Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Instrukcja korzystania z BIP
INSTRUKCJA KORZYSTANIA ZE STRONY PODMIOTOWEJ BIP


Zgodnie z ustaw z 6 wrze郾ia 2001r. o dost瘼ie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1198 z p騜n. zm.), ka盥y obywatel ma prawo do uzyskania informacji m.in. o dzia豉niach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania organ闚 w豉dzy publicznej oraz o decyzjach podejmowanych przez te organy. W/w informacje udost瘼niane s w Biuletynie Informacji Publicznej (zwanym dalej BIP), tj. urz璠owym publikatorze teleinformatycznym.

Biuletyn Informacji Publicznej Urz璠u Miasta W這c豉wek to zbi鏎 stron usystematyzowanych wed逝g kategorii podmiotowych, np. informacji dotycz帷ych poszczeg鏊nych kom鏎ek organizacyjnych Urz璠u b康 jednostek miejskich.

W BIP znajdziecie Pa雟two informacje dotycz帷e funkcjonowania Urz璠u Miasta W這c豉wek (m.in. regulamin organizacyjny, struktur organizacyjn oraz wykaz kontakt闚 Urz璠u), og這szenia o dy簑rach radnych Rady Miasta W這c豉wek, protoko造 z obrad Rady Miasta, instrukcje w sprawie za豉twiania spraw w Urz璠zie Miasta W這c豉wek oraz informacje dotycz帷e finans闚 miejskich, mienia komunalnego, a tak瞠 strategie, plany i programy rozwoju miasta na najbli窺ze lata. Zamieszczono tu tak瞠 wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto W這c豉wek.

DOST襾 DO INFORMACJI PUBLICZNYCH W BIP


Dost瘼 do BIP mo磧iwy jest przez:

Informacje publiczne zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej udost瘼nia si wszystkim odwiedzaj帷ym przez ca陰 dob bez przerwy. W przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzaj帷y s informowani o chwilowym zablokowaniu po陰cze ze stron.

UWAGA ! Informacje niejawne publikowane na stronie BIP (m.in. dane osobowe) poddawane s anonimizacji poprzez zakre郵enie, zamazanie.

ELEMENTY STRONY BIP


Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urz璠u Miasta W這c豉wek sk豉da si nag堯wka, menu przedmiotowego oraz pola publikacji tre軼i.

Wygl康 i zawarto嗆 nag堯wka oraz menu przedmiotowego s identyczne na wszystkich podstronach Biuletynu. Natomiast zawarto嗆 pola publikacji tre軼i ulega zmianie w zale積o軼i od wyboru danego dzia逝 z nag堯wka lub menu przedmiotowego i wy鈍ietlanej dzi瘯i temu tre軼i.

Na ka盥ej stronie BIP znajduj si nast瘼uj帷e elementy:

  • Tytu strony, na kt鏎ej aktualnie znajduje si u篡tkownik;
  • Tre嗆 merytoryczna biuletynu z odsy豉czami do innych pokrewnych podstron;
  • Informacje o redaktorach z podzia貫m na osoby, kt鏎e dan informacj wprowadzi造, aktualizowa造, zatwierdzi造 i publikowa造 oraz o dacie aktualizacji ka盥ej podstrony biuletynu;
  • Rejestr zmian dokonanych na stronie.

W przypadku, gdy informacje w BIP przedstawione s w postaci publikacji czy z這穎nych opracowa, mo磧iwe jest umieszczenie ich na stronach w postaci oddzielnych plik闚.

ZAWARTO汎 NAG紟KA


W lewym rogu nag堯wka zamieszczone jest logo Biuletynu Informacji Publicznej, kt鏎e po naci郾i璚iu przeniesie nas na stron g堯wn BIP - www.bip.gov.plPonadto w nag堯wku znajduje si nazwa podmiotu prowadz帷ego stron BIP.

W sk豉d nag堯wka wchodz r闚nie zamieszczone dzia造 informacyjne oraz modu wyszukuj帷y.

Dzia造 informacyjne:
- klikni璚ie spowoduje przeniesienie do strony g堯wnej BIP Urz璠u Miasta W這c豉wek;
- klikni璚ie spowoduje otwarcie si w nowym oknie strony oficjalnego serwisu miejskiego – www.wloclawek.pl;
- klikni璚ie spowoduje wy鈍ietlenie si wykazu og這sze przetargowych post瘼owa przetargowych o udzielenie zam闚ienia publicznego,

W module wyszukuj帷ym wystarczy wpisa w okno wyszukiwarki dany wyraz lub fraz, po jakiej chcemy dokona wyszukiwania, a nast瘼nie wcisn望 klawisz Enter lub [OK]. Wynik wyszukiwania otrzymamy w postaci wylistowanych skr鏒闚 informacji, w kt鏎ych wyszukiwany wyraz lub fraza wyst徙i豉. Efektywno嗆 wyszukiwania uzale積iona jest od sprecyzowania kryterium, po jakim to wyszukiwanie b璠zie si odbywa這, np.: zby popularne lub og鏊ne s這wo mo瞠 spowodowa wyszukanie du瞠j ilo軼i informacji, kt鏎ymi nie koniecznie b璠ziemy zainteresowani. W przypadku negatywnego rezultatu wyszukiwania, czyli braku znalezienia informacji publicznych, kt鏎e zawiera造 wskazane kryterium wyszukiwania, nale篡 podj望 ponown pr鏏 na podstawie nowego kryterium.

MENU PRZEDMIOTOWE


Lew stron BIP zajmuje kolumna stanowi帷a menu przedmiotowe, czyli wykaz kategorii tematycznych, w kt鏎e s zestawione informacje publiczne udost瘼niane w BIP. Nazwa ka盥ej kategorii zapisana jest du篡mi literami na ciemnym tle danego pola kolumny menu. Przyk豉dowe nazwy kategorii to: Urz康 Miasta W這c豉wek, Rada Miasta W這c豉wek, Za豉twianie spraw. Poni瞠j ka盥ej nazwy kategorii znajduj si w jasnych polach, nazwy dzia堯w wchodz帷ych w sk豉d tej kategorii tematycznej. Wyb鏎 danego dzia逝 poprzez klikniecie myszk w jego nazw, spowoduje wy鈍ietlenie zawarto軼i tego dzia逝 w polu publikacji tre軼i. W przypadku bardziej obszernych dzia堯w, informacje mog by dodatkowo pogrupowane w poddzia豉ch, kt鏎ych nazwy wy鈍ietlaj si w g鏎nej belce pola publikacji tre軼i.

POLE PUBLIKACJI TRE列I


Jest to 鈔odkowa i zarazem najwi瘯sza cz窷 strony Biuletynu. Pole to s逝篡 do wy鈍ietlania tre軼i zawartej w poszczeg鏊nych dzia豉ch i poddzia豉ch BIP.

Ka盥a informacja publiczna, jaka zosta豉 opublikowana w naszym BIP, poza sw tre軼i w postaci tekstu, za陰cznik闚, tabel, itp., posiada na swym ko鎍u stopk informacyjn okre郵aj帷: to窺amo嗆 osoby, kt鏎a wytworzy豉 informacj lub odpowiada za tre嗆 informacji, to窺amo嗆 osoby (redaktora), kt鏎a wprowadzi豉 informacj do BIP, oznaczenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udost瘼nienia w BIP, dane o ostatnio przeprowadzonej zmianie jej tre軼i, rejestr wszystkich zmian, jakim informacja by豉 poddawana od momentu jej udost瘼nienia w BIP. Tre嗆 ka盥ej informacji publicznej wy鈍ietla si w polu publikacji tre軼i BIP.

Cz窷 informacji publicznych udost瘼nionych w Biuletynie posiada format za陰cznika w postaci pliku: *.doc, *.pdf. Nazwa za陰cznika zmienia kolor czcionki na br您owy po jej wskazaniu kursorem myszy.

NAWIGACJA STRONY BIP


W celu zapoznania si z tre軼i danego dzia逝 nale篡 wskaza kursorem jego nazw (nast徙i zmiana koloru czcionki na pomara鎍zowy oraz poka瞠 si tzw. 豉pka kursom) w menu przedmiotowym, a nast瘼nie klikn望 lewym przyciskiem myszy. Zawarto嗆 dzia逝 wy鈍ietli si w polu publikacji tre軼i. Je郵i w danym miejscu zamieszczono wi瘯sz ilo嗆 informacji publicznych to zobaczymy ich list w postaci tytu堯w, z mo磧iwo軼i zapoznania si z pe軟 tre軼i ka盥ej z informacji po naci郾i璚iu tytu逝 lewym przyciskiem myszki.

Aby przej嗆 ponownie do listy informacji publicznych w danym dziale lub poddziale nale篡 wybra przycisk wstecz w oknie przegl康arki internetowej lub wybra interesuj帷y nas poziom menu w 軼ie盧e dost瘼u do informacji.

SΜWNIK U玆WANYCH SKR紘紟 W BIULETYNIE


UM - Urz康 Miasta W這c豉wek
BIP – Biuletyn Informacji Publicznej
HTML - (ang. HyperText Markup Language, hipertekstowy j瞛yk znacznik闚) to j瞛yk sk豉daj帷y si ze znacznik闚 (ang. tags) stosowany do pisania stron WWW.
kB, MB - jednostka u篡wana w informatyce do okre郵enia ilo軼i informacji lub wielko軼i pami璚i.
PDF - (ang. Portable Document Format) - jest formatem plik闚 s逝膨cym do prezentacji, przenoszenia i drukowania tre軼i tekstowo-graficznych, stworzonym przez firm Adobe Systems. Czytnik tego formatu (program Acrobat Reader jest udost瘼niany za darmo).
DOC - jest formatem plik闚 s逝膨cym do prezentacji, przenoszenia i drukowania tre軼i tekstowo-graficznych, stworzonym przez firm Mircosoft. Czytnik tego formatu (program Word Viewer jest udost瘼niany za darmo).

Data wprowadzenia: 2009-10-08 06:47Autor informacji:
Artyku by czytany: 3492 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
 © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki