Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin

Zak豉dka Kujawsko-Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin znajduj帷a si na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz璠u Miasta W這c豉wek udost瘼niana jest nieodp豉tnie Zwi您kowi, w celu udost瘼niania informacji publicznej przez Zwi您ek.

Zgromadzenie Kujawsko-Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin (organ stanowi帷y i kontrolny Zwi您ku):

Przewodnicz帷y Zgromadzenia – Dariusz Weso這wski
Wiceprzewodnicz帷y Zgromadzenia – Ryszard Dobieszewski

Zarz康 Kujawsko-Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin (organ wykonawczy Zwi您ku):

Przewodnicz帷a Zarz康u – Monika Osi雟ka
Zast瘼ca Przewodnicz帷ego Zarz康u – Ewa Braszkiewicz
Cz這nek Zarz康u - S豉womir Piernikowski

---------------------------------------------------------------


Uchwa造 podj皻e przez Zgromadzenie Kujawsko-Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin w dniu 12.12.2011 r.

Uchwa豉 Nr VI/21/11 z dnia 12.12.2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z likwidacji Kujawsko - Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin.
 • pobierz


 • Uchwa豉 Nr VI/20/11 z dnia 12.12.2011 r.
  w sprawie przekazania mienia.
 • pobierz


 • ---------------------------------------------------------------


  Uchwa造 podj皻e przez Zgromadzenie Kujawsko-Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin w dniu 12.10.2011 r.

  Uchwa豉 Nr V/19/11 z dnia 12.10.2011 r.
  w sprawie zmian do bud瞠tu Kujawsko-Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin na 2011 rok.
 • pobierz


 • Uchwa豉 Nr V/18/11 z dnia 12.10.2011 r.
  w sprawie zatwierdzenia planu likwidacji.
 • pobierz • ---------------------------------------------------------------


  Uchwa造 podj皻e przez Zgromadzenie Kujawsko-Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin w dniu 06.09.2011 r.

  Uchwa豉 Nr IV/16/11 z dnia 06.09.2011 r.
  w sprawie likwidacji Kujawsko-Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin, powo豉nia Komisji Likwidacyjnej oraz okre郵enia jej zada oraz kompetencji.
 • pobierz


 • Uchwa豉 Nr IV/15/11 z dnia 06.09.2011 r.
  w sprawie stwierdzenia wyst徙ienia Gminy Fabianki z Kujawsko-Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin z siedzib we W這c豉wku.
 • pobierz


 • Uchwa豉 Nr IV/14/11 z dnia 06.09.2011 r.
  w sprawie stwierdzenia wyst徙ienia Gminy W這c豉wek z Kujawsko-Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin z siedzib we W這c豉wku.
 • pobierz


 • Uchwa豉 Nr IV/13/11 z dnia 06.09.2011 r.
  w sprawie stwierdzenia wyst徙ienia Gminy Lubanie z Kujawsko-Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin z siedzib we W這c豉wku.
 • pobierz


 • Uchwa豉 Nr IV/12/11 z dnia 06.09.2011 r.
  w sprawie stwierdzenia wyst徙ienia Miasta i Gminy Dobrzy nad Wis陰 z Kujawsko-Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin z siedzib we W這c豉wku.
 • pobierz


 • ---------------------------------------------------------------


  Uchwa造 podj皻e przez Zgromadzenie Kujawsko-Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin w dniu 03.08.2011 r.

  Uchwa豉 Nr 3/1/11 z dnia 03.08.2011 r.
  w sprawie przyj璚ia informacji o przebiegu wykonania bud瞠tu Kujawsko-Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin za I p馧rocze 2011 r.
 • pobierz


 • ---------------------------------------------------------------


  Uchwa造 podj皻e przez Zgromadzenie Kujawsko-Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin w dniu 16.06.2011 r.

  Uchwa豉 Nr III/9/11 z dnia 16.06.2011 r.
  w sprawie absolutorium dla Zarz康u Kujawsko-Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin za 2010 rok.
 • pobierz


 • Uchwa豉 Nr III/8/11 z dnia 16.06.2011 r.
  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania bud瞠tu Kujawsko-Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin za 2010 r.
 • pobierz


 • ---------------------------------------------------------------


  Uchwa造 podj皻e przez Zgromadzenie Kujawsko-Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin w dniu 14.04.2011 r.

  Uchwa豉 Nr II/7/11 z dnia 14.04.2011 r.
  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Kujawsko-Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin.
 • pobierz


 • Uchwa豉 Nr II/6/11 z dnia 14.04.2011 r.
  w sprawie przyj璚ia planu pracy Kujawsko-Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin na rok 2011.
 • pobierz


 • ---------------------------------------------------------------


  Uchwa造 podj皻e przez Zgromadzenie Kujawsko-Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin w dniu 31.03.2011 r.

  Uchwa豉 Nr 2/1/11 z dnia 31.03.2011 r.
  w sprawie wykonania bud瞠tu Zwi您ku za 2010 r.
 • pobierz


 • ---------------------------------------------------------------


  Uchwa造 podj皻e przez Zgromadzenie Kujawsko-Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin w dniu 25.02.2011 r.

  Uchwa豉 Nr I/5/11 z dnia 25.02.2011 r.
  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Kujawsko - Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin na lata 2011-2014
 • pobierz


 • Uchwa豉 Nr I/4/11 z dnia 25.02.2011 r.
  w sprawie przyj璚ia bud瞠tu Kujawsko - Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin na 2011 r.
 • pobierz


 • Uchwa豉 Nr I/3/11 z dnia 25.02.2011 r.
  w sprawie powo豉nia Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Kujawsko - Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin
 • pobierz


 • Uchwa豉 Nr I/2/11 z dnia 25.02.2011 r.
  w sprawie powo豉nia Zarz康u Kujawsko - Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin
 • pobierz


 • Uchwa豉 Nr I/1/11 z dnia 25.02.2011 r.
  w sprawie powo豉nia Przewodnicz帷ego i Zast瘼cy Przewodnicz帷ego Zgromadzenia Kujawsko - Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin
 • pobierz • Statut Kujawsko - Dobrzy雟kiego Zwi您ku Gmin
 • pobierz • ---------------------------------------------------------------

  Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin - I kadencja


  Data wprowadzenia: 2009-04-29 08:28Autor informacji:
  Artyku by czytany: 3250 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
  Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
   © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki