Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Powszechny Spis Rolny 2010

Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych PSR 2010

--------------------------------------------------------

Gminne Biuro Spisowe w Gminie Miasto W這c豉wek

Zarz康zenie Nr 151/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 23 czerwca 2010 r.
zmieniaj帷e Zarz康zenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010 w Gminie Miasto W這c豉wek.

Zarz康zenie Nr 129/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 01 czerwca 2010 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010 w Gminie Miasto W這c豉wek.


--------------------------------------------------------


Powszechny Spis Rolny 2010
b璠zie pierwszym spisem realizowanym od czasu przyst徙ienia Polski do Unii europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych pa雟twach cz這nkowskich UE.Dane zebrane w spisie rolnym:


 • pozwol na analiz zmian polskiego rolnictwa przed i po przyst徙ieniu do UE oraz na por闚nanie ich z danymi gospodarstw w innych pa雟twach cz這nkowskich,

 • pozwol na kreowanie przez Komisj Europejsk Wsp鏊nej Polityki Rolnej i wytyczenie jej nowych ram po 2013 r.

 • dostarcz szczeg馧owych informacji o jednostkach funkcjonuj帷ych w rolnictwie, sytuacji spo貫czno-demograficznej i ekonomicznej rolnik闚 oraz o prowadzonej produkcji rolnej,

 • w po陰czeniu z informacjami zebranymi w badaniu metod produkcji rolnej i Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 r. dadz odpowied na wiele pyta dotycz帷ych m.in. starzenia si ludno軼i wiejskiej i problemu nast瘼c闚, zatrudnienia w rolnictwie, obszar闚 wiejskich oraz wp造wu rolnictwa na 鈔odowisko.


 • Metody zbierania danych spisowych

  Metody spisu wed逝g kolejno軼i ich wprowadzania:

  1. Pobieranie danych ze 廝鏚e administracyjnych (systemy informacyjne administracji publicznej), a tak瞠 od podmiot闚 gospodarczych prowadz帷ych dzia豉lno嗆 w zakresie sprzeda篡 energii elektrycznej oraz od dostawc闚 publicznie dost瘼nych us逝g telekomunikacyjnych (w rozumieniu przepis闚 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z p騧n. zm.),

  2. Samospis internetowy, polegaj帷y na sprawdzeniu w okre郵onym terminie danych uzyskanych ze 廝鏚e administracyjnych i ich skorygowaniu oraz uzupe軟ieniu brakuj帷ych informacji,

  3. Wywiad telefoniczny prowadzony przez ankietera statystycznego wspomagany programem komputerowym – CATI,

  4. Wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego u u篡tkownika gospodarstwa rolnego, rejestrowany na urz康zeniu typu hand-held.


  We wszystkich metodach zbierania danych wykorzystany zostanie ten sam rodzaj formularza spisowego (formularz elektroniczny). Odpowiednia aplikacja b璠zie obs逝giwa豉 wype軟ianie formularza, poprawno嗆 wype軟iania wraz z kontrol logiczno-rachunkow, a do zaakceptowania formularza b康 jego odrzucenia. Je瞠li odrzucenie nast徙i na etapie Internetu – formularz b璠zie kierowany do teleankietowania lub bezpo鈔edniego spisywania przez rachmistrza spisowego.

  Wi璚ej szczeg馧闚 znajdziecie Pa雟two na stronie G堯wnego Urz璠u Statystycznego: www.stat.gov.pl/gus/psr_PLK_HTML.htm

  Data wprowadzenia: 2010-03-12 09:33Autor informacji:
  Artyku by czytany: 3085 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
  Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
   © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki