Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry, ewidencje prowadzone w Urz璠zie Miasta W這c豉wek


 • Rejestr ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej

 • Rejestr wydanych zezwole na sprzeda napoj闚 alkoholowych

 • Rejestr kontroli

 • Ewidencj ksi璕ow podatk闚 i op豉t lokalnych

 • Ewidencj dochod闚 i wydatk闚 bud瞠towych, nale積o軼i i zobowi您a

 • Ewidencj maj徠ku

 • Ewidencj ksi璕ow Gminy Miasta W這c豉wek na podstawie kt鏎ej zamieszczane s informacje kwartalne (roczna) z wykonania bud瞠tu

 • Ewidencj podatkow nieruchomo軼i

 • Rejestr udzielanych ulg podatkowych

 • Analityczn ewidencj ksi璕ow wp造w闚 z tytu逝 niepodatkowych nale積o軼i bud瞠towych (mi璠zy innymi: z tytu逝 u篡tkowania wieczystego, z tytu逝 najmu/dzier瘸wy/, z tytu逝 odp豉tnego nabycia lokali i nieruchomo軼i, z tytu逝 mandat闚 karnych kredytowanych, z tytu逝 us逝g opieku鎍zych, z tytu逝 kar i grzywien)

 • Rejestr imprez masowych

 • Rejestr Uchwa Rady Miasta

 • Rejestr opinii i wniosk闚 Komisji Rady

 • Rejestr wniosk闚 o ustalenie warunk闚 zabudowy

 • Rejestr wniosk闚 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy

 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • Rejestr decyzji o pozwoleniu na budow

 • Rejestr wniosk闚 o sporz康zenie lub zmian miejscowych plan闚 zagospodarowania przestrzennego

 • Rejestr miejscowych plan闚 zagospodarowania przestrzennego

 • Rejestr zwierz徠 podlegaj帷ych ochronie

 • Ewidencj danych rodzic闚 oraz dzieci i m這dzie篡 skierowanych do kszta販enia specjalnego

 • Ewidencj danych rodzic闚 oraz dzieci i m這dzie篡 skierowanych do nauczania indywidualnego

 • Ewidencja danych rodzic闚 oraz dzieci i m這dzie篡 skierowanych na zaj璚ia rewalidacyjno– wychowawcze dla upo郵edzonych w stopniu g喚bokim

 • Ewidencja danych rodzic闚 oraz dzieci i m這dzie篡 skierowanych na zaj璚ia rewalidacyjne

 • Ewidencja danych rodzic闚 oraz dzieci i m這dzie篡 skierowanych do pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • Ewidencja danych rodzic闚 i dzieci skierowanych do wczesnego wspomagania

 • Ewidencja danych rodzic闚 oraz dzieci i m這dzie篡 skierowanych do specjalnych o鈔odk闚 wychowawczych

 • Ewidencja danych rodzic闚 oraz dzieci i m這dzie篡 skierowanych do m這dzie穎wych o鈔odk闚 wychowawczych i m這dzie穎wych o鈔odk闚 socjoterapii

 • Ewidencja danych rodzic闚 dzieci i m這dzie篡 zwolnionych z op豉t za przebywanie w bursie szkolnej

 • Ewidencja rodzic闚 dzieci i m這dzie篡 zwolnionych z op豉t za wy篡wienie przebywaj帷ych w m這dzie穎wym o鈔odku wychowawczym

 • Ewidencja danych pracodawc闚 oraz m這docianych pracownik闚

 • Baza danych Systemu Informacji O鈍iatowej

 • Centralna ewidencja kierowc闚 i pojazd闚

 • Rejestr decyzji dla nauczycieli ubiegaj帷ych si o stopie awansu zawodowego nauczyciela

 • Rejestr wydanych decyzji o przyznaniu/odmowie przyznania stypendium szkolnego

 • Ewidencja tytu堯w wykonawczych

 • Ewidencja dokonywanych zaj耩 鈔odk闚 pieni篹nych na rachunkach bankowych d逝積ik闚, wynagrodze za prac, 鈍iadcze emerytalno-rentowych oraz innych wierzytelno軼i pieni篹nych i praw maj徠kowych

 • Rejestr zleceniodawc闚 na wydanie wyrys闚 i wypis闚 z operatu ewidencyjnego

 • Ewidencja inwestor闚 uzgadniaj帷ych usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

 • Rejestr zleceniodawc闚 na udost瘼nienie materia堯w z zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 • Rejestr podmiot闚 ewidencji grunt闚 i budynk闚

 • Rejestr post瘼owa o udzielenie zam闚ienia publicznego

 • Rejestr – wyw霩 nieczysto軼i p造nnych ze zbiornik闚 bezodp造wowych

 • Rejestr – stan mienia komunalnego – warto嗆 i ilo嗆 kanalizacji deszczowej

 • Rejestr ps闚 ras uznanych za agresywne

 • Rejestr decyzji na przew霩 zw這k z zagranicy

 • Rejestr – grobownictwo wojenne – kwatery i groby na cmentarzu poleg造ch w okresie I i II wojny 鈍iatowej

 • Wykaz przedsi瑿iorstw posiadaj帷ych decyzje na odbi鏎 odpad闚 komunalnych od w豉軼icieli nieruchomo軼i i opr騜nianie zbiornik闚 bezodp造wowych i transportu nieczysto軼i ciek造ch

 • Wykaz w豉軼icieli nieruchomo軼i z kt鏎ymi zawarto lub rozwi您ano umowy na odbi鏎 odpad闚 komunalnych

 • Wykaz aptek z kt鏎ymi podpisana jest umowa na przyjmowanie przeterminowanych lekarstw od mieszka鎍闚 Gminy m. W這c豉wek

 • Rejestr skargi i wniosk闚 o interwencj

 • Rejestr Zarz康ze Prezydenta Miasta


 • Powy窺ze rejestry udost瘼niane s na podstawie przepis闚 ustawy z dnia 6 wrze郾ia 2001r. o dost瘼ie do informacji publicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z p騧n. zm.).

  Archiwum zak豉dowe

  Udost瘼nianie informacji zgromadzonych w archiwum uznanych w 鈍ietle ustawy z dnia 6 wrze郾ia 2001 r. o dost瘼ie do informacji publicznej za informacje publiczne - odbywa si wy陰cznie na wniosek, zgodnie z art. 10, ust. 1 tej ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepis闚 innych ustaw okre郵aj帷ych odmienne zasady i tryb dost瘼u do informacji b璠帷ych informacjami publicznymi.

  Data wprowadzenia: 2010-07-13 06:01Autor informacji:
  Artyku by czytany: 4948 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
  Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
   © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki