Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Informacje nieudost瘼nione w BIP

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 06 wrze郾ia 2001r. o dost瘼ie do informacji publicznej (Dz. U. 2001r. Nr 112, poz. 1198 z p騧n. zm.)
informacja nieudost瘼niona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udost瘼niania na wniosek.


Proponowany wz鏎 wniosku:

Wniosek o udost瘼nienie informacji publicznej, kt鏎a
nie zosta豉 udost瘼niona w Biuletynie Informacji PublicznejWyci庵 z ustawy z dnia 06 wrze郾ia 2001r. o dost瘼ie do informacji publicznej
(Dz. U. 2001r. Nr 112, poz. 1198 z p騧n. zm.):

Art. 13.

1. Udost瘼nianie informacji publicznej na wniosek nast瘼uje bez zb璠nej zw這ki, nie p騧niej jednak ni w terminie 14 dni od dnia z這瞠nia wniosku, z zastrze瞠niem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

2. Je瞠li informacja publiczna nie mo瞠 by udost瘼niona w terminie okre郵onym w ust. 1, podmiot obowi您any do jej udost瘼nienia powiadamia w tym terminie o powodach op騧nienia oraz o terminie, w jakim udost瘼ni informacj, nie d逝窺zym jednak ni 2 miesi帷e od dnia z這瞠nia wniosku.

Art. 15.

1. Je瞠li w wyniku udost瘼nienia informacji publicznej na wniosek, o kt鏎ym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowi您any do udost瘼nienia ma ponie嗆 dodatkowe koszty zwi您ane ze wskazanym we wniosku sposobem udost瘼nienia lub konieczno軼i przekszta販enia informacji w form wskazan we wniosku, podmiot ten mo瞠 pobra od wnioskodawcy op豉t w wysoko軼i odpowiadaj帷ej tym kosztom.

2. Podmiot, o kt鏎ym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia z這瞠nia wniosku, powiadomi wnioskodawc o wysoko軼i op豉ty. Udost瘼nienie informacji zgodnie z wnioskiem nast瘼uje po up造wie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba 瞠 wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udost瘼nienia informacji albo wycofa wniosek.


--------------------------------------------------------------------------------

Archiwum


Data wprowadzenia: 2010-07-13 05:58Autor informacji:
Artyku by czytany: 3603 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
 © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki