Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Wybory Prezydenta RP

Informacja o zmianie siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych

Podczas wybor闚 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz康zonych na dzie 20 czerwca 2010 roku uleg造 zmianie cztery siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych we W這c豉wku.


 1. Mieszka鎍y ulic: Ciasnej, Cmentarnej, G鏎skiego, Komunalnej, Kr鏒kiej, Nowomiejskiej, Okrzei od nr 1 do 32, Ostrowy Le郾e, Placu Kolanowszczyzna, Placu Powstania Styczniowego, Po逝dniowej, Rakutowkiej, Witosa i Wolno嗆, kt鏎zy dotychczas g這sowali w Zespole Szk馧 Budowlanych przy ul. Nowomiejskiej, g這sowa b璠 w Szkole Podstawowej Nr 14 przy ul. Bukowej 9.
 2. Wyborcy ul. Dojazdowej, Kaliskiej od nr 1 do nr 40a, Kaszubskiej, Kruszy雟kiej od nr 2 do 24- strony parzystej, Kujawskiej,, Mazowieckiej, Placu Przyjaci馧 WO同, Warmi雟kiej, kt鏎zy dotychczas g這sowali w Gimnazjum Nr 1 przy ul. 疾romskiego – g這sowa b璠 w Zespole Szk馧 Muzycznych przy ul. Wiejskiej 29.
 3. Mieszka鎍y ulic Arentowicza, Goplana, ζnieszczyzna, Skar篡雟kiego, Smolnej, 疾romskiego kt鏎zy dotychczas g這sowali w Gimnazjum Nr 1 przy ul. 疾romskiego – g這sowa b璠 w Zespole Szk馧 Muzycznych przy ul. Wiejskiej 29.
 4. Wyborcy ulic Tou雟kiej od nr 94 do nr 122 A, kt鏎zy we wcze郾iejszych wyborach g這sowali we W這c豉wskim Centrum Kultury przy ul. Toru雟kiej, g這sowa b璠 w Zespole Plac闚ek Nr 1 (Bursa Szkolna Nr 2) przy ul. Mechanik闚 1.

--------------------------------------------------Zarz康zenie Nr 160/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 2 lipca 2010 r.
zmieniaj帷e zarz康zenie w sprawie powo豉nia obwodowych komisji wyborczych.

Zarz康zenie Nr 154/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 25 czerwca 2010 r.
zmieniaj帷e zarz康zenie w sprawie powo豉nia obwodowych komisji wyborczych.

Zarz康zenie Nr 131/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie powo豉nia obwodowych komisji wyborczych.

--------------------------------------------------INFORMACJA

Prezydenta Miasta W這c豉wek
z dnia 24 maja 2010 roku

o g這sowaniu przez pe軟omocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarz康zonych na dzie 20 czerwca 2010 r. 1. Wyborcy posiadaj帷y orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe軟osprawno軼i oraz wyborcy, kt鏎zy najp騧niej w dniu g這sowania ko鎍z
  75 lat mog udzieli pe軟omocnictwa do g這sowania w ich imieniu w wyborach
  Prezydenta RP zarz康zonych na dzie 20 czerwca 2010 r.
  Pe軟omocnictwo do g這sowania mo瞠 obejmowa g這sowanie :
  - w dniu pierwszego i ponownego g這sowania (je瞠li b璠zie ono przeprowadzone), gdy akt pe軟omocnictwa zostanie sporz康zony przed dniem pierwszego g這sowania,
  - w dniu ponownego g這sowania, gdy akt pe軟omocnictwa zostanie sporz康zony
  po dniu pierwszego g這sowania.

 2. Wniosek o sporz康zenie aktu pe軟omocnictwa do g這sowania, wyborca udzielaj帷y pe軟omocnictwa wnosi do Prezydenta Miasta W這c豉wek w terminie do dnia 10 czerwca 2010 r., a w przypadku ponownego g這sowania – po dniu g這sowania pierwszego do 24 czerwca 2010 r.
  Za dat wniesienia wniosku przyjmuje si dzie jego wp造wu do Urz璠u Miasta.

 3. Wnioski sk豉dane osobi軼ie przyjmowane s w Urz璠zie Miasta w pokojach Nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 od poniedzia趾u do pi徠ku w godzinach pracy Urz璠u.

 4. Informacji o sposobie sk豉dania wniosku o sporz康zenie aktu pe軟omocnictwa do g這sowania udziela si w Urz璠zie Miasta w pokojach Nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pod numerami telefonu 54-414-42-79; 54-414-42-51; 54-414-42-64--------------------------------------------------

Zarz康zenie Nr 106/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 10 maja 2010 r.
w sprawie ustanowienia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta W這c豉wek

Zarz康zenie Nr 107/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 10 maja 2010 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta W這c豉wek miejsc przeznaczonych na bezp豉tne umieszczanie urz璠owych obwieszcze wyborczych i plakat闚 komitet闚 wyborczych

WNIOSEK O SPORZ.ZENIE AKTU PEΛOMOCNICTWA DO GΜSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RP

ZGODA NA PRZYJ犴IE PEΛOMOCNICTWA DO GΜSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RP

WZ紑 ZGΜSZENIA NA CZΜNK紟 OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH


Data wprowadzenia: 2010-05-04 13:10Autor informacji:
Artyku by czytany: 3885 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
 © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki