Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Wybory samorz康owe 2010
Terminarz spotka Obwodowych Komisji Wyborczych celem dokonania protokolarnego odbioru kart do g這sowania oraz materia堯w wyborczych w zwi您ku z ponownym g這sowaniem celem dokonania wyboru Prezydenta Miasta W這c豉wek

Odbioru ww. dokument闚 dokonaj Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu 2 grudnia 2010 roku w Sali Nr 4 Urz璠u Miasta W這c豉wek przy ul. Zielony Rynek 11/13:

 • o godzinie 8.00 - obwody g這sowania od nr 1 do 10
 • o godzinie 9.00 - obwody g這sowania od nr 11 do 20
 • o godzinie 10.00 - obwody g這sowania od nr 21 do 30
 • o godzinie 11.00 - obwody g這sowania od nr 31 do 40
 • o godzinie 12.00 - obwody g這sowania od nr 41 do 50
 • o godzinie 13.00 - obwody g這sowania od nr 51 do 61


 • ---------------------------------------

  W dniu 21 listopada 2010 roku Obwodowe Komisje Wyborcze powo豉ne dla przeprowadzenia wybor闚 do organ闚 samorz康u terytorialnego w drodze Uchwa造 Nr 14/10 Miejskiej Komisji Wyborczej we W這c豉wku z dnia 5 listopada 2010 roku rozpoczynaj prac w swoich siedzibach od godziny 6.30

  ---------------------------------------

  Terminarz spotka Obwodowych Komisji Wyborczych celem dokonania protokolarnego odbioru kart do g這sowania oraz materia堯w wyborczych.

  W dniu 18 listopada 2010 roku:
 • o godzinie 8.00 – obwody g這sowania od nr 1 do 10
 • o godzinie10.00 – obwody g這sowania od nr 11 do 20
 • o godzinie 12.00 – obwody g這sowania od nr 21 do 30
 • o godzinie 14.00 – obwody g這sowania od nr 31 do 40
 • o godzinie 16.00 – obwody g這sowania od nr 41 do 50


 • W dniu 19 listopada 2010 roku:
 • o godzinie 8.00 – obwody g這sowania od nr 51 do 61


 • Komisje dokonaj odbioru dokument闚 w Sali Nr 4 Urz璠u Miasta W這c豉wek przy ul. Zielony Rynek 11/13.

  ---------------------------------------

  Sk豉dy Obwodowych Komisji Wyborczych we W這c豉wku

  ---------------------------------------

  INFORMACJA NA TEMAT LOSOWANIA NUMER紟 LIST

  W DNIU 2 LISTOPADA 2010 ROKU O GODZINIE 8.00 W SALI NR 306 URZ犵U MIASTA WΜCxWEK NAST·I LOSOWANIE NUMER紟 LIST KANDYDAT紟 ZAREJESTROWANYCH DO RADY MIASTA WΜCxWEK.

  ---------------------------------------

  Losowanie sk豉d闚 Obwodowych Komisji Wyborczych

  W dniu 3 listopada 2010 roku o godzinie 12.00 w Sali Nr 306 Urz璠u Miasta W這c豉wek Miejska Komisja Wyborcza dokona publicznego losowania sk豉d闚 Obwodowych Komisji Wyborczych we W這c豉wku.


  ---------------------------------------

  Od poniedzia趾u, 8 listopada, b璠zie udost瘼niony do wgl康u spis wyborc闚

  Wydzia Spraw Obywatelskich UM informuje, 瞠 w dniach od 8 do 19 listopada br., w godzinach pracy Urz璠u Miasta oraz w dniu 13 listopada (sobota) w godzinach od 9.00 do 11.00 zostanie udost瘼niony do wgl康u spis wyborc闚. Osoby zainteresowane mog dokona sprawdze w Wydziale Spraw Obywatelskich Urz璠u Miasta W這c豉wek, ul. Zielony Rynek 11/13, budynek „B”, I pi皻ro.
  Udost瘼nienie spisu nast瘼uje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawieraj帷y dane umo磧iwiaj帷e ustalenie to窺amo軼i wyborcy w spisie. Jednocze郾ie informuj, 瞠 Wydzia Spraw Obywatelskich Urz璠u Miasta W這c豉wek do 12 listopada br. przyjmuje wnioski o sporz康zenie aktu pe軟omocnictwa do g這sowania. Pe軟omocnictwa mog udzieli osoby, kt鏎e posiadaj orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe軟osprawno軼i albo orzeczenie organu rentowego bez wzgl璠u na dat jego wydania, r闚noznaczne na mocy przepis闚 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo貫cznej oraz o zatrudnianiu os鏏 niepe軟osprawnych; oraz wyborca, kt鏎y najp騧niej w dniu g這sowania ko鎍zy 75 lat. Dodatkowe informacje udzielane s telefonicznie: nr tel. 54 4144264, 54 4144255. 54 4144480, 54 4144251, 54 4144279, 54 4144222.

  -----------------------------------------

  Uchwa豉 NR XLII/113/10 Rady Miasta W這c豉wek z dnia 26 kwietnia 2010 roku. zmieniaj帷a uchwa喚 w sprawie sta造ch obwod闚 g這sowania na terenie miasta W這c豉wek.

  -----------------------------------------

  Zarz康zenie Nr 232/2010 Prezydenta Miasta W這c豉wek, z dnia 22 pa寮ziernika 2010 r. w sprawie ustanowienia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta W這c豉wek.

  -----------------------------------------

  Sk豉d Miejskiej Komisji Wyborczej we W這c豉wku

  Lp.
  Imi i nazwisko
  Funkcja
  1. ㄆcja Hi鎍z Przewodnicz帷a
  2. Janusz Franciszek ζpi雟ki Zast瘼ca przewodnicz帷ej
  3. Monika Basista Cz這nek
  4. Tomasz Dru篡雟ki Cz這nek
  5. Janusz Fra鎍iszek ζpi雟ki Cz這nek
  6. Waldemar Marciniak Cz這nek
  7. Piotr Pawe Pi雟ki Cz這nek
  8. Magdalena Rykowska Cz這nek
  9. Jan Szyma雟ki Cz這nek


  -----------------------------------------

  HARMONOGRAM DY狹R紟 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ WE WΜCxWKU

  MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA WE WΜCxWKU PEΛI DY狹RY W URZ犵ZIE MIASTA WΜCxWEK PRZY UL. ZIELONY RYNEK 11/13 W POKOJU NR 306 III PI邛RO tel. (54)-414-48-85 W NI浩J PODANYCH DNIACH I GODZINACH

  Data dy簑ru
  Godziny dy簑ru
  13.10.2010 14:00 - 16:00
  15.10.2010 14:00 - 16:00
  18.10.2010 10:00 - 12:00
  19.10.2010 12:00 - 14:00
  20.10.2010 14:00 - 16:00
  21.10.2010 12:00 - 15:00
  22.10.2010 12:00 - 24:00


  -----------------------------------------

  Postanowienie Komisarza Wyborczego we W這c豉wku z dnia 7 pa寮ziernika 2010 r.
  w sprawie powo豉nia miejskich i gminnych komisji wyborczych

  Zarz康zenie Prezydenta Miasta W這c豉wek z dnia 1 pa寮ziernika 2010 r.
  w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta W這c豉wek miejsc przeznaczonych na umieszczanie urz璠owych obwieszcze wyborczych i plakat闚 komitet闚 wyborczych.

  Obwieszczenie Marsza趾a Wojew鏚ztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 pa寮ziernika 2010 r.
  o podziale na okr璕i wyborcze.

  Wz鏎 zg這szenia kandydat闚 na cz這nk闚 do obwodowych komisji wyborczych

  -----------------------------------------

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WΜCxWEK
  Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiat闚 i sejmik闚 wojew鏚ztw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z p騧niejszymi zmianami ) podaje si do publicznej wiadomo軼i informacj o okr璕ach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w ka盥ym okr璕u wyborczym ora wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.

  Numer okr璕u
  Granice okr璕u
  Liczba wybieranych radnych
  1 20 stycznia, Aleja Chopina, Bauera, Bechiego, Bednarska, Biskupia, Boja鎍zyka, Browarna, Brzeska, Brzozowa, Bukowa, Bulwary Marsza趾a Pi連udskiego, Chmielna, Cyganka, Gda雟ka, Jagiello雟ka, Jesionowa, Jod這wa, Kasprowicza, Kili雟kiego, Ko軼iuszki, Kowalska, Kraszewskiego, Kr鏊ewiecka, Leszczynowa, Lunewil, ζzienna, 璕ska, 3 Maja, Ma郵ana, Matebudy, Mickiewicza, Miedziana, M造narska, Ogniowa, Okr篹na, Okrzei od nr 58 do nr 81, Olszowa, Orla, Orzechowa, Paderewskiego, Piekarska, Plac Biskupa Kozala, Plac Kopernika, Plac Staszica, Plac Wolno軼i, Polskiego Czerwonego Krzy瘸, Polskiej Organizacji Wojskowej, Przechodnia, Przedmiejska, Prymasa Karnkowskiego, Prymasa Wyszy雟kiego od nr 1 do nr 8, Pu豉skiego, Reja, Reymonta, Rybacka, Rzemie郵nicza, Sadowa, Sk豉dowa, S這wackiego, Srebrna, Stary Rynek, Stod鏊na, Strugaczy, Szcz窷liwa, Szpichlerna, 安i皻ego Antoniego, 安i皻ego Jana, Targowa, Topolowa, Towarowa, Traugutta, Tumska, Warszawska, Wierzbowa, Wi郵ana, Wojska Polskiego, Wronia, Zamcza, Zapiecek, Zdu雟ka, Zielony Rynek, Z這ta, Zwi您k闚 Zawodowych, 畝bia. 5
  2 Akacjowa, Aleja Kazimierza Wielkiego, Aleja Ksi璠za Popie逝szki, Armii Krajowej, Azaliowa, Barska, B豉watkowa, Bobrownicka, Bor闚kowa, Bracka, Brzegowa, Brzoskwiniowa, Bursztynowa, Celulozowa, Chabrowa, Che軛icka, Ciasna, Cmentarna, Cysterska, Dobrzy雟ka, Duninowska, Figowa, G這gowa, Go軼inna, G鏎skiego, G鏎na, G鏎zysta, Grabowa, Graniczna, Grodzka, Grondy, Grzybowa, Herbaciana, Jagodowa, Ja這wcowa, Jarz瑿inowa, Ja鄉inowa, Jazowska, Jedwabna, Jemio這wa, Je篡nowa, Kalinowa, Kamienna, Kasztanowa, Klonowa, Kombatant闚, Komunalna, Konwaliowa, Kotlarska, Krajobrazowa, Kr皻a, Krokusowa, Kr鏒ka, Krzemowa, Kuli雟ka, Kwiatowa, Le郾a, Le郾ictwo Rybnica, Le郾icz闚ka D帳r闚ka, Liliowa, Lipnowska, ζnowa, ㄠkowa, Makowa, Malinowa, Malwowa, Modzerowska, Morelowa, Mostowa, My郵iwska, Nad Kana貫m, Nad Strug, Nad Zalewem, Nizinna, Nowomiejska, Obro鎍闚 Wis造 1920 Roku, Okopowa, Okrzei od nr 1 do nr 32, Osada Rybnica, Ostrowska, Ostrowy Le郾e, Papie磬a, Piaski, Plac Kolanowszczyzna, Plac Powstania Styczniowego, Pla穎wa, P這cka, Podg鏎na, Podlesie, Podmok豉, Polna, Po逝dniowa, Poziomkowa, Przemys這wa, Przesmyk, Ptasia, 14 Pu趾u Piechoty, Radyszy雟ka, Rakutowska, Rozdro瞠, R騜ana, Ruciana, Rybnicka, Saperska, Sasankowa, Skalna, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Starom造雟ka, Stokrotkowa, Storczykowa, Stroma, Suszycka, 安ierkowa, Tarninowa, Teligi, Uskok, 3 Warszawskiego Pu趾u Pontonowego, Wapienna, Weselna, Widok, Willowa, Wiosenna, Witosa, Witoszy雟ka, Wojskowa, Wolno嗆, Wrzosowa, Wschodnia, Zagajewskiego, Zarzeczewo, Zarzeczewska, Zawilcowa, Zielna, Zjazdowa, 疾lazne Wody, 皋軟ierska, 砰tnia. 5
  3 Aleja Kr鏊owej Jadwigi, Arentowicza, Boczna, Bojakowskiego, Brdowska, Broniewskiego, Ch這dna, Cicha, D逝ga, Dojazdowa, Doktor Brandt, Dygasi雟kiego, Dziewi雟ka, Falbanka, Filtrowa, Genera豉 D帳rowskiego, Gniazdowskiego, Goplana, Guzowska, Jasna, Kaliska od nr 1 do nr 76, Kapitulna z wy陰czeniem bloku nr 95, Kaszubska, Kolska, Kruszy雟ka, Ksi璠za Skorupki, Kujawska, Lotnicza, ζnieszczyzna, ㄆbna, Matrasia, Mazowiecka, Mi豉, Mylna, Nag鏎skiego, Nieca豉, Okrzei od nr 33 do nr 57, Piastowska, Plac Przyjaci馧 WO同, Plac 11 Listopada, Planty, P這wiecka, Prosta, Pusta, Sienna, Skar篡雟kiego, S這dowska, S這neczna, Smolna, Sm鏊ska, Sp馧dzielcza, Starod瑿ska, Studzienna, 奸iska, Warmi雟ka, W璕lowa, Wiejska, Wodoci庵owa, Wsp鏊na, Wysoka od nr 1 do nr 9, Zimna, 毒鏚lana, 疾romskiego, 眨irki i Wigury. 5
  4 Aleja Jana Paw豉 II, Asnyka, Bagienna, Bartnicka, Ba郾iowa, Bluszczowa, B這tna, Bobrowa, Bociania, Borowska, Botaniczna, Brzezinowa, Cienista, Cisowa, Daleka, D帳rowskiej, Deszczowa, D瑿owa, Dobra, Dolna, Drzewna, Dzia趾owa, Dzika, Fredry, Gajowa, Ga販zy雟kiego, Harcerska, Iglasta, Irysowa, Jask馧cza, Jastrz瑿ia, Jaworowa, Jelonkowa, Jesienna, Jowiszowa, Kaletnicza, Kaliska od nr 77 do ko鎍a, Kapitulna nr 95, Kochanowskiego, Kolibrowa, Komarowa, Konopnickiej, Koralowa, Korczaka, Ko軼ielna, Koz這wskiego, Krasi雟kiego, Krecia, Krucza, Kryniczna, Ksi篹ycowa, Kuku販za, Laskowa, Letnia, Letniskowa, Lipowa, Lisia, Li軼iasta, ζb璠zia, ζdy, υsia, υwiecka, ㄆbinowa, Majora Hubala, Majora Sucharskiego, Marsa, Matejki, Merkurego, Metalowa, Micheli雟ka, Miel璚i雟ka, Miodowa, Modra, Modrzewiowa, Moniuszki, Neptuna, Noakowskiego, Norwida, Nowa, Nowcy, Orzeszkowej, Osiedlowa, Paprocia, Parafialna, Parkowa, Pawia, Pi瘯na, Pocztowa, Polanka, Popiela, Prezydenta Mystkowskiego, Prezydenta Starzy雟kiego, Prusa, Pszczela, Robotnicza, Sarnia, Saturna, S瘼ia, Sienkiewicza, Sitowska, Sk這dowskiej - Curie, Skrajna, Skryta, S這wicza, Smocza, Sobolowa, Sokola, Sosnowa, Sowia, Stawowa, Strzelecka, Szajnowicza-Iwanowa, Szczygla, Szewska, Szkolna, Szpalerowa, Szuwarowa, Szyszkowa, 安ietlana, T璚zowa, Trawiasta, Trzcinowa, Ustronna, Wczasowa, Wenus, Wi您owa, Wieniawskiego, Wiewi鏎cza, Wilcza, Wilgi, Wi郾iowa, Wodna, Wyspia雟kiego, Zachodnia, Zacisze, Zagajnikowa, Zaj璚za, Zau貫k, Zbiegniewskiej, Zbie積a, Zgodna, Zielona, Zi瑿ia, Zimowa, Zio這wa, 畜ikowa, 真rawia, 真rska, 砰wiczna. 5
  5 Bajeczna, Budowlanych, Ceglana, Chemik闚, Chocimska, Energetyk闚, Fabryczna, Flisacka, Go喚bia, Grunwaldzka, Ho瘸, Hutnicza, Inowroc豉wska, Junacka, Kawka, Kolejowa, Korabnicka, Krzywa G鏎a, Leopoldowska, Lisek, Mechanik闚, Mikanowska, Obwodowa, Ogrodowa, Okrzei od nr 82 do ko鎍a, Piwna, Plac Solidarno軼i, Pochy豉, Podmiejska, Pogodna, Promienna, Przyjemna, Prymasa Wyszy雟kiego od nr 9 do ko鎍a, Pszenna, Radosna, Rajska, Rolna, R霩inowska, Ruda, Rysia, Rzeczna, Sielska, Siewna, Skromna, Solna, Szara, Szpitalna, Tartaczna, Toru雟ka, Twarda, Urocza, W御ka, Weso豉, Wieniecka, Wiklinowa, Wydmowa, Wylotowa, Wysoka od nr 10 do ko鎍a, Zagrodowa, Zakole, Zakr皻, Zalesie, Zatorze, Zbo穎wa, Zdrojowa, 眨irowa, 砰zna. 5


  Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej: Urz康 Miasta W這c豉wek sala 306 Zielony Rynek 11/13 tel. (54) 414-48-85

  Data wprowadzenia: 2010-10-11 10:19Autor informacji:
  Artyku by czytany: 6159 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
  Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
   © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki