Urz康 Miasta W這c豉wek
Statut Miasta
Regulamin Organizacyjny UM
Schemat Organizacyjny UM
Regulamin Pracy UM
 Rada Miasta W這c豉wek
Projekty protoko堯w z sesji RM
Protoko造 z sesji RM
Komisje RM
Protoko造 z posiedze Komisji RM
Interpelacje Radnych RM
Dy簑ry Radnych RM
 Akty prawne
Uchwa造 Rady Miasta
Skorowidze Uchwa Rady Miasta
Zarz康zenia Prezydenta Miasta W這c豉wek
Skorowidze Zarz康ze Prezydenta Miasta
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Dziennik Urz璠owy Woj. Kuj-Pom.
Sposoby stanowienia akt闚 prawnych
 Za豉twianie spraw
Procedury za豉twiania spraw wg wydzia堯w
Procedury za豉twiania spraw wg tematu
Stan sprawy
Prawo jazdy, Dow鏚 rejestracyjny-odbi鏎
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Numery kont bankowych UM
Op豉ta skarbowa
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Miejski Rzecznik Konsument闚
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Praca w UM i jednostkach miejskich
System zatrudniania pracownik闚 w UM
 Spisy powszechne
Narodowy Spis Powszechny 2011
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Powszechny Spis Rolny 2010
Narodowy Spis Powszechny 2002
 Finanse
Bud瞠t Miasta
Wykonanie bud瞠tu
Opinia RIO – deficyt bud瞠towy
Projekt bud瞠tu
Plan bud瞠tu
Interpretacja indywidualna
Emisja obligacji
Pomoc publiczna
 Otwarte konkursy ofert
Promocja,ochrona zdrowia,pomoc spo貫czna
Edukacja, o鈍iata
 Mienie Komunalne
Stan mienia komunalnego
Wykaz Jednostek Miejskich
 Gospodarka Nieruchomo軼iami
Wyw豉szczenia nieruchomo軼i
Wykazy nieruchomo軼i
Og這szenia o przetargach nieruchomo軼i
 Strategie, Plany i Programy
Strategia Rozwoju Miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Strategia Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i
Wieloletni Program Inwestycyjny
Programy Ochrony 字odowiska
Studium uwarunk. i kierun. zagosp. przest.
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Program Wsp馧pracy z Org. Pozarz康owymi
Program Dzia.na Rzecz Os鏏 Niepe軟ospr.
Program opieki nad zabytkami
 Komisje, Zespo造, Zwi您ki
Komisja Bezpiecze雟twa i Porz康ku
Rada Konsult. ds. Organ. Pozarz康owych
Kujawsko-Dobrzy雟ki Zwi您ek Gmin
Zesp馧 ds. ochrony cmentarza
Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
 Dane publiczne
Interpelacje parlamentarzyst闚
Spis nazw ulic i plac闚
字odowisko - informacje, wykaz danych, o
Inwestycje celu publicznego
Jako嗆 wody
Wykaz k徙ielisk
Wykaz pkt-闚 sprzeda篡 napoj闚 alkohol.
Zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczn
Wyst徙ienia i stanowiska organ闚
Kwalifikacja wojskowa
Gospodarka odpadami zawieraj帷ymi azbest
Gospodarka lokalowa
Sprawozdania z dzia豉lno軼i MOPR
 Wybory
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory 豉wnik闚
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorz康owe 2010
 Kontrole
Kontrole w UM
Kontrole prowadzone przez Urz康
 Sprawy techniczne
Zesp馧 redakcyjny
Instrukcja korzystania z BIP
Nab鏎 rachmistrz闚 spisowych do NSP 2011
Informacja o szkoleniu dla kandydat闚 na rachmistrz闚

Szkolenia dla kandydat闚 na rachmistrz闚 spisowych w NSP 2011 odb璠 si w Oddziale Urz璠u Statystycznego we W這c豉wku, ul. Piekarska 16, 87-800 W這c豉wek, sala nr 312, w nast瘼uj帷ych terminach:

 • 13 – 15. 01.2011 godz. 8ºº - 16ºº ( 22 kandydat闚)

 • 17 – 19. 01.2011 godz. 8ºº - 16ºº ( 22 kandydat闚)

 • 20 – 22. 01.2011 godz. 9ºº - 17ºº ( 16 kandydat闚)


 • Jednocze郾ie Gminne Biuro Spisowe informuje, i zako鎍zono pierwszy etap naboru kandydat闚 na rachmistrz闚 spisowych.

  Decyzj Centralnego Biura Spisowego liczb kandydat闚 na rachmistrz闚 spisowych dla miasta W這c豉wka zmniejszono o 8 os鏏. Zgodnie z nowymi wytycznymi przewiduje si przeszkolenie 60 os鏏, w tym 55 rachmistrz闚 w豉軼iwych i 5 rachmistrz闚 rezerwowych.

  Kandydaci na rachmistrz闚 zostan poinformowani telefonicznie o terminie szkolenia.

  --------------------------------------------------------------------------------  Prezydent Miasta W這c豉wek – Gminny Komisarz Spisowy
  og豉sza nab鏎 68 kandydat闚 na rachmistrz闚 spisowych
  w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludno軼i i Mieszka
  w 2011 r., w Gminie Miasto W這c豉wek  I. Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spe軟ia poni窺ze wymagania:

  1. uko鎍zony 18 rok 篡cia,
  2. posiada pe軟 zdolno嗆 do czynno軼i prawnych oraz korzysta z pe軟i praw publicznych,
  3. nie by skazany prawomocnym wyrokiem s康u za umy郵ne przest瘼stwo 軼igane z oskar瞠nia publicznego lub umy郵ne przest瘼stwo skarbowe,
  4. cieszy si nieposzlakowan opini,
  5. posiada co najmniej wykszta販enie 鈔ednie,
  6. wykazuje si bieg陰 znajomo軼i j瞛yka polskiego,
  7. posiada pe軟 sprawno嗆 fizyczn (ze wzgl璠u na specyfik pracy),
  8. posiada umiej皻no軼i interpersonalne, takie jak: asertywno嗆, 豉twe nawi您ywanie kontakt闚, sprawne i skuteczne komunikowanie si, wzbudzanie zaufania, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych,
  9. posiada umiej皻no嗆 obs逝gi komputera (preferowane: obeznanie z funkcjonowaniem systemu GPS oraz praktyczne wykorzystanie map cyfrowych).


  II. Harmonogram zada (dyspozycyjno嗆 rachmistrz闚):

  1. 5 stycznia – 25 lutego 2011 r. – szkolenie rachmistrz闚 - czas trwania szkolenia to 24 godziny, z czego 18 godzin tj. 3 dni po 6 godzin netto po鈍i璚ony jest na om闚ienie i warsztaty z aplikacja mobiln w trybie obchodu oraz spisu, w ramach warsztatu omawiana b璠zie dodatkowo metodologia spisu.
  2. w dniach od 1-17 marca 2011 r. – obch鏚 przedspisowy,
  3. w dniach od 6-7 kwietnia 2011 r. – szkolenie uzupe軟iaj帷e oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrz闚,
  4. w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. – narodowy spis powszechny (w tym, w dniach 15-16 kwietnia 2011 r. spis os鏏 bezdomnych na terenie Gminy).

  III. Wymagane dokumenty:

  1. 篡ciorys (CV),
  2. kwestionariusz osobowy >> pobierz <<
  3. kserokopia dowodu osobistego,
  4. kserokopia dokumentu po鈍iadczaj帷ego wykszta販enie,
  5. o鈍iadczenie o korzystaniu z pe軟i praw publicznych i o鈍iadczenie o niekaralno軼i za przest瘼stwa pope軟ione umy郵nie (w tym przest瘼stwa skarbowe) >> pobierz <<
  6. o鈍iadczenie o wyra瞠niu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb璠nych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p騧n. zm.).

  IV. Miejsce i termin sk豉dania ofert:

  Urz康 Miasta W這c豉wek
  Zielony Rynek 11/13
  87-800 W這c豉wek
  Stanowisko ds. obs逝gi kancelaryjnej Prezydenta Miasta W這c豉wek
  (holl g堯wny Urz璠u)

  Wymagane dokumenty aplikacyjne nale篡 sk豉da osobi軼ie lub za po鈔ednictwem poczty (liczy si data wp造wu aplikacji do Urz璠u) z dopiskiem:
  „Zg這szenie kandydata na rachmistrza spisowego w NSP2011”

  w terminie do dnia 16 grudnia 2010 r.

  Aplikacje, kt鏎e wp造n do Urz璠u po wy瞠j okre郵onym terminie lub b璠 niekompletne nie b璠 rozpatrywane.

  Dodatkowe informacje mo積a uzyska
  pod numerem telefonu 54 414-47-03 lub 54 414-42-68 (Lider Gminny)

  Wa積a informacja!

  Nab鏎 kandydat闚 na rachmistrz闚 spisowych og這szony przez Prezydenta jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane s do wzi璚ia udzia逝 w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. pos逝giwania si terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, kt鏎y nie wzi掖 udzia逝 w ca這軼i szkolenia, nie mo瞠 przyst徙i do egzaminu ko鎍z帷ego szkolenie.

  Drugim etapem naboru jest powo豉nie rachmistrz闚 przez dyrektora urz璠u statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu ko鎍z帷ego szkolenie oraz po z這瞠niu pisemnego przyrzeczenia o tre軼i okre郵onej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

  Data wprowadzenia: 2010-12-07 11:02Autor informacji:
  Artyku by czytany: 4765 razyWprowadzi do BIP: Jakub Sosi雟ki
  Zobacz rejestr zmianOstatnio zmieni: Jakub Sosi雟ki
   © 2003 Urz康 Miasta W這c豉wek *** Administrator serwisu: Jakub Sosi雟ki