Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP

PREZYDENT MIASTA WΜCxWEK
OGxSZA:


I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda n/w nieruchomo軼i, stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nych we W這c豉wku przy ulicy :

1. UL. ZGODNA 14, dzia趾a nr 1/182 k.m. 72/1o pow. 788 m2.

Dla w/w nieruchomo軼i w S康zie Rejonowym we W這c豉wku, Wydzia Ksi庵 Wieczystych, prowadzona jest ksi璕a wieczysta Nr WL1W / 00027999 / 9.

Przedmiotowa nieruchomo嗆 jest niezabudowana w kszta販ie zbli穎nym do prostok徠a o terenie r闚ninnym, poro郾i皻ym mieszanym drzewostanem. Dzia趾a po這穎na jest na obszarze mo磧iwym do uzbrojenia w podstawow infrastruktur techniczn.

Cena wywo豉wcza 101.200,- z, plus podatek VAT w wysoko軼i 22 % od ceny wylicytowanej. Wadium w wysoko軼i 10% ceny wywo豉wczej wynosi – 10.120,- z.

2. UL. BΜTNA 3, dzia趾a nr 1/183 k.m. 72/1o pow. 850 m2.

Dla w/w nieruchomo軼i w S康zie Rejonowym we W這c豉wku, Wydzia Ksi庵 Wieczystych, prowadzona jest ksi璕a wieczysta Nr WL1W / 00027999 / 9.

Przedmiotowa nieruchomo嗆 jest niezabudowana w kszta販ie pi璚ioboku o terenie r闚ninnym, poro郾i皻ym drzewostanem sosny. Dzia趾a po這穎na jest na obszarze mo磧iwym do uzbrojenia w podstawow infrastruktur techniczn.

Cena wywo豉wcza 108.900,- z, plus podatek VAT w wysoko軼i 22 % od ceny wylicytowanej. Wadium w wysoko軼i 10% ceny wywo豉wczej wynosi – 10.890,- z.

3. UL. ZGODNA 16, dzia趾a nr 1/184 k.m. 72/1o pow. 850 m2.

Dla w/w nieruchomo軼i w S康zie Rejonowym we W這c豉wku, Wydzia Ksi庵 Wieczystych, prowadzona jest ksi璕a wieczysta Nr WL1W / 00027999 / 9.

Przedmiotowa nieruchomo嗆 jest niezabudowana w kszta販ie czworoboku o terenie r闚ninnym, poro郾i皻ym drzewostanem sosny. Dzia趾a po這穎na jest na obszarze mo磧iwym do uzbrojenia w podstawow infrastruktur techniczn.

Cena wywo豉wcza 108.900,- z, plus podatek VAT w wysoko軼i 22 % od ceny wylicytowanej. Wadium w wysoko軼i 10% ceny wywo豉wczej wynosi – 10.890,- z.

4. UL. ZI牞IA 48, dzia趾a nr 1/185 oraz dzia趾a nr 1/187 k.m. 72/1o pow. 973 m2.

Dla w/w nieruchomo軼i w S康zie Rejonowym we W這c豉wku, Wydzia Ksi庵 Wieczystych, prowadzona jest ksi璕a wieczysta Nr WL1W / 00027999 / 9.

Przedmiotowa nieruchomo嗆 jest niezabudowana w kszta販ie wieloboku o terenie r闚ninnym, poro郾i皻ym drzewostanem sosny. Dzia趾a po這穎na jest na obszarze mo磧iwym do uzbrojenia w podstawow infrastruktur techniczn.

Cena wywo豉wcza 124.200,- z, plus podatek VAT w wysoko軼i 22 % od ceny wylicytowanej. Wadium w wysoko軼i 10% ceny wywo豉wczej wynosi – 12.420,- z.

5. UL. ZI牞IA 50, dzia趾a nr 1/186 oraz dzia趾a nr 1/188 k.m. 72/1o pow. 1011 m2.

Dla w/w nieruchomo軼i w S康zie Rejonowym we W這c豉wku, Wydzia Ksi庵 Wieczystych, prowadzona jest ksi璕a wieczysta Nr WL1W / 00027999 / 9.

Przedmiotowa nieruchomo嗆 jest niezabudowana w kszta販ie wielok徠a o terenie r闚ninnym, poro郾i皻ym drzewostanem sosny. Dzia趾a po這穎na jest na obszarze mo磧iwym do uzbrojenia w podstawow infrastruktur techniczn.

Cena wywo豉wcza 128.900,- z, plus podatek VAT w wysoko軼i 22 % od ceny wylicytowanej. Wadium w wysoko軼i 10% ceny wywo豉wczej wynosi – 12.890,- z.

6. UL. ZI牞IA 23, dzia趾a nr 1/189 k.m. 72/1o pow. 1139 m2.

Dla w/w nieruchomo軼i w S康zie Rejonowym we W這c豉wku, Wydzia Ksi庵 Wieczystych, prowadzona jest ksi璕a wieczysta Nr WL1W / 00027999 / 9.

Przedmiotowa nieruchomo嗆 jest niezabudowana w kszta販ie wieloboku o terenie r闚ninnym, poro郾i皻ym drzewostanem sosny i krzewami. Dzia趾a po這穎na jest na obszarze mo磧iwym do uzbrojenia w podstawow infrastruktur techniczn.

Cena wywo豉wcza 144.900,- z, plus podatek VAT w wysoko軼i 22 % od ceny wylicytowanej. Wadium w wysoko軼i 10% ceny wywo豉wczej wynosi – 14.490,- z.

W/w nieruchomo軼i znajduj si w obszarze nie obj皻ym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wka. Zgodnie ze Studium uwarunkowa i kierunk闚 zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wka przedmiotowe dzia趾i znajduj si w obszarze o przeznaczeniu – „obszary mieszkalnictwa z dominuj帷ym budownictwem jednorodzinnym”.

Przeprowadzenie przetargu nast瘼uje w oparciu o przepisy rozporz康zenia Rady Ministr闚 z dnia 14 wrze郾ia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetarg闚 oraz rokowa na zbycie nieruchomo軼i (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm.).

Przetarg odb璠zie si w dniu 12 maja 2010r. o godz. 9.00 w sali nr 33 Urz璠u Miasta W這c豉wek, ul. 3-go Maja 22.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :

 • wp豉cenie wadium w wysoko軼i 10% ceny wywo豉wczej na konto Urz璠u Miasta W這c豉wek, Bank PKO B.P S.A. Oddzia Centrum we W這c豉wku Nr 61 10 20 51 70 0000 14 02 000 90 357 w terminie do dnia 07-05-2010 r. Za dat wniesienia wadium uwa瘸 si dat wp造wu 鈔odk闚 pieni篹nych na rachunek Urz璠u Miasta W這c豉wek. Ponadto oznaczenie dzia趾i lub dzia貫k, do licytacji kt鏎ych uczestnik przetargu zamierza przyst徙i musi by jednoznacznie i wyra幡ie okre郵one na przelewie. Wp豉cenie jednego wadium upowa積ia do licytacji jednej nieruchomo軼i,

 • okazanie dowodu wp豉ty wadium oraz dowodu osobistego do wgl康u w Wydziale Gospodarki Nieruchomo軼iami, ul. 3-go Maja 22, pok鎩 nr 18, najp騧niej w dniu 10-05-2010 r. do godz. 15.00,

 • z這瞠nie osobi軼ie przez osoby przyst瘼uj帷e do przetargu pisemnego o鈍iadczenia w terminie do dnia 10-05-2010 r. do godz. 15.00, 瞠 zapozna造 si ze stanem faktycznym nieruchomo軼i, obj皻ej przetargiem, na gruncie (w terenie) i nie wnosz 瘸dnych zastrze瞠.


 • Wadium wp豉cone przez uczestnika, kt鏎y przetarg wygra zalicza si na poczet ceny nabycia nieruchomo軼i, natomiast pozosta造m uczestnikom, zwraca si niezw這cznie po zamkni璚iu przetargu, jednak nie p騧niej ni przed up造wem 3 dni od dnia zamkni璚ia przetargu.

  W przypadku je瞠li uczestnik, kt鏎y wygra przetarg, uchyli si od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

  Nabycie nieruchomo軼i przez cudzoziemc闚 wymaga zgody Ministra Spraw Wewn皻rznych.

  Prezydent Miasta W這c豉wek zastrzega sobie prawo uniewa積ienia przetargu. Wy陰cza si odpowiedzialno嗆 Gminy Miasto W這c豉wek za wady ukryte nieruchomo軼i wystawionych do przetargu.

  Bli窺zych informacji o przedmiotowym przetargu udziela Wydzia Gospodarki Nieruchomo軼iami Urz璠u Miasta W這c豉wek ul. 3-go Maja 22, pok鎩 18, w godz. 8.00 - 15.00 lub telefonicznie pod numerem 4144120.

  Koszty og這szenia przetargu w prasie oraz koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

  Nieruchomo嗆 stanowi帷a przedmiot przetargu nie jest obci捫ona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszk鏚 prawnych w rozporz康zaniu ni.


  Data wprowadzenia: 2010-03-24 13:19Autor informacji:
  Artyku by czytany: 1251 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
  Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
   © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki