Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP

PREZYDENT MIASTA WΜCxWEK
OGxSZA


I przetarg ustny nieograniczony na wydzier瘸wienie na czas nieoznaczony cz窷ci nieruchomo軼i b璠帷ej w u篡tkowaniu wieczystym Gminy Miasto W這c豉wek, po這穎nej we W這c豉wku przy ul. Celulozowej, oznaczonej jako cz窷 dz. nr 15/93 i 20/8 km 88 - o 陰cznej pow. 700 m2 z przeznaczeniem pod parking.

Dla nieruchomo軼i tej w S康zie Rejonowym we W這c豉wku prowadzona jest ksi璕a wieczysta KW WLI W/00051739/6.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W這c豉wek dzia趾i nr 15/93 i 20/8 km 88 po這穎ne s w obszarze oznaczonym symbolami:

 • 22 KS + ZN –„parkingi wraz z towarzysz帷 zieleni oraz lini 110 kV (..)

 • 1 U/KS o przeznaczeniu podstawowym „zabudowa us逝gowa (us逝gi nieuci捫liwe) oraz o przeznaczeniu uzupe軟iaj帷ym „obs逝ga komunikacyjna”


 • Umowa dzier瘸wy zostanie zawarta na czas nieoznaczony z mo磧iwo軼i trzymiesi璚znego okresu wypowiedzenia.

  Minimalna wywo豉wcza wysoko嗆 czynszu najmu wynosi 462 z.( tj.0,66 z/m2) plus podatek VAT 22% pod parking samochodowy.

  Przetarg odb璠zie si w dniu 9 czerwca 2010r.o godz. 9.00 sali Nr 33 Urz璠u Miasta W這c豉wek, ul. 3-go Maja 22.

  Przeprowadzenie przetargu nast瘼uje w oparciu o przepisy rozporz康zenia Rady Ministr闚 z dnia 14 wrze郾ia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg闚 oraz rokowa na zbycie nieruchomo軼i (Dz.U. z 2004r.Nr 207 poz.2108 ze zm.).

  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. wp豉cenie wadium w wysoko軼i 462 z. stanowi帷 miesi璚zn wywo豉wcz wysoko嗆 czynszu (bez podatku VAT 22%) na konto Urz璠u Miasta W這c豉wek, Bank PKO BP S.A. Oddzia Centrum we W這c豉wku nr 61 10 20 51 70 0000 14 02 000 90 357 w terminie do dnia 4.06.2010 r.
   Za dat wniesienia wadium uwa瘸 si dat wp造wu 鈔odk闚 pieni篹nych na rachunek Urz璠u Miasta W這c豉wek.
  2. okazanie dowodu wp豉ty wadium oraz dowodu osobistego do wgl康u w Wydziale Gospodarki Nieruchomo軼iami przy ul.3 Maja 22, pok鎩 nr 14, najp騧niej w dniu 7 czerwca 2010r. do godz. 1500,
  3. z這瞠nie osobi軼ie przez osoby przyst瘼uj帷e do przetargu pisemnego o鈍iadczenia w terminie do dnia 7 czerwca 2010r. do godz. 15.00, pok鎩 nr 14, 瞠 zapozna造 si z warunkami umowy najmu oraz ze stanem faktycznym nieruchomo軼i, obj皻ej przetargiem, na gruncie (w terenie) i nie wnosz 瘸dnych zastrze瞠.


  Wadium wp豉cone przez uczestnika, kt鏎y przetarg wygra zalicza si na poczet czynszu.
  Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT 22%.

  Je瞠li wylicytowany czynsz przekroczy wysoko嗆 wp豉conego wadium w闚czas przysz造 najemca terenu dokona dop豉ty czynszu.

  Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia si uczestnika, kt鏎y przetarg wygra od zawarcia umowy najmu.

  Pozosta造m uczestnikom przetargu wadium zwraca si niezw這cznie po zamkni璚iu przetargu, jednak nie p騧niej ni przed up造wem 3 dni od dnia zamkni璚ia przetargu.

  Prezydent Miasta W這c豉wek zastrzega sobie prawo uniewa積ienia przetargu.

  Bli窺zych informacji o przedmiotowym przetargu udziela Wydzia Gospodarki Nieruchomo軼iami Urz璠u Miasta W這c豉wek ul.3 Maja 22, pok鎩 nr 14 w godz. 7.30 – 15.00 lub telefonicznie pod numerem 054 414-41-53.

  Koszty og這szenia przetargu w prasie ponosi wygrywaj帷y przetarg.


  Data wprowadzenia: 2010-05-10 11:08Autor informacji:
  Artyku by czytany: 959 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
  Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni:
   © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki