Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP

PREZYDENT MIASTA WΜCxWEK
OGxSZA


I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomo軼i stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nych przy ul. Szpichlernej 18 dz. 2 KM 47 o pow. 0,0280 ha, ul. Szpichlernej 16 dz. nr 4 KM 47 o pow. 0,0503 ha, ul. Szpichlernej 14 dz. nr 5 KM 47 o pow. 0,0335 ha.

Dla nieruchomo軼i tych w S康zie Rejonowym we W這c豉wku, Wydzia Ksi庵 Wieczystych prowadzona jest ksi璕a nr WL1W/00075813/3.

Nieruchomo嗆 po這穎na w 軼is造m centrum miasta. Bezpo鈔ednie s御iedztwo stanowi dzia趾a zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. W otoczeniu domy mieszkalne jednorodzinne, kamienice mieszkalne, Muzeum Ziemi Kujawskiej, budynki wykorzystywane na cele produkcyjne.

Dzia趾i przylegaj do siebie i tworz 陰czn powierzchni 0,1118 ha o kszta販ie zbli穎nym do prostok徠a, obrysy boczne dzia貫k r闚ne.

Ka盥a z dzia貫k posiada dost瘼 do drogi publicznej ul. Szpichlernej.

Dzia趾i s niezabudowane – tern od這gowany, w cz窷ci zakrzaczony.

W „Studium uwarunkowa i kierunk闚 zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wka” dzia趾i znajduj si w obszarze o symbolu „UC” o przeznaczeniu „Obszar koncentracji og鏊nomiejskich i regionalnych – centrum”.

Ponadto dzia趾i po這穎ne s w obszarze 軼is貫j ochrony konserwatorskiej, nie s jednak obj皻e indywidualnymi wpisami do rejestru zabytk闚 jednak nowa zabudowa nieruchomo軼i musi by uzgadniana z Wojew鏚zkim Urz璠em Ochrony Zabytk闚 w Toruniu Delegatura we W這c豉wku.

Dzia趾i 2, 4, 5 KM 47 w ca這軼i znajduj si w obszarze obj皻ym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wka w zakresie obszaru po這穎nego pomi璠zy : brzegiem Wis造 na odcinku od uj軼ia rz. Zg這wi帷zki do zachodniej granicy nieruchomo軼i nr 1/26 KM 48, wzd逝 tej granicy i w kierunku zachodnim wzd逝 granicy dzia趾i 3/6 i 3/1 KM 48, ulic Ogniow, Chmieln, Wroni, Okrzei do wysoko軼i ulicy Ko軼iuszki, granic obszar闚 kolejowych, ulic Szpitaln, Okrzei i zachodni granic Parku im. H. Sienkiewicza, ulic Wyszy雟kiego oraz zachodnim brzegiem rz. Zg這wi帷zki z wy陰czeniem teren闚 obj皻ych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi po 1 stycznia 1995 r (tzw. 字鏚mie軼ie I).
Dla terenu na kt鏎ym znajduj si dzia趾i 2,4,5 KM 47 projektowane jest przeznaczenie podstawowe „zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i us逝gi nieuci捫liwe wydzielone”.

Uzbrojenie: dzia趾a po這穎na na terenie uzbrojonym w infrastruktur techniczn.

Cena wywo豉wcza : 220 000,- z plus podatek VAT w wysoko軼i 22 % od ceny wylicytowanej. Wadium w wysoko軼i 10% ceny wywo豉wczej wynosi – 22.000,- z.

Przeprowadzenie przetargu nast瘼uje w oparciu o przepisy rozporz康zenia Rady Ministr闚 z dnia 14 wrze郾ia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetarg闚 oraz rokowa na zbycie nieruchomo軼i (Dz. U. Nr 207 poz. 2108).

Przetarg odb璠zie si w dniu 14 kwietnia 2010 r o godz. 900 w sali nr 33 Urz璠u Miasta W這c豉wek, ul. 3-go Maja 22.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 • wp豉cenie wadium w wysoko軼i 10% ceny wywo豉wczej na konto Urz璠u Miasta W這c豉wek, Bank PKO B.P S.A. Oddzia Centrum we W這c豉wku Nr 61 10 20 51 70 0000 14 02 000 90 357 w terminie do dnia 9 kwietnia 2010 r. Za dat wniesienia wadium uwa瘸 si dat wp造wu 鈔odk闚 pieni篹nych na rachunek Urz璠u Miasta W這c豉wek. Ponadto oznaczenie dzia趾i lub dzia貫k do licytacji kt鏎ych uczestnik przetargu zamierza przyst徙i musi by jednoznacznie i wyra幡ie okre郵one na przelewie,

 • okazanie dowodu wp豉ty wadium oraz dowodu osobistego do wgl康u w Wydziale Gospodarki Nieruchomo軼iami, ul. 3-go Maja 22, pok鎩 nr 18, najp騧niej w dniu 12 kwietnia 2010 r do godz. 15.00,

 • z這瞠nie osobi軼ie przez osoby przyst瘼uj帷e do przetargu pisemnego o鈍iadczenia w terminie do dnia 12 kwietnia 2010 r do godz. 15.00, 瞠 zapozna造 si ze stanem faktycznym nieruchomo軼i, obj皻ej przetargiem, na gruncie ( w terenie) i nie wnosz 瘸dnych zastrze瞠.


 • Wp豉ta jednego wadium umo磧iwia licytowanie tylko jednej nieruchomo軼i.

  Wadium wp豉cone przez uczestnika, kt鏎y przetarg wygra zalicza si na poczet ceny nabycia nieruchomo軼i, natomiast pozosta造m uczestnikom, zwraca si niezw這cznie po zamkni璚iu przetargu, jednak nie p騧niej ni przed up造wem 3 dni od dnia zamkni璚ia przetargu.

  W przypadku je瞠li uczestnik, kt鏎y wygra przetarg, uchyli si od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

  Nabycie nieruchomo軼i przez cudzoziemc闚 wymaga zgody Ministra Spraw Wewn皻rznych.

  Prezydent Miasta W這c豉wek zastrzega sobie prawo uniewa積ienia przetargu.

  Bli窺zych informacji o przedmiotowym przetargu udziela Wydzia Gospodarki Nieruchomo軼iami Urz璠u Miasta W這c豉wek ul. 3-go Maja 22, pok鎩 18, w godz. 8.00 - 15.00 we wtorki w godz. 8.00 – 16.00, lub telefonicznie pod numerem 4144157.

  Koszty og這szenia przetargu w prasie oraz koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

  Nieruchomo軼i stanowi帷e przedmiot przetargu nie s obci捫one ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszk鏚 prawnych w rozporz康zaniu nimi.


  Data wprowadzenia: 2010-03-08 13:47Autor informacji:
  Artyku by czytany: 1128 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
  Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni:
   © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki