Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Zarz康zenia Prezydenta Miasta - II p馧rocze 2009
Zarz康zenie Nr 240/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 31 grudnia 2009 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk闚.

Zarz康zenie Nr 239/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 31 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w bud瞠cie miasta W這c豉wek na prawach powiatu na 2009 rok.

Zarz康zenie Nr 238/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w bud瞠cie miasta W這c豉wek na prawach powiatu na 2009 rok.

Zarz康zenie Nr 237/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego O鈔odka Pomocy Rodzinie we W這c豉wku.

Zarz康zenie Nr 236/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w bud瞠cie miasta W這c豉wek na prawach powiatu na 2009 rok.

Zarz康zenie Nr 235/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Komunalnej, dz. nr 8/1 k.m. 108 o pow. 251 m2, przeznaczonej do sprzeda篡 w drodze bezprzetargowej.

Zarz康zenie Nr 234/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Fredry 18, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 233/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Kaliskiej 83, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 232/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do udzia逝 wynosz帷ego 1/12 cz窷ci w prawie wsp馧u篡tkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ulicy Nowcy, oznaczonej ewidencyjnie numerami dzia貫k: 18/6 i 19/6 o 陰cznej pow. 0,0253 ha (karta mapy 76).

Zarz康zenie Nr 231/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 11 grudnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. 畜ikowej 14, dz. nr 94/16 k.m. 21 o pow. 187 m2, przeznaczonej do sprzeda篡 w drodze bezprzetargowej.

Zarz康zenie Nr 230/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 09 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w bud瞠cie miasta W這c豉wek na prawach powiatu na 2009 rok.

Zarz康zenie Nr 229/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 07 grudnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Zapiecek 8, oznaczonej jako dz. nr 83/1 k.m. 45 o pow. 9 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienie do lat trzech.

Zarz康zenie Nr 228/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 04 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w bud瞠cie miasta W這c豉wek na prawach powiatu na 2009 rok.

Zarz康zenie Nr 227/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 03 grudnia 2009 r.
w sprawie powo豉nia Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegaj帷ych si o awans zawodowy na stopie nauczyciela mianowanego

Zarz康zenie Nr 226/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 02 grudnia 2009 r.
w sprawie powo豉nia zespo逝 do spraw opracowania zasad udost瘼niania inwestorom teren闚 W這c豉wskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemys這wo-Technologiczny.

Zarz康zenie Nr 225/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 02 grudnia 2009 r.
w sprawie odwo豉nia z funkcji Dyrektora W這c豉wskiego Centrum Kultury Pana S豉womira Kukie販zy雟kiego.

Zarz康zenie Nr 224/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w bud瞠cie miasta W這c豉wek na prawach powiatu na 2009 rok.

Zarz康zenie Nr 223/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i gruntowych, po這穎nych we W這c豉wku przy; ul. Toru雟kiej 85, oznaczonej jako dzia趾a nr 981 k.m. 31 o pow. 11966 m2 oraz przy ul. Toru雟kiej 85a, oznaczonej jako dzia趾a nr 64/23 k.m. 31 o pow. 200 m2, przeznaczonych do sprzeda篡 prawa w豉sno軼i na rzecz ich u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 222/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i gruntowej, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Bluszczowej 19, oznaczonej jako dzia趾a nr 137/1 k.m. 09 o pow. 115 m2 i dzia趾a nr 193 k.m. 09 o pow. 58 m2, na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 221/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie uchylenia Zarz康zenia Nr 171/09 Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 16 wrze郾ia 2009 r. w sprazwie og這szenia wykazu nieruchomo軼i stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Wi郾iowej 1 c, oznaczonej jako dz. nr 140 km 8 (obr瑿 Michelin) o pow. 509 m2, przeznacoznej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

Zarz康zenie Nr 220/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 24 listopada 2009 r.
w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa u篡tkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ulicy Toru雟kiej, Inowroc豉wskiej oznaczonej ewidencyjnie numerami dzia貫k: 58/8 o pow. 0,7428 ha 58/10 o pow. 1,2198 ha 59/6 o pow. 0,3166 ha, 61 o pow. 0,2673 ha (karta mapy 7 R霩inowo).

Zarz康zenie Nr 219/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 24 listopada 2009 r.
zmieniaj帷e Zarz康zenie w sprawie dor璚zania pism urz璠owych za pokwitowaniem, na terenie miasta W這c豉wek.

Zarz康zenie Nr 218/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa u篡tkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ulicy Zielnej, oznaczonej ewidencyjnie numerami dzia貫k: 29/5 i 41/1 o 陰cznej powierzchni 0,0414 ha (karta mapy 104).

Zarz康zenie Nr 217/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa u篡tkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ulicy Kaletniczej 9, oznaczonej ewidencyjnie numerem dzia趾i 27/5 o pow. 0,0800 ha (karta mapy 14 Michelin).

Zarz康zenie Nr 216/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia kwoty dotacjina jednego ucznia dla publicznych i niepublicznych plac闚ek i szk馧 o uprawnieniach szk馧 publicznych i obowi您uj帷ych w miesi帷ach od wrze郾ia do grudnia 2009 roku.

Zarz康zenie Nr 215/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Kapitulnej i Stanis豉wa Moniuszki, oznaczonej jako dzia趾a nr 2/3 k.m. 68 o pow. 24 m2, przeznaczonej do sprzeda篡 w drodze bezprzetargowej.

Zarz康zenie Nr 214/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nych przy ulicach: Zgodnej 14, oznaczonej jako dzia趾a nr 1/182 k.m. 72/1 o pow. 788 m2; B這tnej 3, oznaczonej jako dzia趾a nr 1/183 k.m. 72/1 o pow. 850 m2; Zgodnej 16, oznaczonej jako dzia趾a nr 1/184 k.m. 72/1 o pow. 850 m2; Zi瑿iej 48, oznaczonej jako dzia趾a nr 1/185 k.m. 72/1 o pow. 339 m2; Zi瑿iej 50, oznaczonej jako dzia趾a nr 1/186 k.m. 72/1 o pow. 938 m2 oraz dzia趾a nr 1/188 k.m. 72/1 o pow. 73 m2; Zi瑿iej 23, oznaczonej jako dzia趾a nr 1/189 k.m. 72/1 o pow. 1139 m2, przeznaczonych do sprzeda篡.

Zarz康zenie Nr 213/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie og這szenia przetargu nieograniczonego pisemnego i powo豉nia komisji przetargowej do sprzeda篡 samochodu marki FSO TRUCK b璠帷ego na wyposa瞠niu Urz璠u Miasta W這c豉wek.

Zarz康zenie Nr 212/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie wykaz闚 18 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda篡, znajdujacych si w budynkach stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasta W這c豉wek.

Zarz康zenie Nr 211/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 16 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w bud瞠cie miasta W這c豉wek na prawach powiatu na 2009 rok.

Zarz康zenie Nr 210/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 16 listopada 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Ho瞠j oznaczonej jako dz. 75/34 KM 30 o pow. 0,0254 ha, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz w豉軼iciela nieruchomo軼i przyleg貫j dz. 55 KM 30.

Zarz康zenie Nr 209/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie przyj璚ia projektu bud瞠tu miasta W這c豉wek na 2010 rok.

Zarz康zenie Nr 208/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 06 listopada 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nych przy ulicach: Bobrowej 2 dz. nr 35/2 k.m. 21 o pow. 1275 m2; Bobrowej 4, dz. nr 35/3 k.m. 21 o pow. 1490 m2; 安ietlanej 30, dz. nr 41/2 k.m. 21 o pow. 1340 m2; 安ietlanej 30a, dz. nr 41/1 k.m. 21 o pow. 1563 m2, przeznaczonych do sprzeda篡.

Zarz康zenie Nr 207/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 05 listopada 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Fredry 16 dz. nr 262 KM 73 o pow. 0,6046 ha, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 206/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 05 listopada 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Stanis豉wa Noakowskiego 57 dz. nr 264 KM 73 o pow. 0,7066 ha, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 205/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 05 listopada 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Kaliskiej 83 dz. nr 54 KM 75 o pow. 0,5394 ha, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 204/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 05 listopada 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Noakowskiego 55 dz. nr 263 KM 73 o pow. 0,4332 ha, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 203/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 04 listopada 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. W豉dys豉wa Broniewskiego 28 dz. nr 53 KM 75 o pow. 0,3387 ha, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 202/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 04 listopada 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. W豉dys豉wa Broniewskiego 24 dz. nr 51 KM 75 o pow. 0,6238 ha, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 201/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 04 listopada 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. W豉dys豉wa Broniewskiego 24 dz. nr 50 KM 75 o pow. 0,3601 ha, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 200/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 04 listopada 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. W豉dys豉wa Broniewskiego 26a dz. nr 52 KM 75 o pow. 0,5068 ha, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 199/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 03 listopada 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i gruntowej, stanowi帷ej w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa, przeznaczonej do zbycia na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 198/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 03 listopada 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i gruntowych, stanowi帷ych w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa, przeznaczonych do zbycia na rzecz u篡tkownik闚 wieczystych.

Zarz康zenie Nr 197/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 03 listopada 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i gruntowej, po這穎nej we W這c豉wku przy ulicy: Barskiej 13, oznaczonej jako dzia趾a nr 12/2 k.m. 86 o pow. 1592 m2, dzia趾a nr 13 k.m. 86 o pow. 1700 m2, dzia趾a nr 71/10 k.m. 86 o pow. 2079 m2 i dzia趾a nr 1/7 k.m. 103 o pow. 2109 m2; Barskiej 13a, oznaczonej jako dzia趾a nr 12/1 k.m. 86 o pow. 90 m2, na rzecz jej u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 196/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 03 listopada 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Gajowej, oznaczonej jako dz.nr 1/13 km 67 o pow. 30 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

Zarz康zenie Nr 195/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 03 listopada 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Polnej 87, oznaczonej jako dz. nr 45/1 km 86 o pow. 34 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

Zarz康zenie Nr 194/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 02 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urz璠zie Miasta W這c豉wek.

Zarz康zenie Nr 193/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 30 pa寮ziernika 2009 r.
w sprawie zmian w bud瞠cie miasta W這c豉wek na prawach powiatu na 2009 rok.

Zarz康zenie Nr 192/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 27 pa寮ziernika 2009 r.
w sprawie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa u篡tkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ulicy P這ckiej, oznaczonej ewidencyjnie numerami dzia貫k: 18/6, 20/5, 21/6, 22/6, 23/5, 24/5 o 陰cznej powierzchni 0,0950 ha (karta mapy 104).

Zarz康zenie Nr 191/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 26 pa寮ziernika 2009 r.
w sprawie nabycia prawa nieodp豉tnego u篡tkowania przez Gmin Miasto W這c豉wek na czas okre郵ony niezabudowanej nieruchomo軼i o powierzchni 0,2673 ha, stanowi帷ej w豉sno嗆 Parafii Rztmsko-Katolickiej p.w. 安. Jana Chrzciciela we W這c豉wku, po這穎nej we W這c豉wku przy ulicy Ma郵anej 1-3, w celu realizacji zamierzenia inwestycyjnego Gminy Miasto W這c豉wek - Rewitalizacja Starego Miasta "Ku Wi郵e".

Zarz康zenie Nr 190/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 22 pa寮ziernika 2009 r.
w sprawie powo豉nia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie najmu lokali u篡tkowych.

Zarz康zenie Nr 189/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 22 pa寮ziernika 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ulicy 畜ikowej 12, dz. nr 94/17 k.m. 21 o pow 401 m2, przeznaczonej do sprzeda篡 w drodze bezprzetargowej.

Zarz康zenie Nr 188/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 22 pa寮ziernika 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ulicy ζziennej 3, dz. nr 40/3 k.m. 44 o pow 37 m2, przeznaczonej do sprzeda篡 w drodze bezprzetargowej.

Zarz康zenie Nr 187/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 16 pa寮ziernika 2009 r.
w sprawie wykaz闚 31 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda篡, znajduj帷ych si w budynkach stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek.

Zarz康zenie Nr 186/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 14 pa寮ziernika 2009 r.
w sprawie zmiany zarz康zenia w sprawie powo豉nia Zespo逝 ds. ochrony cmentarza przy ul. Chopina 3 we W這c豉wku.

Zarz康zenie Nr 185/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 14 pa寮ziernika 2009 r.
w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa u篡tkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomo軼i po這穎nych we W這c豉wku przy ulicach: Asnyka 2, dzia趾a oznacozna ewidencyjnie numerem 47/12 o pow. 0,0076 ha i Nowcy 17, dzia趾a oznacozna ewidencyjnie numerem 60/12 o pow. 0,0142 ha (karta mapy 76).

Zarz康zenie Nr 184/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 14 pa寮ziernika 2009 r.
w sprawie powo豉nia komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzeda篡 nieruchomo軼i stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek.

Zarz康zenie Nr 183/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 14 pa寮ziernika 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Paprociej, oznaczonej jako dz. nr 13/4 km 21 (obr瑿 Michelin) o pow. 262 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

Zarz康zenie Nr 182/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 09 pa寮ziernika 2009 r.
w sprawie powo豉nia komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzeda篡 prawa u篡tkowania wieczystego nieruchomo軼i stanowi帷ej w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa w u篡tkowaniu wieczystym Gminy Miasto W這c豉wek.

Zarz康zenie Nr 181/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 09 pa寮ziernika 2009 r.
zmieniaj帷e zarz康zenie w sprawie utworzenia Rady Konsultacyjnej ds. Organizacji Pozarz康owych.

Zarz康zenie Nr 180/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 07 pa寮ziernika 2009 r.
w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa u篡tkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ulicy Papiezka 36, oznaczonej ewidencyjnie numerem dzia趾i 10/1 o pow. 0,1494 ha (karta mapy 93).

Zarz康zenie Nr 179/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 06 pa寮ziernika 2009 r.
w sprawie zmian w bud瞠cie miasta W這c豉wek na prawach powiatu na 2009 rok.

Zarz康zenie Nr 178/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 30 wrze郾ia 2009 r.
zmieniaj帷e zarz康zenie w sprawie powo豉nia Miejskiego Zespo逝 ds. Orzekania o Niepe軟osprawno軼i we W這c豉wku.

Zarz康zenie Nr 177/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 30 wrze郾ia 2009 r.
w sprawie zmian w bud瞠cie miasta W這c豉wek na prawach powiatu na 2009 rok.

Zarz康zenie Nr 176/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 29 wrze郾ia 2009 r.
w sprawie powo豉nia Komisji Nagr鏚 Prezydenta Miasta W這c豉wek.

Zarz康zenie Nr 175/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 23 wrze郾ia 2009 r.
w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ulicy Szpalerowej 27, oznaczonej ewidencyjnie numerem dzia趾i 160/5 o pow. 0,1101 ha (karta mapy 9 Michelin).

Zarz康zenie Nr 174/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 23 wrze郾ia 2009 r.
w sprawie powo豉nia zespo逝 do przeprowadzenia kontroli w Miejskim O鈔odku Pomocy Rodzinie we W這c豉wku.

Zarz康zenie Nr 173/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 21 wrze郾ia 2009 r.
w sprawie powo豉nia komisji konkursowych dla wy這nienia kandydat闚 na dyrektor闚 szk馧 miasta W這c豉wek.

Zarz康zenie Nr 172/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 18 wrze郾ia 2009 r.
w sprawie wykaz闚 11 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda篡, znajduj帷ych si w budynkach stanowi帷ych W豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek.

Zarz康zenie Nr 171/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 16 wrze郾ia 2009 r.
w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Wi郾iowej 1 c, oznaczonej jako dz. nr 140 km 8 (obr瑿 Michelin) o pow. 509 m2, przeznacoznej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

Zarz康zenie Nr 170/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 14 wrze郾ia 2009 r.
w sprawie zmian w bud瞠vie miasta W這c豉wek na prawach powiatu na 2009 rok.

Zarz康zenie Nr 169/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 14 wrze郾ia 2009 r.
w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa u篡tkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ulicy Paprociej 57, oznaczonej ewidencyjnie numerami dzia趾i 76 o pow. 0,0945 ha (karta mapy 20 Michelin).

Zarz康zenie Nr 168/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 10 wrze郾ia 2009 r.
w sprawie ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla publicznych i niepublicznysz plac闚ek i szk馧 o uprawnieniach szk馧 publicznych obowi您uj帷ych w miesi帷ach od maja do sierpnia 2009 roku.

Zarz康zenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 07 wrze郾ia 2009 r.
w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa u篡tkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ulicy Ziegniewskiej 17d, oznaczonej ewidencyjnie numerami dzia貫k: 41/5 o pow. 0,0057 ha i 43/8 o pow. 0,0003 ha (karta mapy 73).

Zarz康zenie Nr 166/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 03 wrze郾ia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, oznaczonej jako dz. nr 217/29 km 52 o pow. 30 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

Zarz康zenie Nr 165/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 03 wrze郾ia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Planty, oznaczonej jako dz. nr 116/6 km 55 o pow. 30 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

Zarz康zenie Nr 164/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 02 wrze郾ia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Boja鎍zyka 35a, oznaczonej jako cz窷 dz. nr 124/21 km 52 o pow. 47 m2, przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

Zarz康zenie Nr 163/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmian w bud瞠cie miasta W這c豉wek na prawach powiatu na 2009 rok.

Zarz康zenie Nr 162/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 27 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci, b璠帷ej w u篡tkowaniu wieczystym Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Celulozowej, oznaczonej jako dz. nr 15/93 i dz. nr 20/8 km 88 o 陰cznej pow. 700 m2, przeznaczonej do wydzier瘸wienia.

Zarz康zenie Nr 161/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 25 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci, stanowi帷ej w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa w u篡tkowaniu wieczystym Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 prawa u篡tkowania wieczystego w drodze przetargu, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Wiklinowej, oznaczonej jako dzia趾i nr 4/13 i 4/15 oraz przy ul. Zbo穎wej, oznaczonej jako dzia趾a nr 24/2 (obr瑿 Kawka) o pow. 11,0637 ha.

Zarz康zenie Nr 160/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 25 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Ostrowskiej 30, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na uzupe軟ienie s御iedniej nieruchomo軼i.

Zarz康zenie Nr 159/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 25 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Ostrowskiej 30, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do oddania w u篡tkowanie wieczyste.

Zarz康zenie Nr 158/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 21 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i gruntowej, stanowi帷ej w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa, przeznaczonej do sprzeda篡 bezprzetargowej na rzecz u篡tkownik闚 wieczystych.

Zarz康zenie Nr 157/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 21 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci, stanowi帷ej w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa w u篡tkowaniu wieczystym Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 prawa u篡tkowania wieczystego w drodze przetargu, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Wiklinowej, oznaczonej jako dzia趾i nr 4/13 i 4/15 oraz przy ul. Zbo穎wej, oznaczonej jako dzia趾a nr 24/2 (Obr瑿 Kawka) o pow. 11,0637 ha.

Zarz康zenie Nr 156/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 19 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Kaliskiej 93, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 155/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 18 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Zbiegniewskiej 13, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 154/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 18 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Sm鏊skiej 4, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 153/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 18 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Planty 3/7, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 152/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 18 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. D逝giej 38/42, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 151/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 18 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Kaszubskiej 3, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 150/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 18 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Zbiegniewskiej 15, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 149/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 18 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Ch這dnej 29/31, Ch這dnej 33, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 148/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 18 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Zbiegniewskiej 11, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 147/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 18 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Kaliskiej 91, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 146/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 18 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej przy ul. Zdu雟kiej 6/12, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz w豉軼iciela nieruchomo軼i przyleg貫j dz. 158/1 KM 50.

Zarz康zenie Nr 145/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 11 sierpnia 2009 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urz璠zie Miasta W這c豉wek.

Zarz康zenie Nr 144/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 07 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Ga販zy雟kiego 13, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 143/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 07 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Zbiegniewskiej 9, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 142/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 07 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Kaliskiej 102, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 141/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 07 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Matejki 5, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 140/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 07 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. ζdy 3, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 139/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 07 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Planty 17/19, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 138/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 07 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Kaliskiej 104, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 137/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 07 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Sienkiewicza 14, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 136/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 04 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Okrzei, oznaczonej jako cz窷 dz. nr 4/7 KM 43 o pow. 21 m2, przeznaczonej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

Zarz康zenie Nr 135/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 03 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Fredry 12, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 134/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 03 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Zbiegniewskiej 10, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 133/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 03 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Kaliskiej 90, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 132/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 03 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Dziewi雟kiej 16/24, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 131/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 03 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Planty 9/13, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 130/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 03 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Fredry 14, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 129/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 03 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Kaliskiej 106, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 128/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 03 sierpnia 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomosci po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Przedmiejskiej 13/15 stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 127/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 31 lipca 2009 r.
w sprawie zmian w bud瞠cie miasta W這c豉wek na prawach powiatu na 2009 rok.

Zarz康zenie Nr 126/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 30 lipca 2009 r.
w sprawie parametr闚 przyj皻ych do prac nad projektem bud瞠tu miasta na prawach powiatu na 2010 rok.

Zarz康zenie Nr 125/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 29 lipca 2009 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert sk豉danych przez organizacje pozarz康owe prowadz帷e dzia豉lno嗆 po篡tku publicznego.

Zarz康zenie Nr 124/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 28 lipca 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i gruntowej, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Wienieckiej 42, oznaczonej jako dzia趾a nr 11/38 k.m. 33 o pow. 340 m2 i dzia趾a nr 11/40 k.m. 33 o pow. 54 m2, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasta W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 w drodze przetargu.

Zarz康zenie Nr 123/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 28 lipca 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasta W這c豉wek po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Celulozowej 9, oznaczonej jako cz窷 dz. nr 24/104 KM 88 oraz b璠帷ej w u篡tkowaniu wieczystym Gminy Miasta W這c豉wek po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Celulozowej 9, oznaczonej jako cz窷 dzia趾i nr 24/103 i 24/105 KM 88 - o 陰cznej pow. 1336 m2 (w tym 914 m2 pod plac menewrowy oraz 352 m2 pod hal i 70 m2 pod zaplecze) przeznaczonej do wydzier瘸wienia.

Zarz康zenie Nr 123/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 28 lipca 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasta W這c豉wek po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Celulozowej 9, oznaczonej jako cz窷 dz. nr 24/104 KM 88 oraz b璠帷ej w u篡tkowaniu wieczystym Gminy Miasta W這c豉wek po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Celulozowej 9, oznaczonej jako cz窷 dzia趾i nr 24/103 i 24/105 KM 88 - o 陰cznej pow. 1336 m2 (w tym 914 m2 pod plac menewrowy oraz 352 m2 pod hal i 70 m2 pod zaplecze) przeznaczonej do wydzier瘸wienia.

Zarz康zenie Nr 122/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 28 lipca 2009 r.
w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa u篡tkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Kaletniczej 11, oznaczonej ewidencyjnie numerem dzia趾i 27/6 o pow. 0,0800 ha (karta mapy 14 Michelin).

Zarz康zenie Nr 121/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 28 lipca 2009 r.
w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa u篡tkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Toru雟kiej, oznaczonej ewidencyjnie numerem dzia趾i 18/15 o pow. 0,0731 ha (karta mapy 27).

Zarz康zenie Nr 120/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 27 lipca 2009 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert sk豉danych przez organizacje pozarz康owe prowadz帷e dzia豉lno嗆 po篡tku publicznego.

Zarz康zenie Nr 119/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek po這穎nej we W這c豉wku przy ulicy: P這ckiej 2, oznaczonej jako dzia趾i nr 15/41, 15/42 km 87, 24/111 km 88, 璕skiej, oznaczonej jako dzia趾i nr 20/2, 20/4 km 88 i Celulozowej, oznaczonej jako dzia趾a nr 24/110 km 88 o 陰cznej powierzchni 0,7776 ha przeznaczonej do oddania w nieodp豉tne u篡tkowanie na rzecz Komendy G堯wnej Ochotniczych Hufc闚 Pracy z siedzib w Warszawie z przeznaczeniem na dzia豉lno嗆 statutow.

Zarz康zenie Nr 118/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek po這穎nej we W這c豉wku przy ul. ζziennej, oznaczonej jako dzia趾a nr 23/4 km 44 o pow. 0,1591 ha i dzia趾a nr 40/1 km 44 o pow. 0,0138 ha na rzecz W這c豉wskiego Klubu Bokserskiego START z przeznaczeniem na dzia豉lno嗆 statutow.

Zarz康zenie Nr 117/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie powo豉nia Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegaj帷ych si o awans zawodowy na stopie nauczyciela mianowanego.

Zarz康zenie Nr 116/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 23 lipca 2009 r.
w sprawie ustalenia terminu sk豉dania wniosk闚 dotycz帷ych udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podr璚znik闚.

Zarz康zenie Nr 115/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 22 lipca 2009 r.
w sprawie wykaz闚 30 lokali mieszkalnych w budynkach stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasta W這c豉wek przeznaczonych do sprzeda篡.

Zarz康zenie Nr 114/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 22 lipca 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasta W這c豉wek, po這穎nej przy ul. 真rawiej 16d, oznaczonej jako dz. nr 5/11 KM 68 o pow. 123 m 2, przeznaczonej do wydzier瘸wienia do lat trzech.

Zarz康zenie Nr 113/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 21 lipca 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i gruntowych stanowi帷ych w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa, przeznaczonych do zbycia na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 112/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 21 lipca 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i gruntowej, po這穎nej we W這c豉wku przy al. Chopina 32 stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 111/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 16 lipca 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i gruntowej, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Arentowicza 4c, oznaczonej jako dzia趾a nr 101/3 k.m. 55 o pow. 159 m2, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz jej u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 110/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 16 lipca 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i gruntowej, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Polnej 3, oznaczonej jako dzia趾a nr 57/3 k.m. 112/1 o pow. 8717 m2, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz jej u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 109/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 16 lipca 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i gruntowej, po這穎nej we W這c豉wku przy ulicy Wienieckiej 32a, oznaczonej jako dzia趾a 13/29 k.m. 33 o pow. 264 m2, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz jej u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 108/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 15 lipca 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nych we W這c豉wku przy ul. Kolskiej 8, Kolskiej 7, Wiejskiej 20, Arentowicza 3, stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonych do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 107/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 15 lipca 2009 r.
w sprawie og這szenia wykazu nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ulicy Dziewi雟kaiej 4/14, stanowi帷ej w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, przeznaczonej do sprzeda篡 na rzecz u篡tkownika wieczystego.

Zarz康zenie Nr 106/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 14 lipca 2009 r.
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa u篡tkowania wieczystego niezabudanej nieruchomo軼i po這穎nej we W這c豉wku przy ulicy Skrajnej 38i, oznaczonej ewidencyjnie numerami dzia貫k: 74/8 o pow. 0,0791 ha, oraz 27/9 o pow. 0,0012 ha (karta mapy 13 Michelin).

Zarz康zenie Nr 105/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 14 lipca 2009 r.
w sprawie powo豉nia Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegaj帷ych si o awans zawodowy na stopie nauczyciela mianowanego.

Zarz康zenie Nr 104/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 09 lipca 2009 r.
w sprawie wyznaczenia Pe軟omocnika ds. organizacji jednostki bud瞠towej pn. W這c豉wska Informacja Turystyczna.

Zarz康zenie Nr 103/2009 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 06 lipca 2009 r.
w sprawie zmian w bud瞠cie miasta W這c豉wek na prawach powiatu na 2009 rok.

Data wprowadzenia: 2009-07-10 08:42Autor informacji:
Artyku by czytany: 5499 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
 © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki