚ienie z wolnej r瘯i


 • Centrum Kultury Browar B- adaptacja do nowych funkcji spo貫czno - gospodarczych obszar闚 poprzemys這wych we W這c豉wku ul. Bechiego - 璕ska- realizowanego w ramach zadania zapisanego w bud瞠cie miasta p.n. Centrum Kultury Browar B


 • Lokalny Program Rewitalizacji W這c豉wka z podzia貫m na zadania zadanie I Przebudowa dr鏬 i ci庵闚 pieszych, budowa fontann wraz z infrastruktur techniczn na Placu Wolno軼i we W這c豉wku - Rewitalizacja Historycznego Placu Wolno軼i we W這c豉wku zadanie II Przebudowa ci庵闚 pieszych, budowa zespo逝 fontann wraz z infrastruktur techniczn na Zielonym Rynku we W這c豉wku - Rewaloryzacja Zielonego Rynku we W這c豉wku


 • Remont Sali konferencyjnej nr 4 w budynku Urz璠u Miasta we W這c豉wku, Zielony Rynek 11/13 - w ramach zadania pod nazw: Przebudowa budynku Urz璠u Miasta


 • Przebudowa dachu i poddasza w budynku Zespo逝 Szk馧 Technicznych zapisanego w bud瞠cie miasta pn.: "Modernizacja dachu i poddasza w budynku Zespo逝 Szk馧 Technicznych"


 • Makroniwelacja terenu, wykopanie row闚 odparowuj帷ych oraz budowa gr鏬 z pasami ch這nnymi na terenie projektowanego Cmentarza Komunalnego w Pi鎍zacie gm. W這c豉wek


 • Program Dach -modernizacja pokry dachowych w obiektach szk馧 podstawowych - remont dachu w Sali gimnastycznej Szko造 Podstawowej nr 23 we W這c豉wku, polegaj帷y na wymianie 鈍ietlika dachowego


 • Przebudowa Szko造 Podstawowej Nr 7 we W這c豉wku przy ulicy Gniazdowskiego 7 - dokumentacja projektowa


 • Przebudowa ogrodzenia Szko造 Podstawowej Nr 10


 • Remont budynku Stara Remiza


 • Utworzenie wektorowej mapy zasadniczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej wraz z przy陰czami


 • Program Dach - modernizacja pokry dachowych w plac闚kach o鈍iatowych - remont dachu na budynku g堯wnym II Liceum Og鏊nokszta販帷ego im. M. Kopernika we W這c豉wku przy ul. Uroczej 3


 • Zimowe utrzymanie jezdni, 軼ie瞠k rowerowych, chodnik闚 oraz k豉dek dla pieszych na terenie miasta W這c豉wek w tatach 2008-2012


 • Budowa ul. W璕lowej- Mi貫j we W這c豉wku


 • Przebudowa parkingu przy budynku krytej p造walni Delfin


 • Mieszkania socjalne - w ramach zadania wykonanie opaski betonowej, nawierzchni z kostki brukowej betonowej pod kontenery i urz康zenie zieleni przy budynkach mieszkalnych nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E zlokalizowanych przy ulicy Ptasiej we W這c豉wku


 • Rewitalizacja Budynku Czarnego Spichrza przy ul. Piwnej


 • Dostawa sprz皻u komputerowego i oprogramowania


 • BREAK SESSION INTERNATIONAL WΜCxWEK 2008


 • Piel璕nacja, wycinka i nasadzenie drzew z podzia貫m na zadania: zad.I Wykonanie ci耩 piel璕nacyjnych drzew oraz wycinki i nasadzenia nowych drzew i krzew闚 z terenu Gminy Miasto W這c豉wek w okresie od dnia zawarcia umowy do 10-12-2008 zadanie II Wykonanie wycinki uschni皻ych i nasadzenie nowych drzew w obr瑿ie pas闚 drogowych na terenie Gminy Miasto W這c豉wek w okresie od dnia zawarcia umowy do 10-12-2008


 • Budowa przy陰cza kanalizacji wraz z lokaln przepompowni 軼iek闚 dla Zespo逝 Szk馧 Chemicznych


 • Lokalny Program Rewitalizacji W這c豉wka- Budowa ci庵闚 pieszych, budowa zespo逝 fontann wraz z infrastruktur techniczn na Zielonym Rynku we W這c豉wku - Rewaloryzacja Zielonego Rynku we W這c豉wku


 • Przebudowa i rozbudowa Zespo逝 Szk馧 Elektrycznych przy ulicy Toru雟kiej wraz z zagospodarowaniem terenu - sala gimnastyczna


 • Utworzenie wektorowej mapy zasadniczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej wraz z przy陰czami


 • 安iadczenie us逝gi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania u篡tkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarz康zania Miastem - System OTAGO


 • Geodezyjne rozgraniczenie po這穎nych w granicach administracyjnych miasta W這c豉wek stanowi帷ych w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa w鏚 rzeki Wis造 i Zbiornika Wodnego oraz grunt闚 pokrytych tymi wodami od grunt闚 przyleg造ch, dla potrzeb ustalenia linii brzegu


 • Budowa boisk sportowych - Moje Boisko Orlik 2012


 • Budowa ul. W璕lowej-Milej we W這c豉wku


 • Remonty i utrzymanie ulic na terenie Miasta W這c豉wek w latach 2009-2012


 • Udzielenie i obs逝ga kredytu d逝goterminowego z這towego


 • Przebudowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym - w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku szko造 Podstawowej nr 7 ul. Gniazdowskiego we W這c豉wku


 • Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: W這c豉wski Inkubator Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i


 • Zimowe utrzymanie jezdni, 軼ie瞠k rowerowych, chodnik闚 oraz k豉dek dla pieszych na terenie miasta W這c豉wek w latach 2008- 2012


 • Budowa P造ty Lekkoatletycznej przy Zespole Szk馧 Samochodowych - dokumentacja projektowa


 • Zorganizowanie i zarz康zanie stref p豉tnego parkowania na terenie miasta W這c豉wek


 • Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: Przebudowa ul. Kapitulnej do po陰czenia z Rondem Falbanka we W這c豉wku


 • Data wprowadzenia: 2009-01-15 11:29Autor informacji:
  Artyku by czytany: 5143 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
  Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
   © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki